W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Uchwały

uchwała nr: LX/486/2022
uchwała nr LX/486/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/485/2022
uchwała nr LX/485/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Miasto Świnoujście
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/484/2022
uchwała nr LX/484/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Świnoujście
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 1384
uchwała nr: LX/483/2022
uchwała nr LX/483/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/482/2022
uchwała nr LX/482/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Miasto Świnoujście
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 1383
uchwała nr: LX/481/2022
uchwała nr LX/481/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Świnoujście w 2022 roku
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 1382
uchwała nr: LX/480/2022
uchwała nr LX/480/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie rozwiązania umowy o współpracy z miastami Swietłyj i Zielenogradsk w Federacji Rosyjskiej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/479/2022
uchwała nr LX/479/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2022-2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LX/478/2022
uchwała nr LX/478/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2022
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 1381
uchwała nr: LIX/476/2022
uchwała nr LIX/476/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu poza kolejnością na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu takiego lokalu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/475/2022
uchwała nr LIX/475/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie uzgodnienia prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/474/2022
uchwała nr LIX/474/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia w piątki i soboty handlu produktami rolnymi lub spożywczymi przez rolników i ich domowników oraz regulaminu tego handlu
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 915
uchwała nr: LIX/473/2022
uchwała nr LIX/473/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniach
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 914
uchwała nr: LIX/472/2022
uchwała nr LIX/472/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne we wszystkich typach szkół
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 913
uchwała nr: LIX/471/2022
uchwała nr LIX/471/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 912
uchwała nr: LIX/470/2022
uchwała nr LIX/470/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie wyrażenia solidarności z narodem ukraińskim
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIX/469/2022
uchwała nr LIX/469/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVIII/468/2022
uchwała nr LVIII/468/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie rozpatrzenia skargi
uchwała nr: LVIII/467/2022
uchwała nr LVIII/467/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie przyznania dotacji na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja oraz docieplenie budynku przy ul. Barlickiego 23 w Świnoujściu”
uchwała nr: LVIII/466/2022
uchwała nr LVIII/466/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja napowietrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zasilającego Rodzinny Ogród Działkowy „Paprotna”
uchwała nr: LVIII/465/2022
uchwała nr LVIII/465/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Gminy Miasto Świnoujście na okres powyżej 3 lat
uchwała nr: LVIII/464/2022
uchwała nr LVIII/464/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2022 - 2035
uchwała nr: LVIII/463/2022
uchwała nr LVIII/463/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2022
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 507
uchwała nr: LVII/462/2021
uchwała nr LVII/462/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/461/2021
uchwała nr LVI/461/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie ustalenia terminów sesji Rady Miasta Świnoujście w 2022 roku
status uchwały obowiązująca