Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Spis telefonów

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Spis telefonów

Dane teleadresowe


Prezydent Miasta Świnoujście
Janusz Żmurkiewicz

Godziny pracy

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
w sobotę i niedzielę: nieczynne   

Stanowisko Obsługi Interesantów:

czwartek: 7:30 do 16:30
poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 7:30 do 15:30
sobota i niedziela: nieczynne
tel. 91 321 31 93, 91 327 86 73

Konta bankowe

W rozliczeniach transgranicznych należy używać  numeru rachunku IBAN oraz kodu BIC

IBAN PL (26 znaków konta)
BIC Banku PekaO SA  PKOPPLPW

Rachunek podstawowy 44 1240 3914 1111 0010 0961 7125
Konto dochodów Miasta 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933
Konto dochodów Skarbu Państwa 75 1240 3914 1111 0010 0965 1099
Konto budżetu Miasta 57 1240 3914 1111 0010 0965 1132
Konto wydatków 34 1240 3914 1111 0010 0965 1158
Konto depozytów 27 1240 3914 1111 0010 0965 1187
Konto ZFŚŚ 31 1240 3914 1111 0010 0965 1406
Konto PFRON 43 1240 3914 1111 0010 0965 4003

Tablica ogłoszeń

WOS.6220.12.7.2019.BZ

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie przedsięwzięcia pn."Kontenerowa stacja paliw do obsługi jednostek pływających w Świnoujściu przy ul. Jachtowej”.

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 21/2019 z dnia 15 maja 2019 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej wody pitnej na terenie działek nr 8/5, 50/3, obręb ewidencyjny Warszów 14, działki nr 19/12, w obrębie ewidencyjnym Warszów 16 położonych w mieście Świnoujście.

obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu w dniu 13.05.2019r. decyzji Nr 72/2019 o pozwoleniu na budowę parkingów dla samochodów osobowych i autocystern przy ul.Ku Morzu w Świnoujściu w związku z "Inwestycjami drogowymi w rejonie ul.Ku Morzu"

Informacja o zgromadzeniu publicznym

Zgodnie a art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) Prezydent Miasta Świnoujście udostępnia informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia   Zgromadzenie publiczne w dniu 19 maja 2019 r. Godzina rozpoczęcia: godz. 07:30 ...

Informacja o zgromadzeniu publicznym

Zgodnie a art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631) Prezydent Miasta Świnoujście udostępnia informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia   Zgromadzenie publiczne w dniu 17 maja 2019 r. Godzina rozpoczęcia: godz. 18:45 ...

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Przebudowa ulicy 1 Maja w Świnoujściu

zamówienie na Przebudowa ulicy 1 Maja w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.5.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn. „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”,

zamówienie na Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz zarządzanie kontraktami pn. „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu”,

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.13.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: Wykonania przebudowy, termomodernizacji i prac remontowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Świnoujściu przy ul. Norweskiej 1 i ul. Toruńskiej 5

zamówienie na Wykonania przebudowy, termomodernizacji i prac remontowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Świnoujściu przy ul. Norweskiej 1 i ul. Toruńskiej 5

Status zamówienia aktualne

nr sprawy ZP.242.42.TK.2019

zamawiający Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej 130.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu - Sekretariat

zamówienie na: Usługę pilotową - asystę pilota w Porcie Świnoujście dla 6 jednostek odbywających rejsy w dniach 16-18.08.2019 r. w ramach wydarzenia żeglarskiego Sail Świnoujście 2019.

zamówienie na Usługę pilotową - asystę pilota w Porcie Świnoujście dla 6 jednostek odbywających rejsy w dniach 16-18.08.2019 r. w ramach wydarzenia żeglarskiego Sail Świnoujście 2019.

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WPT-P.0541.1.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Zapytanie ofertowe

wartość szacunkowa poniżej 30.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście, ul.Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

zamówienie na: Wykonanie termomodernizacji budynków Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 10 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu

zamówienie na Wykonanie termomodernizacji budynków Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 10 i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w ramach zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.4.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert W wersji papierowej - Stanowisko Obsługi Interesantów, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

Praca

stanowisko: Nauczyciel języka niemieckiego do realizacji projektu „Trzy przedszkola, dwa języki, jedna droga ”

stanowisko Nauczyciel języka niemieckiego do realizacji projektu „Trzy przedszkola, dwa języki, jedna droga ”

miejsce pracy Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza” w Świnoujściu

termin składania ofert

miejsce składania ofert Przedszkole Miejskie nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi „Tęcza” ul. Gdyńska 27b, 72-600 Świnoujście

stanowisko: Samodzielny referent ds. żywienia i administracji w Żłobku Miejskim

stanowisko Samodzielny referent ds. żywienia i administracji w Żłobku Miejskim

miejsce pracy Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek” przy ul. Wyspiańskiego 2, 72-600 Świnoujście

termin składania ofert

miejsce składania ofert osobiście w sekretariacie lub w dziale kadr bądź drogą elektroniczną: kadry@zlobekswinoujscie.pl

stanowisko: Referent/podinspektor/inspektor/główny specjalista w Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej

stanowisko Referent/podinspektor/inspektor/główny specjalista w Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej

miejsce pracy Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

stanowisko: Inspektor ds. BHP i PPOŻ

stanowisko Inspektor ds. BHP i PPOŻ

miejsce pracy Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" w Świnoujściu ul. Matejki 22

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" w Świnoujściu ul. Matejki 22

Konkursy ofert

Przedmiot konkursu: Organizacja edukacji ekologicznej w mieście – podejmowanie działań mających na celu kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Przedmiot konkursu Organizacja edukacji ekologicznej w mieście – podejmowanie działań mających na celu kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Znak sprawy WOŚ

Kategoria Ochrona środowiska

Termin składania ofert

Uchwały

uchwała nr: XI/97/2019

uchwała nr XI/97/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie poparcia dla strajkujących pracowników oświaty oraz wsparcia Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie zastosowania możliwych i zgodnych z prawem rozwiązań zmierzających do rekompensaty odliczonego za okres strajku wynagrodzenia

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: X/96/2019

uchwała nr X/96/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: X/95/2019

uchwała nr X/95/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: X/94/2019

uchwała nr X/94/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie ustanowienia na terenie Gminy Miasto Świnoujście Specjalnej Strefy Rewitalizacji na podobszarach rewitalizacji: OR-1 Centrum i OR-3 Warszów

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: X/93/2019

uchwała nr X/93/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zmianę okresu obowiązywania umowy dzierżawy

Status uchwały Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij