W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Biuro Geodety Miasta (BGM)

Projekty w których bierze udział Biuro Geodety Miasta


Projekt pn. „Budowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego” dalej zwany RIIP WZ.
    Przedmiotem realizacji projektu jest utworzenie systemu RIIP WZ jako zintegrowanego systemu teleinformatycznego opartego na otwartej, cyfrowej platformie integrującej referencyjne i źródłowe zasoby informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym. System ma na celu rozwój oraz unowocześnienie usług wewnątrzadministracyjnych, które są niezbędne dla funkcjonowania i rozwoju e-usług publicznych świadczonych dla obywateli województwa zachodniopomorskiego, a także również miedzy jednostkami administracji publicznej usprawniając procesy podejmowania decyzji, planowania i monitoringu procesów gospodarczych. Projekt RIIP WZ realizowany będzie etapowo.
    Wyszczególniając niezbędny zakres rzeczowy realizacji projektu RIIP WZ to:

cyfryzacja, digitalizacja danych o charakterze przestrzennym;
budowa systemu teleinformatycznego umożliwiającego dostęp do danych przestrzennych;
dostawa sprzętu teleinformatycznego, umożliwiającego funkcjonowanie systemu RIIP WZ na poszczególnych węzłach tj. Wojewódzkim, Powiatowym.
    Przewiduje się, że bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu będzie możliwość wykorzystania pełnej funkcjonalności powstałej infrastruktury oraz będzie możliwe korzystanie z wytworzonych w ramach projektu produktów. Koncepcja systemu zakłada budowę modułową umożliwiającą jego stopniową rozbudowę zgodnie z pojawiającymi się potrzebami, a także dostępnością środków finansowych.

 Projekt nr RPZP.09.10.00-32-0001/18 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Oficjalna strona projektu:
https://geodezja.wzp.pl/projekty/budowa-regionalnej-infrastruktury-informacji-przestrzennej-wojewodztwa-zachodniopomorskiego

Wartość projektu: 58 689 700,96 zł 

Środki UE: 49 886 245,81 zł

Środki PL: 5 868 970,09 zł

Wkład własny: 2 934 485,06 zł

Dane kontaktowe Biura Geodety Miasta

Biuro Geodety Miasta (BGM)
ul. Wojska Polskiego 1/3
72-600 Świnoujście

Telefon:  91 321 54 14,  91 327 86 24;  Faks: 91 321 54 14

Materiały dla wykonawców:

osnowa pozioma m. Świnoujście - format .dxf
osnowa wysokościowa Amsterdam m. Świnoujście  - format .dxf
moduł TransPunkt Aplikacja do transformacji punktów 1965/3 <=> 2000/15 - obszar zastosowania MIASTO ŚWINOUJŚCIE
aplikacja OneDrive Aplikacja do przeliczania wysokości punktów osnowy i innych na miasto Świnoujście

Druki do pobrania


Druki do pobrania, dotyczące obsługi klientów, znajdują się na dole strony w dziale Załączniki

Adresy e-mail

Zamawianie materiałów  MODGIK      email:    modgik@um.swinoujscie.pl

Korespondencja do Geodety Miasta; email: geodeta@um.swinoujscie.pl

Korespondencja do Zastępcy Geodety; email: z_bgm@um.swinoujscie.pl

Korespondencja z ZUD; email: zud@um.swinoujscie.pl

                                                  zud1@um.swinoujscie.pl

Biuro Geodety Miasta - dane


Kierownictwo:
Geodeta Miasta - mgr inż. Jacek Borzymowicz, telefon: 91 322 28 08
Zastępca Geodety Miasta – inż. Jacek Rot, telefon: 91 321 78 24
Kierownik MODGiK – mgr inż. Anna Ożóg, telefon: 91 327 86 72
Godziny pracy: 7:00 - 15:00

Zakres działania komórki organizacyjnej:
1)    prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów, budynków i lokali, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
2)    prowadzenie spraw z zakresu podziałów i rozgraniczeń nieruchomości,
3)    prowadzenie spraw związanych z ewidencją nazw ulic i placów, adresów oraz prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości,
4)    prowadzenie spraw z zakresu scaleń i wymiany nieruchomości,
5)    zakładanie osnów szczegółowych poziomych i wysokościowych,
6)    zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
7)    przeprowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
8)    ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
9)    tworzenie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym baz danych:
a)    ewidencji gruntów i budynków,
b)    geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
c)    rejestru cen i wartości nieruchomości,
d)    szczegółowych osnów geodezyjnych,
e)    obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 ÷ 1:5000, oraz ich wzajemna harmonizacja,
10)    koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
11)    wydawanie decyzji dotyczących podziałów nieruchomości, łączenia działek i zmian użytków gruntowych,
12)    planowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel.

 Pracownicy komórki organizacyjnej


Jacek Borzymowicz – Geodeta Miasta
Organizacja pracy Biura Geodety Miasta, prowadzenie Systemu Informacji o Terenie
Telefon: 91 322 28 08
Pokój nr 2
 

Jacek Rot – Zastępca Geodety Miasta

Wydawanie decyzji podziałowych, nadawanie numerów porządkowych, obsługa serwisów internetowych.

Telefon: 91 321 78 24
Pokój nr 7
 
Anna Ożóg – Kierownik MODGiK
Przyjmowanie materiałów do zasobu pzgik oraz prowadzenie pzgik. Uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Telefon: 91 327 86 72
Pokój nr 1
 
Barbara Bartkowska – Inspektor
Aktualizacja bazy danych pzgik, uzgadnianie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Telefon: 91 327 94 23
Pokój nr 1A

Sylwia Zaniewska Bugała – Inspektor 
Obsługa zasobu pzgik
Telefon: 91 327 86 24
Pokój nr 4
   
Lucyna Paplińska – Inspektor
Aktualizacja bazy danych pzgik, wydawanie wypisów i wyrysów z egib, obsługa Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości
Telefon: 91 327 17 81
Pokój nr 9
 
Agata Szumińska – Główny specjalista
Aktualizacja bazy danych pzgik, wydawanie wypisów i wyrysów z egib, klasyfikacja gleboznawcza
Telefon: 91 327 17 82
Pokój nr 9
 
Karina Wrzałek – Inspektor
Obsługa zasobu pzgik
Telefon/ fax: 91 321 54 14
Pokój nr 4

Jerzy Farkas – Inspektor
Aktualizacja bazy danych pzgik, wprowadzanie danych do Systemu Informacji o Terenie, obsługa serwisów internetowych
Telefon: 91 327 86 25
Pokój nr 6


Dostęp do danych przestrzennych uwolnionych z opłat


Dostęp do danych przestrzennych uwolnionych z opłat realizowany jest poprzez następujące aplikacje internetowe:

http://swinoujscie.giportal.pl/
http://sitzew.um.swinoujscie.pl/portal/

Adresy WMS do danych przestrzennych :

Ewidencji gruntów i budynków: https://geo-imapa.um.swinoujscie.pl/cgi-bin/swinoujscie

Szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna: https://geo-imapa.um.swinoujscie.pl/cgi-bin/swinoujscie

GESUT: https://geo-imapa.um.swinoujscie.pl/cgi-bin/swinoujscie-gesut

BDOT_500: https://geo-imapa.um.swinoujscie.pl/cgi-bin/swinoujscie-bdot

Terminy dyżurów administratorów e-usług poza godzinami pracy i w godzinach pracy.


Uprzejmie informuję, że w celu usprawnienia eusług i.KERG, i.Adres, i.Komornik, i.Projektant, i.Rzeczoznawca, i.Wniosek, i.Narady, SIT, giportal prowadzone są dyżury pracowników Biura Geodety Miasta poza godzinami pracy.

Dyżury w dni powszednie w godzinach 15.00-22.00 

Dyżury w dni wolne od pracy w godzinach 12.00 -20.00  

Celem dyżurów jest: 

1.     Odbieranie telefonicznych zgłoszeń 

a.    Awarii systemu eusług.

b.     Porad dla użytkowników w obsłudze eusług.

I tak 

dyżur telefoniczny pełni:

Zastępca Geodety Miasta Jacek Rot  telefon 517 21 63 88. 

oraz

Inspektor  Jerzy Farkas – telefon 603 66 66 71.

Oczywiście nadal w godzinach pracy od poniedziałku do piątku pod telefonem numer 91 327 86 25 ww. administratorzy e-usług służą pomocą w rozwiązywaniu problemów e-usług.

Załatwianie skarg i wniosków


W sprawach skarg i wniosków przyjmuje Geodeta Miasta w każdy wtorek i czwartek w godzinach 15.00÷16.00 po uprzedniej telefonicznej rejestracji pod numerem telefonu 91 322 28 08.

 

Załączniki

Powiadom znajomego