Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście

Obwieszczenie o wyłożeniu projektu zmiany studium.pdf (277kB) pdf

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Świnoujście
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście

Na podstawie art. 11 pkt 10) i 11) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) oraz Uchwały Nr XVII/143/2015 Rady Miasta Świnoujście z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście

z a w i a d a m i a  s i ę

że projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście, w zakresie ustanowienia strefy ochronnej kompleksu wojskowego K-4381 Karsibór

będzie wyłożony do publicznego wglądu
w dniach od 7 września 2017 r. do 27 września 2017 r.
w godzinach od 1200 do 1400
w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5
 w Wydziale Urbanistyki i Architektury, pokój nr 225 (II piętro).

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium  odbędzie  się  w  dniu 27 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w sali nr 130 o godz. 1200.

Zgodnie z art. 11 ust. 11) w/w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium. Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi do Prezydenta Miasta Świnoujście w Urzędzie Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5 z podaniem oznaczenia nieruchomości, w terminie do dnia 18 października 2017 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres wua@um.swinoujscie.pl.

Jednocześnie zawiadamia się, iż na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) odstępuje się od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Barbara Michalska
Zastępca Prezydenta

Wytworzył: Prezydent Miasta Świnoujście (30 sierpnia 2017)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (30 sierpnia 2017, 09:58:34)

Ostatnia zmiana: Adriana Lesiewicz (30 sierpnia 2017, 11:46:35)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia w wersji tekstowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 101

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij