W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujście o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Jana Sołtana wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Świnoujście
z dnia 8 listopada 2023 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Jana Sołtana wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 17a oraz art. 18, a także art. 8c i art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 52 oraz art. 67 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw  (Dz. Ustaw z dnia 24 sierpnia 2023 r., poz.1688), a także art. 29, art. 30, art. 39 ust. 1 pkt 2, pkt. 3 i pkt 5 i art. 40, w nawiązaniu do art. 54 ust 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn.zm.) oraz Uchwały Nr LIV/435/2021 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Jana Sołtana, obejmującej obszar o powierzchni 45,89 ha,

z a w i a d a m i a m

że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ul. Jana Sołtana wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 16 listopada 2023 r. do 8 grudnia 2023 r. poprzez:

- zamieszczenie projektu mpzp na stronie internetowej: http:// bip.um.swinoujscie.pl (zakładka: tablica ogłoszeń - dokumenty wyszukać po dacie i przedmiocie ogłoszenia);
- udostępnienie projektu do wglądu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5, pokój nr 225 (II piętro).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 7 grudnia 2023 r. o godz. 15.00 w sali nr 315, 2 piętro Miejskiego Domu Kultury przy ul. Matejki 11 w Świnoujściu.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie ww. miejscowego planu, czy prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi. 

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej, na piśmie lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: uwagi-wua@um.swinoujscie.pl, w szczególności poczty elektronicznej - skrzynki odbiorczej na platformie ePuap Urzędu Miasta Świnoujście: /umswinoujscia/skrytka, do Prezydenta Miasta Świnoujście, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2023 r.

Prezydent Miasta Świnoujście
Janusz Żmurkiewicz

 

W związku z obowiązkiem informacyjnym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (o ochronie danych „RODO”) informuję, że pełen zakres informacji o ochronie przetwarzanych danych osobowych można znaleźć w Biuletynie Informacji publicznej: http://bip.um.swinoujscie.pl, zakładka: tablica ogłoszeń (dokument wyszukać po dacie i przedmiocie ogłoszenia).

Załączniki

Powiadom znajomego