Obwieszczenie o opracowaniu Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Parking wielopoziomowy i naziemny przy ul. Uzdrowiskowej w Świnoujściu”

Świnoujście, dnia 09 sierpnia 2017 r.
WOS.6220.5.17.2016.SN

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)
podaję do publicznej wiadomości że w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym na wniosek z dnia 16 maja 2016 r. złożony przez Pana Rafała Łysiaka – Naczelnika Wydziału Inżyniera Miasta Urzędu Miasta Świnoujście, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Parking wielopoziomowy i naziemny przy ul. Uzdrowiskowej w Świnoujściu” (dz. nr ew. 124/4, 157, 126 oraz 140/1 obręb 2), w ramach procedury  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko opracowano Raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zgodnie z art. 79 ust. 1 ww. ustawy postępowanie prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Z uwagi na powyższe informuję wszystkich zainteresowanych o możliwości, zapoznania się
z Raportem o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. „Parking wielopoziomowy
i naziemny przy ul. Uzdrowiskowej w Świnoujściu” (dz. nr ew. 124/4, 157, 126 oraz
140/1 obręb 2) oraz pozostałą dokumentacją w Urzędzie Miasta Świnoujście przy
ul. Wyspiańskiego 35 c pok. 207 od poniedziałku do piątku
od godz. 730 do godz. 1530.
W terminie 30 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od 09 sierpnia 2017 r. do 8 września 2017 r. można składać uwagi i wnioski w przedmiocie zamierzonej inwestycji, w formie pisemnej, na adres siedziby Urzędu Miasta Świnoujście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wos@um.swinoujscie.pl lub osobiście w Urzędzie Miasta Świnoujście - Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa, ul. Wyspiańskiego 35c pok. 207.
Organem właściwym do wydania decyzji jest Prezydent Miasta Świnoujście. Organami administracyjnymi właściwymi do wydania opinii oraz dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świnoujściu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Wnioski i uwagi złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Niniejsze zawiadomienie zostaje umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście przy ul. Wyspiańskiego 35 c.

Wytworzył: Prezydent Miasta Świnoujście (9 sierpnia 2017)
Opublikował: Adriana Lesiewicz (9 sierpnia 2017, 10:28:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 75

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij