W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Uchwały

uchwała nr: LXXV/585/2023
uchwała nr LXXV/585/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie powierzenia spółce "Komunikacja Autobusowa" Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu zadania własnego Gminy Miasto Świnoujście w zakresie zarządzania obiektami użyteczności publicznej - Miejskimi Parkingami Niestrzeżonymi położonymi na terenie Gminy Miasto Świnoujście oraz parkingiem działającym w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride) zlokalizowanym w Świnoujściu przy ul. Norberta Barlickiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXV/584/2023
uchwała nr LXXV/584/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z części opłaty
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 1706
uchwała nr: LXXV/583/2023
uchwała nr LXXV/583/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 1615
uchwała nr: LXXV/582/2023
uchwała nr LXXV/582/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 1614
uchwała nr: LXXV/581/2023
uchwała nr LXXV/581/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2023-2035
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXV/580/2023
uchwała nr LXXV/580/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 1612
uchwała nr: LXXIV/579/2023
uchwała nr LXXIV/579/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Posejdon
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/578/2023
uchwała nr LXXIV/578/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zatwierdzenia uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Posejdon
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/577/2023
uchwała nr LXXIV/577/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zatwierdzenia uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Posejdon
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/576/2023
uchwała nr LXXIV/576/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie uznania skargi za bezzasadną
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/575/2023
uchwała nr LXXIV/575/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony poza kolejnością na liście osób oczekujących na taki lokal
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/574/2023
uchwała nr LXXIV/574/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 913
uchwała nr: LXXIV/573/2023
uchwała nr LXXIV/573/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 oraz określenie zasad zwrotu wydatków od osób objętych programem w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 911
uchwała nr: LXXIV/572/2023
uchwała nr LXXIV/572/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami” w Świnoujściu poprzez zmianę adresu drugiego miejsca prowadzenia zajęć wychowawczo-dydaktycznych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXIV/571/2023
uchwała nr LXXIV/571/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Miejskiego nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza” w Świnoujściu poprzez likwidację drugiego miejsca prowadzenia zajęć wychowawczo-dydaktycznych w budynku przy ul. Gdyńskiej 27b w Świnoujściu
status uchwały obowiązująca