W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Uchwały

uchwała nr: LXXXVII/682/2023
uchwała nr LXXXVII/682/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmiany Statutu Uzdrowiska Świnoujście
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 6947
uchwała nr: LXXXVII/681/2023
uchwała nr LXXXVII/681/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2024
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 6946
uchwała nr: LXXXVII/680/2023
uchwała nr LXXXVII/680/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasto Świnoujście
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 6945
uchwała nr: LXXXVII/679/2023
uchwała nr LXXXVII/679/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świnoujście
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 6944
uchwała nr: LXXXVII/678/2023
uchwała nr LXXXVII/678/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Świnoujście
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 6943
uchwała nr: LXXXVII/677/2023
uchwała nr LXXXVII/677/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie miejscowego planu rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, pl. Wolności i pl. Kościelny
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 6942
uchwała nr: LXXXVII/676/2023
uchwała nr LXXXVII/676/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie stwierdzenia, że zgłoszony do uchwalenia miejscowy plan rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, pl. Wolności i pl. Kościelny nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście oraz Gminnego programu rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVII/675/2023
uchwała nr LXXXVII/675/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2023-2026”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVII/674/2023
uchwała nr LXXXVII/674/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego miasta Świnoujście na lata 2023-2027”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVII/673/2023
uchwała nr LXXXVII/673/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 6941
uchwała nr: LXXXVII/672/2023
uchwała nr LXXXVII/672/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVII/671/2023
uchwała nr LXXXVII/671/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2023 - 2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVII/670/2023
uchwała nr LXXXVII/670/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 6940
uchwała nr: LXXXVII/669/2023
uchwała nr LXXXVII/669/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
uchwała nr: LXXXV/668/2023
uchwała nr LXXXV/668/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zatwierdzenia uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Warszów
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXV/667/2023
uchwała nr LXXXV/667/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów zgłoszonych na ławników
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXV/666/2023
uchwała nr LXXXV/666/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie połączenia samorządowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Świnoujście: Żeglugi Świnoujskiej w Świnoujściu i Zarządu Dróg Miejskich w Świnoujściu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXV/665/2023
uchwała nr LXXXV/665/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu poza kolejnością na liście osób oczekujących na taki lokal
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXV/664/2023
uchwała nr LXXXV/664/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie cofnięcia przez Prezydenta Miasta Świnoujście udziałów w spółce
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXV/663/2023
uchwała nr LXXXV/663/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą „Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Świnoujście”
status uchwały obowiązująca