Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Wrzosowej


OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Świnoujście
z dnia 16 listopada 2015 r.
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Wrzosowej


Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/34/2015 Rady Miasta Świnoujście z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Wrzosowej
 
z a w i a d a m i a  s i ę
 
że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście w rejonie ulicy Wrzosowej, obejmujący tereny o funkcji przemysłowo-składowej położone w Świnoujściu –Warszowie przy ul. Ludzi Morza i Wrzosowej
 
będzie wyłożony do publicznego wglądu
w dniach od 24 listopada 2015 r. do 15 grudnia 2015 r.
w godzinach od 12.00 do 14.00
w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5
 w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pokój nr 227 (II piętro).
 
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 3 grudnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w sali nr 130 o godz. 12.00.
 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi do Prezydenta Miasta Świnoujście w Urzędzie Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 z podaniem oznaczenia nieruchomości, w terminie do dnia 29 grudnia 2015 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres wua@um.swinoujscie.pl.
 
Jednocześnie zawiadamia się, iż na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) odstępuje się od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
 
 
Prezydent Miasta Świnoujście
 
 
Janusz Żmurkiewicz

Wytworzył: Prezydent Miasta Świnoujście (16 listopada 2015)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (16 listopada 2015, 12:01:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 310

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij