W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 


Zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu z siedzibą w 72-600 Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/2a, tel.: +48 91 321 97 77, e-mail: sekretariat@pup.swinoujscie.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest pani Magdalena Panecka. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu:  +48 91 321 97 77 lub przez e-mail: iodo@pup.swinoujscie.pl

3. Pani/Pana Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz. 735 ze zm.) w celu realizacji zadań w zakresie  promocji  zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
 
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umowy powierzenia.
 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono udzielanie pomocy, chyba że przepisy szczególne stanowią okres krótszy.

6.  Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych w zakresie unormowanym w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

7.  Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO ma Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                                                            
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.  

9. Dane zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu wyłącznie zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, w tym dla ochrony danych osobowych. Nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu. Monitoringiem objęte są wyłącznie miejsca ogólnodostępne w ciągach komunikacyjnych oraz otoczeniu Powiatowego Urzędu Pracy  w Świnoujściu.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem obowiązkowym wynikającym z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. i przepisami wykonawczymi. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana swoich danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z pomocy określonej w ustawie.

Powiadom znajomego