W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście informuje, że od 1 stycznia 2024 roku zmienią się przepisy dotyczące rejestracji, nabycia i zbycia pojazdów

Dotychczasowy obowiązek zawiadomienia o nabyciu pojazdu, zastąpiono obowiązkiem zarejestrowania pojazdu.

Właściciel pojazdu będzie obowiązany złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

-        nabycia pojazdu na terytorium RP,

-        dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,

-        sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku przedsiębiorcy prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami wniosek o rejestrację należy złożyć w terminie 90 dni. 

Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu w wymaganym ustawowo terminie: 

-        NIEPRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł, 

-        przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – 1 000 zł.

-        PRZEKRACZAJĄCYM 180 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł,

-        przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami – 2 000 zł.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin na złożenie wniosku o rejestrację biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku niezgłoszenia zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni, kara wynosić będzie 250 zł. Zgłoszenie zbycia pojazdu przez jednego ze współwłaścicieli pojazdu, wypełnia jednocześnie obowiązek wszystkich współwłaścicieli.

Obowiązujące od 1 stycznia 2024 r. przepisy w zakresie zawiadomienia o zbyciu pojazdu wskazują, że zawiadomienia dokonuje właściciel pojazdu u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu. 

Współwłaściciele pojazdu ponoszą kary pieniężnie solidarnie.

Kar nie stosuje się w przypadku gdy przed upływem ustawowych terminów (30 i 90 dni) właściciel pojazdu nabytego i zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odda pojazd do stacji demontażu pojazdów lub dokona jego zbycia.

Jednocześnie przypominamy że zawiadomienie o zbyciu pojazdu można złożyć osobiście składając wniosek w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście na Stanowisku Obsługi Interesanta lub poprzez ustanowionego pełnomocnika. Ponadto Wydział Komunikacji realizuje zawiadomienia przesłane pocztą, bądź złożone poprzez platformę e-Puap.

Procedura zawiadomienia o zbyciu/nabyciu pojazdu

Powiadom znajomego