W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Uchwały

uchwała nr: LVI/450/2021
uchwała nr LVI/450/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2021 - 2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/449/2021
uchwała nr LVI/449/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2021
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5975
uchwała nr: LVI/448/2021
uchwała nr LVI/448/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie apelu do sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/447/2021
uchwała nr LIV/447/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/446/2021
uchwała nr LIV/446/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/445/2021
uchwała nr LIV/445/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5587
uchwała nr: LIV/444/2021
uchwała nr LIV/444/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5249
uchwała nr: LIV/443/2021
uchwała nr LIV/443/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5584
uchwała nr: LIV/442/2021
uchwała nr LIV/442/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5248
uchwała nr: LIV/441/2021
uchwała nr LIV/441/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5247
uchwała nr: LIV/440/2021
uchwała nr LIV/440/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie opłaty uzdrowiskowej
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5246
uchwała nr: LIV/439/2021
uchwała nr LIV/439/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 20225
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5583
uchwała nr: LIV/438/2021
uchwała nr LIV/438/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części z opłaty
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5245
uchwała nr: LIV/437/2021
uchwała nr LIV/437/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5244
uchwała nr: LIV/436/2021
uchwała nr LIV/436/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy Miasto Świnoujście na lata 2022-2026 oraz zasad ich wynajmowania
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5582
uchwała nr: LIV/435/2021
uchwała nr LIV/435/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Jana Sołtana
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/434/2021
uchwała nr LIV/434/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich w Świnoujściu i nadania statutu
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5581
uchwała nr: LIV/433/2021
uchwała nr LIV/433/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezydenta Miasta Świnoujście
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/432/2021
uchwała nr LIV/432/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2021-2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/431/2021
uchwała nr LIV/431/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2021
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5243
uchwała nr: LII/430/2021
uchwała nr LII/430/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie powołania Komisji Doraźnej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/429/2021
uchwała nr LII/429/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/428/2021
uchwała nr LII/428/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/427/2021
uchwała nr LII/427/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu poza listą osób oczekujących na zawarcie umowy najmu takiego lokalu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LII/426/2021
uchwała nr LII/426/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony poza kolejnością na liście osób oczekujących na taki lokal
status uchwały obowiązująca