W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Świadczenia Rodzinne

XML

inf. o dodatku elektrycznym

Dodatek elektryczny Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek elektryczny przysługuje tylko w przypadku gdy...

Świadczenia rodzinne zakres świadczeń

Świadczenia rodzinne przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Świadczeniami rodzinnymi są: 1)   zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; 2)   świadczenia opiekuńcze: a)   zasiłek pielęgnacyjny, b)   specjalny zasiłek...

Zasiłek dla opiekuna

Zasiłek dla opiekuna   Dnia 15 maja 2014r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Celem ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o...

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny   Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: 1)   rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; 2)   opiekunowi faktycznemu dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka); ...

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie   Świadczenie rodzicielskie przysługuje: 1) matce albo ojcu dziecka; 2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia; 3) rodzinie...

świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze   Zasiłek pielęgnacyjny   Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.   Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje : 1)   niepełnosprawnemu...

Jednorazowe świadczenie

Jednorazowe świadczenie   Ustawę z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zwaną dalej „ustawą”, stosuje się do świadczeniobiorców oraz osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o...

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka   Jednorazowa zapomoga w wysokości 1000,00 zł na jedno dziecko przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł .   Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi...

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Dodatki do zasiłku rodzinnego   Dodatek z tytułu urodzenia dziecka   Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000,00 zł.   Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje: 1)  matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka; 2)  opiekunowi faktycznemu...