Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2017

Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 195) starsze przetargi »zamówienie na:

dostawę cyfrowego systemu do tłumaczeń symultanicznych.

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WRG.272.1.09.2017.RK
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 11 września 2017  12:00
wynik postępowania: wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

zakup i dostawę mebli biurowych (krzeseł konferencyjnych i wieszaków na okrycia wierzchnie) do Urzędu Miasta Świnoujście, zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WO.DG.271.287.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 8 września 2017  13:00
wynik postępowania: wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Budowa przystani jachtowej w Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIM.271.1.59.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 8 września 2017  12:00
wynik postępowania: wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

badanie sprawozdania finansowego z realizacji projektu pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Świnoujście na lata 2017-2027” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: WRG.272.1.07.2017
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 6 września 2017  15:30
wynik postępowania: wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

sprzedaż : 3 szt. laptopów, 3 szt. oprogramowania MICROSOFT Office Standard 2016 MOLP GOV PL, przenośnego projektora, drukarki wielofunkcyjnej A3, pilot do prezentacji ze wskaźnikiem laserowym

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WRG.272.1.08.2017.RK
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 6 września 2017  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

wykonanie „Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków w jednostce ewidencyjnej Gmina-Miasto Świnoujście, obręby ewidencyjne 0001 – 0009, zgodnie z wymogami rozporządzenia MRRiB z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.z 2016 r. poz. 1034) w zakresie: budynków, użytków, aktualizacji bazy danych, aktualizacji mapy zasadniczej”.

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: BGM.272.zp.6.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 5 września 2017  15:30
wynik postępowania: Wykonawca: Usługi Geodezyjne Geoinformatyczne i Klasyfikacja Gruntów Angeo mgr inż. Anna Różak, 55-095 Szczodre ul Lipowa 10. 

zamówienie na:

Przebudowę dróg powiatowych i gminnych – etap II – przebudowa ulic: Mostowej, Sąsiedzkiej, Białoruskiej, Wielkopolskiej i Gdańskiej

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIM.271.1.57.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 5 września 2017  10:00
wynik postępowania: Informacja poniżej 

zamówienie na:

wykonanie remontu podłogi w pomieszczeniu biurowym Biura Budżetu na II piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WO.DG.271.254.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 4 września 2017  13:00
wynik postępowania: wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

wykonanie remontu pomieszczenia biurowego Biura Budżetu na II piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WO.DG.271.253.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 4 września 2017  13:00
wynik postępowania: wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Pielęgnacja roślinności Centralnego Układu Komunikacyjnego zgodnie z najwyższymi standardami sztuki ogrodniczej na terenie rabat o całkowitej powierzchni ok. 1 200 m2

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe
nr sprawy: WEZ.271.2.92.2017.KJ
wartość: poniżej 30000 euro
termin składania ofert: 1 września 2017  15:30
wynik postępowania: FIRMA OGRODNICZO - HANDLOWA "MÓJ OGRÓD" MAŁGORZATA GAWROŃSKA ul. Krzywa, 72-600 Świnoujście  

zamówienie na:

Remont pomieszczenia pracowni przyrodniczej w budynku Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście – Muzeum Rybołówstwa Morskiego w 72-600 Świnoujściu Plac Rybaka 1
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MRMŚ 21/4/2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 31 sierpnia 2017  15:00
wynik postępowania: wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

przekształcenie i przystosowanie terenu po rozbiórce domków kempingowych nr 19-36 na stworzenie pola caravaningowego na Kempingu „Relax” ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu - wykonanie instalacji sanitarnej zasilającej nowe pole caravaningowe

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OSIR/ZP/9/2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 31 sierpnia 2017  12:00
wynik postępowania: . najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE „EFECT” Sp.zo.o. , ul. Jana Kazimierza 35/37, 01-248 Warszawa  

zamówienie na:

opracowanie Raportu z wykonania programów ochrony środowiska dla Miasta Świnoujście za lata 2015-2016

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WOS.271.2.21.2017.SN
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 31 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: Firmą która wygrała, zdobywając największą ilość punktów, była firma Green Key Joanna Masiota-Tomaszewska, która zdobyła łącznie 86,67 punktów przedstawiając 103 referencje zgodne z przedmiotem zamówienia  

zamówienie na:

zakup i dostawę 20 szt. banerów o barwach narodowych (biało-czerwonych).)

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WOS.271.2.22.2017.AP
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 31 sierpnia 2017  08:00
wynik postępowania: wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Organizację imprezy pn.”Balonowe Lato nad Bałtykiem”

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WPT.KS.271.6.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 24 sierpnia 2017  11:00
wynik postępowania: W terminie do dnia 24.08.2017 r. do godz.11.00 została złożona jedna oferta przez: HiFly s.c. A. Iwański, A. Wiśniewski,ul. Mickiewicza 12, 87-820 Kowal. Realizację przedmiotowego zadania powierzono: HiFly s.c. A. Iwański, A. Wiśniewski ul. Mickiewicza 12 87-820 Kowal Oferta spełnia wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym.  

zamówienie na:

wykonanie usług introligatorskich polegających na renowacji oraz oprawie ksiąg stanu cywilnego w ilości 50 sztuk

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WSO.USC.3033.1.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 23 sierpnia 2017  15:30
wynik postępowania: wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Modernizacja węzłów sanitarnych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym przy CEZIT przy ul. Gdyńskiej 26, 72-600 Świnoujście w ramach zadania: „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIM.271.1.54.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 sierpnia 2017  12:00
wynik postępowania: wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

Zagospodarowanie terenu przy ZSP-4 w Świnoujściu wraz z II etapem przebudowy boiska przyszkolnego

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIM.271.1.53.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 22 sierpnia 2017  12:00
wynik postępowania: KS Usługi Ogólnobudowlane Szymon Koza ul. Sienkiewicza 7 74-101 Gryfino  

zamówienie na:

wykonanie odcinków drogi pieszo jezdnej z kostki betonowej na terenie Cmentarza Komunalnego

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WEZ.271.2.74.2017.SO
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 22 sierpnia 2017  10:00
wynik postępowania: wynik postępowania poniżej 

zamówienie na:

wykonanie projektu budowlano-wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego zagospodarowania wewnętrznego dziedzińca na potrzeby uczniów w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WEZ.271.2.72.2017.KJ
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2017  15:30
wynik postępowania: wynik postępowania poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 195) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij