W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Zastrzeżenie albo cofnięcie numeru PESEL

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Inne
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz.U. z 2023 r. poz. 1394 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania wniosków stosowanych przy zastrzeganiu albo cofaniu zastrzeżenia numeru PESEL (Dz. U. z 2023 r., poz. 2485).

UWAGA: 

Jednostki takie jak banki, instytucje kredytowe lub notariusze przed podjęciem czynności lub zawarciem umowy będą musiały sprawdzać w rejestrze, czy PESEL danej osoby został zastrzeżony – obowiązek wejdzie w życie od 1 czerwca 2024 r.

 I. WYMAGANE DOKUMENTY:

Zastrzeżenie, cofnięcie zastrzeżenia, historia zastrzeżeń – można załatwić:

 • osobiście w urzędzie – wyłącznie w formie papierowej;
 • elektronicznie poprzez stronę obywatel.gov.pl;
 • wykorzystując aplikację mObywatel (dostępne wkrótce).

Zastrzeżenie – można załatwić:

 • w placówce bankowej oraz na poczcie jeśli oferują usługę zastrzegania (dostępne wkrótce).

Do załatwienia sprawy osobiście w urzędzie:

 • wypełniony wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia nr PESEL składny w ogranie gminy do pobrania w załączniku lub na stanowisku ewidencji ludności;
 • dokument tożsamości;
 • telefon komórkowy – jeśli potwierdzasz dane w RDK przy urzędniku. Dostaniesz na niego SMS-a. Jeśli będziesz chciał potwierdzić także adres e-mail, potrzebny Ci będzie również dostęp do konta pocztowego;
 • w przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości (UWAGA –  cofnąć zastrzeżenie nr PESEL można wyłącznie osobiście lub przez stronę obywatel.gov.pl).
 • w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

II. OPŁATY:

Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia (w tym wydanie potwierdzenia wykonanej czynności) – jest bezpłatne.
Opłata skarbowa za zaświadczenie wydane na wniosek o pełny lub częściowy odpis danych dotyczących wnioskodawcy przetwarzanych w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL – 17 zł
Opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo – 17 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępnemu (dzieci, wnuki, prawnuki), rodzeństwu.

Opłatę skarbową można uiścić w Urzędzie Miasta Świnoujście (opłatomat na parterze Urzędu Miasta) lub przelewem na numer rachunku bankowego Urząd Miasta Świnoujście 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA: 

Zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia nr PESEL dokonuje się niezwłocznie po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości. Urzędnik wydaje bezpłatnie potwierdzenie zastrzeżenia  nr PESEL albo jego cofnięcia.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Miasta Świnoujście, Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, pok. nr 7.
telefon 91 321 28 65, email wso@um.swinoujscie.pl

V. TRYB ODWOŁAWCZY: Dotyczy wyłącznie zaświadczenia wydawanego na wniosek.

 • Zaświadczenie wydane na podstawie art. 217 kpa.
 • Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem tut. Organu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie;
 • Zaświadczenie wydane na podstawie art. 23k ust. 2 ustawy o ewidencji ludności. Na pozostawienie wniosku bez rozpoznania po uprzednim wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych służy skarga na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie w trybie art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 ze zm.). Skargę wnosi się za pośrednictwem tut. Organu w każdym czasie po uprzednim wniesieniu ponaglenia Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli sprawa nie została załatwiona w terminie. Ponaglenie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem tutejszego urzędu, w dowolnym terminie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

VI. UWAGI:

W rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich — osób z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców.

W Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna  będzie mogła dokonać:

 • zastrzeżenia numeru PESEL;
 • cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL;
 • ustawienia automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL;
 • sprawdzenia historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne (usługa online);
 • podglądu historii zmian statusu (usługa online). 
   Załączniki

Powiadom znajomego