W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Istota interwencji kryzysowej
Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
Komu udzielana jest pomoc?
•    Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.
•    Adresatami działań w ramach interwencji kryzysowej są osoby, które: „ogarnął nadmierny stres, czyniąc je niezdolnymi do prawidłowego funkcjonowania,
 a mechanizmy radzenia sobie nie przynoszą już ulgi, zaczynają doświadczać często ekstremalnych uczuć lęku, gniewu, żalu, wrogości, bezradności itp.”  
•    Działaniami o charakterze pomocowym i wsparciowym obejmowane są osoby, które dotknął kryzys tj.: „napotkały na przeszkodę w osiągnięciu ważnych celów życiowych – przeszkodę, która w tym czasie jest nie do pokonania za pomocą zwyczajowych metod rozwiązania problemu, wprowadzającą w ich życie stan dezorganizacji i zamieszania, w którym podejmują liczne próby nieudanych rozwiązań” .
Rodzaje sytuacji kryzysowych:
W praktyce wyróżnia się najczęściej dwa rodzaje kryzysów: kryzysy rozwojowe (normatywne) i kryzysy sytuacyjne (traumatyczne).
•    Kryzysy rozwojowe są nieodłączną częścią życia każdego człowieka, są spodziewane, czasem nawet oczekiwane, zawsze wymagają zmiany ról i zadań, towarzyszy im napięcie emocjonalne. Przykłady kryzysów rozwojowych: rozpoczęcie/ zakończenie szkoły, rozpoczęcie/zakończenie pracy, zawarcie związku małżeńskiego, urodzenie dziecka, opuszczenie domu rodzinnego. E. Erikson opisał rozwój człowieka poprzez kolejno następujące po sobie stadia. Kryzys następuje przy przejściu z jednej fazy życia do następnej. Przyczyną kryzysów są sprzeczności i konflikty pomiędzy strukturą popędową człowieka a wymaganiami otoczenia. W kontekście teorii kryzysów rozwojowych życie człowieka jest ciągłą zmianą. Rozwiązanie problemów w jednym stadium nie zabezpiecza przed konfrontacją z nimi w stadiach późniejszych. W każdym okresie sprawdzamy, wzmacniamy lub osłabiamy poszczególne umiejętności i wymiary naszej osoby.
•    Kryzysy traumatyczne wywołane są najczęściej przez nagłe, niespodziewane, silnie urazowe zdarzenia, które zagrażają bezpieczeństwu, poczuciu tożsamości, czasem zdrowiu i życiu. Wydarzenia, które mogą spowodować tego rodzaju kryzys to np.: śmierć bliskiej osoby, zdrada, wypadek komunikacyjny, pożar, poważna choroba somatyczna lub inwalidztwo. Reakcja kryzysowa przypomina tutaj ostrą reakcję na stres. Ze względu na występujące uczucie przerażenia, silny lęk, brak poczucia kontroli i wpływu na przebieg wydarzeń, bezsilność, bez pomocy z zewnątrz człowiek sam nie jest sobie w stanie poradzić.
•    Kryzysy egzystencjalne obejmują wewnętrzne konflikty i leki związane z ważnymi dla ludzi sprawami celowości życia, odpowiedzialności, niezależności, wolności oraz zaangażowania np. kryzys wieku lat 40, wieku dojrzewania czy starości.
•    Kryzysy środowiskowe występujące wtedy, kiedy jakaś naturalna lub spowodowana przez człowieka katastrofa dopada człowieka lub grupę ludzi, rzuca w nurt wydarzeń mogących mieć negatywne skutki dla wszystkich członków społeczności.
Objawy kryzysu:  
Na płaszczyźnie emocjonalnej:
•    intensywny lęk, przerażenie, rozpacz, złość, poczucie winy i krzywdy, bezradność i poczucie beznadziejności, niepokój o przyszłość, zaprzeczanie, poczucie winy, zmęczenie, brak poczucia bezpieczeństwa, poczucie utraty kontroli, żal, wściekłość, otępienie, niepewność, poczucie bezradności, panika, rozpacz, depresja, frustracja, nieprzystosowanie, oszołomienie, złość.
Na płaszczyźnie zachowania:
•    niezdolność do podejmowania typowych aktywności, zmiany aktywności, zwiększenie zależności od otoczenia, intensyfikacja działań nieprzemyślanych lub/i patologicznych (alkohol, narkotyki), wybuchy gniewu, podenerwowanie, reakcje histeryczne, osłabione reakcje, zmiana w sposobie komunikowania się, płacz.
Na płaszczyźnie biofizjologicznej:
•    pocenie się, biegunka, wymioty, bóle, wysypki, problemy z oddychaniem, męczenie się, zmiana apetytu, zaburzenia snu.
Na płaszczyźnie poznawczej:
•    utrata zwykłej zdolności rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji typu: dezorientacja, brak logicznego myślenia, utrata sensu zdarzeń, zawężenie pola uwagi, kłopoty z koncentracją, niepewność, spontaniczne obrazy z przeszłości, koszmary senne.
W ramach interwencji kryzysowej udziela się specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa prawnego lub pedagogicznego. Pomoc oraz wsparcie osób i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji kryzysowej udzielana jest przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. Pracownicy w ramach swoich kompetencji dokonują diagnozy trudności oraz ustalają plan pomocy dla osób zgłaszających się do Ośrodka.
W Ośrodku można uzyskać:
1) pomoc psychologiczną – obejmującą działania skoncentrowane na konkretnych, ograniczonych w czasie celach terapeutycznych, mające na celu dostarczenie maksymalnego wsparcia klientom i ich rodzinom, zmierzające do odzyskania przez nich równowagi psychicznej, redukcji napięcia i konstruktywnego rozwiązania problemu. Działania psychologiczne realizowane są w następujących formach:
• konsultacji;
• poradnictwa;
• krótkoterminowej psychoterapii;
• interwencji kryzysowej.
2) pomoc pedagogiczną - obejmującą szereg ograniczonych w czasie działań diagnostycznych i terapeutycznych podejmowanych na rzecz osób i rodzin, celem wyprowadzenia ich z sytuacji kryzysowej i pomoc w samodzielnym kierowaniu własnym życiem. Działania pedagogiczne realizowane są w następujących formach:
• konsultacji;
• poradnictwa;
• interwencji kryzysowej;
• działań terapeutycznych indywidualnych i grupowych podejmowanych wobec klientów zarówno dorosłych, jak i dzieci.
3) pomoc prawną - polegającą na udzielaniu informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Godziny przyjęć:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00
pokoje: 212, 213, 214 – II piętro
Kontakt:
91 322 54 86, 91 322 54 87, 91 322 54 88

Powiadom znajomego