W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Świnoujście wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków wielorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Okólnej 15 w Świnoujściu, na działkach nr 61/3 , 61/5, 46/6 obr. 0014 Warszów, wraz z inwestycją towarzyszącą: budową pieszojezdni na działkach nr 47/7, 63/14, 46/8, 132/1obr. 0014

Świnoujście, dnia 14 sierpnia 2023 r.

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE

o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Świnoujście
wniosku 

o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków wielorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Okólnej 15 w Świnoujściu, na działkach nr 61/3 , 61/5,  46/6 obr. 0014 Warszów, wraz z inwestycją towarzyszącą: budową pieszojezdni na działkach nr 47/7, 63/14, 46/8, 132/1obr. 0014 Warszów.
Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 2021 r., poz. 1538 ze zm.)

i n f o r m u j ę

o zamieszczeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – BIP Miasta Świnoujście www.bip.um.swinoujscie.pl wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków wielorodzinnych z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Okólnej 15 w Świnoujściu, na działkach nr 61/3 , 61/5,  46/6 obr. 0014 Warszów, wraz z inwestycją towarzyszącą: budową pieszojezdni na działkach nr 47/7, 63/14, 46/8, 132/1obr. 0014 Warszów.

Zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego wniosku. Uwagi należy składać w postaci papierowej na adres: Prezydent Miasta Świnoujście, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP lub na adres wua@um.swinoujscie.pl w terminie do dnia 5 października 2023 r. z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu składającego uwagę, przedmiotu uwagi oraz oznaczenia wniosku, którego dotyczy.

 

 

Klazula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w toku procedowania wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy mieszkaniowej w Urzędzie Miasta Świnoujście

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1z 04.05.2016 r., uprzejmie informujemy, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w przypadku pytań o swoje dane osobowe można się skontaktować, pisząc na adres e-mail: iod@um.swinoujscie.pl;
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w toku procedowania wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy mieszkaniowej;
4) Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres;
5)Podanie danych jest obowiązkowe, a podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi Art. 7, ust.11 ustawy  z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 2020r. poz. 219);
6) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty lub instytucje, uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem;
7) Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia procedury dotyczącej wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz niezbędny okres archiwizacji wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy prawa, które mogą mieć związek z realizacją niniejszego zadania;
8 )Przysługuje Państwu prawo do:
-dostępu do Państwa danych osobowych,
-sprostowania Państwa danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe, oraz do ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne,
-żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych lub gdy uważają Państwo, iż Administrator przetwarza je niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
-informacji o źródle danych, o ile nie zostały one udzielone Państwa -jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
9) W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany
10) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

Załączniki

1 mapa 1-500 pdf, 854 kB
4.11 WIDOK 1 jpg, 1.92 MB
4.12 WIDOK 2 jpg, 1.6 MB
4.13 WIDOK 3 jpg, 1.46 MB

Powiadom znajomego