Obwieszczenie dot. Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik w Świnoujściu”


Świnoujście, dnia 06 października 2017 r.
WOS.6220.12.9.2016.SN
 
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405)
podaję do publicznej wiadomości

że w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym na wniosek z dnia 24 listopada 2016 r. złożony przez Pana Karola Jurgę, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Świnoujście, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik w Świnoujściu” Etap 1, w ramach procedury  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko opracowano Raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Z uwagi na powyższe informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości, zapoznania się
z Raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja powojskowych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik w Świnoujściu” Etap 1 oraz pozostałą dokumentacją w Urzędzie Miasta Świnoujście przy ul. Wyspiańskiego 35 c pok. 207 od poniedziałku do piątku od godz. 730 do godz. 15.30.

W terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 06 października 2017 r. do
06 listopada 2017 r. można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji,
w formie pisemnej, na adres siedziby Urzędu Miasta Świnoujście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wos@um.swinoujscie.pl lub osobiście w Urzędzie Miasta Świnoujście - Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa, ul. Wyspiańskiego 35c pok. 207.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Świnoujście. Organami administracyjnymi właściwymi do wydania opinii oraz dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Wnioski i uwagi złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wyspiańskiego 35 c.
 
 

Wytworzył: Prezydent Miasta Świnoujście (6 października 2017)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (6 października 2017, 12:59:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 56

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij