W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Konta bankowe

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

W rozliczeniach transgranicznych należy używać  numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC

IBAN:  PL (+26 znaków konta)

BIC Banku Pekao SA:   PKOPPLPW

1 Rachunek podstawowy

44 1240 3914 1111 0010 0961 7125

2 konto dochodów Miasta 

95 1240 3914 1111 0010 0965 0933

Tytuł  wpłat: 

• najem, dzierżawa nieruchomości gminnych

• użytkowanie wieczyste  gruntu gminy

• kary i grzywny nakładane w formie mandatów 

• opłata komunikacyjna

• opłaty za wydane identyfikatory i zezwolenia na prom

• opłata eksploatacyjna

• sprzedaż nieruchomości gminnych (grunty, lokale mieszkalne, lokale użytkowe, budynki)

• sprzedaż drewna

• trwały zarząd gminy

• opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności

• opłata uzdrowiskowa

• opłata adiacencka

• opłata za licencję, zezwolenie i zaświadczenie wydane na podstawie ustawy o transporcie drogowym

• opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

• opłata targowa

• opłata planistyczna

• podatek od środków transportowych

• opłata od posiadania psów

• opłata skarbowa  

• podatek od nieruchomości

• podatek rolny

• podatek leśny

• wypisy i wyrysy z rejestru gruntów

• opłata za zajęcie pasa drogowego

• sprzedaż materiałów wtórnych

• opłata za korzystanie ze strefy płatnego parkowania (SPP)

2 konto dochodów –ODPADY

21 1240 3927 1111 0010 9298 8524

Tytuł wpłat:

  • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

3 konto dochodów Skarbu Państwa

75 1240 3914 1111 0010 0965 1099 

Tytuł wpłat :

• użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa

• dzierżawa gruntów Skarbu Państwa

• opłata przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa na własność

• trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa

• wykup lokali mieszkalnych i użytkowych na gruntach Skarbu Państwa

• wykup gruntów Skarbu Państwa

• udzielanie informacji adresowych

  • Kary porządkowe nakładane przez Straż Miejską

4 konto budżetu Miasta

57 1240 3914 1111 0010 0965 1132

  • wpływy dotacji, subwencji
    • wpływy z tyt. udziałów w CIT i PIT

5 Konto wydatków

34 1240 3914 1111 0010 0965 1158

  • wpłaty z tytułu zwrotu dotacji udzielonych przez Gminę – Miasto Świnoujście
  • wpłaty z tyt. refaktur za media

6 konto depozytów

27 1240 3914 1111 0010 0965 1187

Tytuł wpłat:

• wadia

• kaucje (zabezpieczenia należytego wykonania umowy)

Powiadom znajomego