Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Dane kontaktowe

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Dane kontaktowe

Dane teleadresowe


Prezydent Miasta Świnoujście
Janusz Żmurkiewicz

Godziny pracy

Godziny urzędowania:

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30
w sobotę i niedzielę: nieczynne   

Stanowisko Obsługi Interesantów:

czwartek: 7:30 do 16:30
poniedziałek, wtorek, środa i piątek: 7:30 do 15:30
sobota i niedziela: nieczynne
tel. 91 321 31 93, 91 327 86 73

Konta bankowe

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji Prezydenta Miasta Świnoujście o pozwoleniu na budowę Nr 247/PB/2019 znak: WUA.6740.298.2019.KD o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę: Zakładu Opieki Długoterminowej na dz. nr ewid. 243/26 obr. ewid. 0005 przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 20 listopada 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Grunwaldzkiej i Nowokarsiborskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Beniowskiego w Świnoujściu, na terenie działek nr 160 w obrębie 0002 oraz nr 43/5, 43/2, 43/3, 42/4, 145/1 w obr. 0007 w Świnoujściu.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Steyera, na działkach nr 101, 102, 104, 105/1 w obrębie 0010 w Świnoujściu

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu

zamówienie na Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.55.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie

zamówienie na: Przebudowa ul. 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu

zamówienie na Przebudowa ul. 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.48.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie/

zamówienie na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań: „Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” oraz „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu” i „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada”

zamówienie na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań: „Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” oraz „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu” i „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada”

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.12.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Usługi

wartość szacunkowa powyżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert elektronicznie za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie/

zamówienie na: Obsługa prawna Gminy Miasto Świnoujście

zamówienie na Obsługa prawna Gminy Miasto Świnoujście

Status zamówienia aktualne

nr sprawy BP.271.3.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujscie reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesanta

zamówienie na: Przebudowę dróg gminnych i powiatowych - Wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowych płytami betonowymi

zamówienie na Przebudowę dróg gminnych i powiatowych - Wykonanie utwardzenia nawierzchni gruntowych płytami betonowymi

Status zamówienia aktualne

nr sprawy WIM.271.1.28.2019

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście - reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście , ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście-Stanowisko Obsługi Interesantów

Praca

stanowisko: Inspektor ds. administracji i rozliczeń

stanowisko Inspektor ds. administracji i rozliczeń

miejsce pracy Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" Przysztań Łunowo

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Ośrodka Sportu i Rekreacji "Wyspiarz", ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście

stanowisko: Podinspektor/inspektor ds. zezwoleń w pasach dróg oraz przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji Miejskich

stanowisko Podinspektor/inspektor ds. zezwoleń w pasach dróg oraz przygotowania inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji Miejskich

miejsce pracy Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

stanowisko: Podinspektor/inspektor ds. realizacji/przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich

stanowisko Podinspektor/inspektor ds. realizacji/przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich

miejsce pracy Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

stanowisko: Inspektor/główny specjalista ds.realizacji/przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich

stanowisko Inspektor/główny specjalista ds.realizacji/przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Miejskich

miejsce pracy Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

stanowisko: Inspektor/podinspektor w Wydziale Księgowości

stanowisko Inspektor/podinspektor w Wydziale Księgowości

miejsce pracy Urząd Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Świnoujście

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Świnoujście – Stanowisko Obsługi Interesantów ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

Konkursy ofert

Przedmiot konkursu: Prowadzenie rehabilitacji społecznej skierowanej do pełnoletnich osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Świnoujście w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Przedmiot konkursu Prowadzenie rehabilitacji społecznej skierowanej do pełnoletnich osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Świnoujście w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Znak sprawy WZP.524.21.2019.KK

Kategoria Inne

Termin składania ofert

Przedmiot konkursu: „Prowadzenie świnoujskiego punktu konsultacyjno-diagnostycznego w zakresie zaburzeń rozwoju i zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci ze szkół podstawowych” w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Przedmiot konkursu „Prowadzenie świnoujskiego punktu konsultacyjno-diagnostycznego w zakresie zaburzeń rozwoju i zachowania dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci ze szkół podstawowych” w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Znak sprawy WZP.524.22.2019.KK

Kategoria Pomoc społeczna

Termin składania ofert

Przedmiot konkursu: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w połączonej formie, tj. opiekuńczej i specjalistycznej, na prawobrzeżu i lewobrzeżu Świnoujścia w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”.

Przedmiot konkursu „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w połączonej formie, tj. opiekuńczej i specjalistycznej, na prawobrzeżu i lewobrzeżu Świnoujścia w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.”.

Znak sprawy WZP.524.19.2019.AWL

Kategoria Zdrowie

Termin składania ofert

Uchwały

uchwała nr: XX/159/2019

uchwała nr XX/159/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia terminów sesji Rady Miasta w 2019 roku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XX/158/2019

uchwała nr XX/158/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie oświadczenie w sprawie lokalizacji inwestycji związanej z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX/157/2019

uchwała nr XIX/157/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX/156/2019

uchwała nr XIX/156/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XIX/155/2019

uchwała nr XIX/155/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie wskazania przedstawiciela samorządu do składu Rady Społecznej przy Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS "SASANKA" w Świnoujściu

Status uchwały Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij