W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Tablica ogłoszeń

XML

Informacja o wszczęciu na wniosek Gminy Miasto Świnoujście postępowania administracyjnego w sprawie decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 11 czerwca 2018 r. sygnatura sprawy SZ.ZUZ.4.421.59/4.2018.ER/KW

Informacja o wszczęciu na wniosek  na wniosek Gminy Miasto Świnoujście postępowania administracyjnego w sprawie decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 11 czerwca 2018 r. sygnatura sprawy SZ.ZUZ.4.421.59/4.2018.ER/KW w zakresie : lokalizacji, określonej za pomocą współrzędnych geograficznych, urządzeń wodnych – zbiorników...

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca 2023 r.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odbudowę urządzeń wodnych Kanału Karsibór A oraz retencjonowania wód za ich pomocą

Informacja Prezydenta Miasta Świnoujście o wpływie wniosku dot. ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Okólnej 15 w Świnoujściu

Świnoujście, dnia 3 sierpnia 2023 r.   INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE   o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Świnoujście  wniosku  o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków wielorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy...

Rozporządzenie Nr 15/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w Świnoujściu

ROZPORZĄDZENIE NR 15/2023 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 13 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w Świnoujściu Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2022 r. poz. 2257 oraz z 2023 r. poz. 261) w...

SZ.RUZ.4210.58.2023.AŁ

Dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w ramach przedsięwzięcia „Budowla Terminalu Instalacyjnego w Świnoujściu dla obsługi Morskich Farm Wiatrowych” realizowanego dla zadania Inwestycyjnego pn. Budowa zdolności...

Informacja

Od 1 lipca 2023 r. obowiązuje termin 30 dni na zgłoszenie nabycia, zbycia lub rejestracji pojazdu.   Uwaga! Zmiany terminów obowiązku rejestracji pojazdu zarejestrowanego sprowadzonego z terytorium Unii Europejskiej oraz zawiadomienia o zbyciu lub nabyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju. W związku z zakończeniem stanu zagrożenia epidemicznego, od...

Obwieszczenie WONS.-OŚ.420.29.2020.KK.32

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa Terminala Kontenerowego w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu, w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wszczętym na...

Obwieszczenie WOS.6220.20.4.2023.SN

Prezydent Miasta Świnoujście decyzją z dnia 30 czerwca br. znak WOS.6220.20.3.2023.SN odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn.: „Budowa zakładu do produkcji elementów do farm wiatrowych na działkach 168, 169/1, 170 obr. 0014 przy ul. Jana Sołtana w Świnoujściu”.  

Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2023r. Prezydenta Miasta Świnoujście o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie Placu im. Adama Mickiewicza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE z dnia 19 czerwca 2023r. Prezydenta Miasta Świnoujście o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie Placu im. Adama Mickiewicza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i...

Wybory ławników Sądów Powszechnych na kadencję 2024-2027

WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH NA KADENCJĘ 2024-2027 Zgodnie z art. 7 w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 z późn. zm.) w roku bieżącym odbędą się wybory ławników. Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie wystąpił z wnioskiem do Rady Miasta Świnoujście o dokonanie wyboru 4 ławników...

SZ.ZUZ.4.4210.78.2023.MD

Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek MRBUD Mikołajczyk Makuch spółka komandytowa reprezentowanej przez Pana Pawła Molendę, zostało wszczęte postepowanie, administracyjne o wydanie pozwolenia...

SZ.RUZ.4210.18.2023.ZK

Publiczne obwieszczenie decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wod Polskich w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak SZ.RUZ.4210.18.2023.ZK

SZ.RUZ.4210.37.2023.AŁ

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Szczecinie zgodnie z art. 61 par. 1 i 4 oraz art. 10 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze...

Uwaga przedsiębiorcy - zmiany w obsłudze wniosków do CEIDG

Zmiany w obsłudze wniosków do CEIDG W dniach od 15 do 24 maja 2023 r. obsługa wniosków do CEDIG będzie się odbywać na Stanowisku Obsługi Interesantów. Godziny obsługi w tym okresie: poniedziałek 11:00 – 15:00, wtorek – piątek 8:00 – 12:00, z wyjątkiem piątku 19.05.2023 r. – obsługa do godziny 11:00. Założyć działalność gospodarczą, zawiesić,...