W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Uchwały

uchwała nr: LXXIV/579/2023
uchwała nr LXXIV/579/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Posejdon
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/578/2023
uchwała nr LXXIV/578/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zatwierdzenia uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Posejdon
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/577/2023
uchwała nr LXXIV/577/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zatwierdzenia uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Posejdon
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/576/2023
uchwała nr LXXIV/576/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie uznania skargi za bezzasadną
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/575/2023
uchwała nr LXXIV/575/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony poza kolejnością na liście osób oczekujących na taki lokal
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/574/2023
uchwała nr LXXIV/574/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/573/2023
uchwała nr LXXIV/573/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenie zasad zwrotu wydatków od osób objętych programem w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/572/2023
uchwała nr LXXIV/572/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu poprzez zmianę adresu drugiego miejsca prowadzenia zajęć wychowawczo-dydaktycznych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/571/2023
uchwała nr LXXIV/571/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza” w Świnoujściu poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć wychowawczo-dydaktycznych w budynku przy ul. Gdyńskiej 27b w Świnoujściu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/570/2023
uchwała nr LXXIV/570/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/569/2023
uchwała nr LXXIV/569/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Świnoujście
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/568/2023
uchwała nr LXXIV/568/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2023 - 2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/567/2023
uchwała nr LXXIV/567/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2023
uchwała nr: LXXIII/566/2023
uchwała nr LXXIII/566/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIII/565/2023
uchwała nr LXXIII/565/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIII/564/2023
uchwała nr LXXIII/564/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 495
uchwała nr: LXXII/563/2022
uchwała nr LXXII/563/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie ustalenia terminów sesji Rady Miasta Świnoujście w 2023 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXII/562/2022
uchwała nr LXXII/562/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świnoujście na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXII/561/2022
uchwała nr LXXII/561/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat i częściowych zwolnień z opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Świnoujściu
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 137
uchwała nr: LXXII/560/2022
uchwała nr LXXII/560/2022
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 136