W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Uchwały

uchwała nr: LVI/460/2021
uchwała nr LVI/460/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świnoujście na rok 2022
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/459/2021
uchwała nr LVI/459/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/458/2021
uchwała nr LVI/458/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie przyjęcia Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Miasto Świnoujście na lata 2022-2027
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/457/2021
uchwała nr LVI/457/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na lata 2023-2032
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/456/2021
uchwała nr LVI/456/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie bezpośredniego powierzenia wykonania zadań własnych gminy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na rok 2022
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/455/2021
uchwała nr LVI/455/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/454/2021
uchwała nr LVI/454/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/453/2021
uchwała nr LVI/453/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2022-2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/452/2021
uchwała nr LVI/452/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2022
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 6045
uchwała nr: LVI/451/2021
uchwała nr LVI/451/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/450/2021
uchwała nr LVI/450/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2021 - 2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/449/2021
uchwała nr LVI/449/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2021
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5975
uchwała nr: LVI/448/2021
uchwała nr LVI/448/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie apelu do sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/447/2021
uchwała nr LIV/447/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/446/2021
uchwała nr LIV/446/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LIV/445/2021
uchwała nr LIV/445/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5587
uchwała nr: LIV/444/2021
uchwała nr LIV/444/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5249
uchwała nr: LIV/443/2021
uchwała nr LIV/443/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5584
uchwała nr: LIV/442/2021
uchwała nr LIV/442/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5248
uchwała nr: LIV/441/2021
uchwała nr LIV/441/2021
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5247