Wyniki konkursów ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Świnoujściu” w okresie od 1 stycznia 2018 r. do  31 grudnia 2018 r.    Na realizację przedmiotowego zadania  Prezydent Miasta Świnoujście Zarządzeniem [...]

Unieważnienie konkursu ofert na realizację zadania pn.:„ Dofinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.”.

Zarządzeniem Nr 554/2017 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 8 września 2017 r. został ogłoszony konkurs na realizacją zadania publicznego pn. „ Dofinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Przygotowanie i realizacja wraz z ewaluacją programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki HIV i zapobiegania AIDS dla uczniów ...

Prezydent Miasta Świnoujście w dniu 29 sierpnia  2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert  na realizację ww. zadania publicznego. W przewidzianym terminie składania ofert tj. do dnia  25 września  2017 r. wpłynęła [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Realizacja na terenie szkół ponadgimnazjalnych zajęć edukacyjno-profilaktycznych pn. „Ciąża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu”

Prezydent Miasta Świnoujście w dniu 31 sierpnia  2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert  na realizację ww. zadania publicznego. W przewidzianym terminie składania ofert tj. do dnia  22 września  2017 r. wpłynęła [...]

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizatora /realizatorów programu polityki zdrowotnej - „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia” w 2017

  „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia” zlecony zostanie Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Garduły  w Świnoujściu sp. z o.o., ul. Mieszka I 7. Na [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert pn.:” Dofinansowanie wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych”

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych z zakresu: promocji i organizacji wolontariatu oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.:” Dofinansowanie wkładu własnego do [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego:„Stworzenie sieci wsparcia rówieśniczego pn.: Młodzieżowi Liderzy” w okresie od 10 lipca do 31 grudnia 2017 r.

Prezydent Miasta Świnoujścia zarządzeniem nr  352/2017 z dnia 20 czerwca 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację ww. zadania publicznego. W przewidzianym terminie składania ofert tj. do dnia 4 lipca 2017 r. [...]

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Stworzenie sieci wsparcia rówieśniczego pn. Młodzieżowi liderzy”

WZP.524.5.2017 .DA   Unieważnienie otwartego konkursu ofert   Zarządzeniem nr 279/2017 z dnia  23 maja 2017 r. Prezydent Miasta Świnoujście ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. [...]

Unieważnienie otwartego konkursu ofert „Opracowanie i realizacja projektu pn. „Świnoujska Akademia Uczestnika Ruchu Drogowego”.

Zarządzeniem nr 207/2017 z dnia  12 kwietnia 2017 r. Prezydent Miasta Świnoujście ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2017 roku „Opracowanie [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą ” Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie imprezy „Wyspy Sportu”.

Termin realizacji zadania:                 3, 4, 10, 11, 17 i 18 czerwca 2017 roku.   I. Prezydent Miasta Świnoujścia w dniu 29 marca 2017 roku ogłosił [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Organizacja edukacji ekologicznej w mieście”

Prezydent Miasta Świnoujście w dniu 31 marca 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Organizacja edukacji ekologicznej w mieście” w 2017 r. W przewidzianym [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku – nazwa zadania: „ Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta”.

Prezydent Miasta Świnoujście w dniu 24 marca 2017 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w 2017 roku.I. W przewidywanym terminie [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2017

OGŁOSZENIE   Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Świnoujście informuje, że w dniu 19 kwietnia 2017 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w 2017 roku: „Prowadzenie w Świnoujściu Punktu Konsultacyjnego Specjalistycznej Poradni FAS dla dzieci ze spektrum FAS/FASD i ich opiekunów,

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na  realizację zadania z zakresu  zdrowia publicznego w 2017 roku: „Prowadzenie w Świnoujściu  Punktu Konsultacyjnego  Specjalistycznej  Poradni FAS  dla dzieci [...]

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Zarządzeniem nr 58/2017 z dnia  26 stycznia 2017 r. Prezydent Miasta Świnoujście ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie i realizacja wraz z ewaluacją, programu profilaktycznego z zakresu [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujścia” w okresie od 20 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia   pn. „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujścia” w okresie [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie miasta Świnoujścia” w okresie od 20 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia   pn. „Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie miasta Świnoujścia” w okresie od [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego

Prezydent Miasta Świnoujście w dniu 27 stycznia 2017 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego na opracowanie i realizację programu            [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku

 Prezydent Miasta Świnoujście w dniu 16 grudnia 2016 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku. Na konkurs wpłynęło 25 ofert. Na [...]

Zadanie publiczne z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

Ogłoszenie wyniku otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej   W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do 30 [...]

Udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu, przy ul. Portowej 10 w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31grudnia 2017 r.

Ogłoszenie wyniku otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu, przy ul. Portowej 10 w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31grudnia 2017 [...]

Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, poradnictwa oraz udzielanie pomocy psychologicznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, na terenie Świnoujścia, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.

Ogłoszenie wyniku otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, poradnictwa oraz udzielanie pomocy psychologicznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich [...]

Zadanie publiczne z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r

Ogłoszenie wyniku otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób, w okresie od 1 [...]

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie wyniku otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu, w okresie od  1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia  2017 r.”.   W [...]

Prowadzenie rehabilitacji społecznej, skierowanej do pełnoletnich osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Świnoujścia, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r..

Ogłoszenie wyniku otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenie rehabilitacji społecznej, skierowanej do pełnoletnich osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Świnoujścia, w okresie od 1 [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w połączonej formie tj. opiekuńczej i specjalistycznej na prawobrzeżu i lewobrzeżu Świnoujścia

Prezydent Miasta Świnoujście w dniu 23 listopada 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w połączonej formie tj. opiekuńczej i [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień w Świnoujściu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień w Świnoujściu przy ul. Hołdu Pruskiego 13/2, w okresie od 1 stycznia 2017 [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku pod nazwą „Organizacja Sylwestra Miejskiego 2016”.

Na realizację przedmiotowego zadania Prezydent Miasta Świnoujście Zarządzeniem Nr 646/2016 z dnia 13 grudnia 2016r. zaakceptował ofertę Stowarzyszenia: Instytut Nowych Technologii, Ekologii i Rozwoju z siedzibą w Szczecinie, ul. Al. [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Świnoujściu” w okresie od 2 stycznia 2017 r. do  31 grudnia 2017 r.    Na realizację przedmiotowego zadania  Prezydent Miasta Świnoujście Zarządzeniem Nr [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 roku

Realizacja  na terenie szkół  ponadgimnazjalnych  zajęć edukacyjno-profilaktycznych pn. „Ciąża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu”,  w okresie od  1  września 2016 r.  do  15 [...]

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizatora /realizatorów programu polityki zdrowotnej - „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia” w 2016

„Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Świnoujście w wieku od 60 roku życia” zlecony zostanie Szpitalowi Miejskiemu im. Jana Garduły  w Świnoujściu sp. z o.o., ul. Mieszka I 7. Na realizację [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt pn.: „Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu” w okresie od 1 czerwca 2016 r. do 31 maja 2018 r.

Prezydent Miasta Świnoujście w dniu 21 kwietnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt pn.: „Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu” w okresie [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku – wzbogacających ofertę kulturalną miasta

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku  – wzbogacających ofertę kulturalną miasta   I. [...]

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Przygotowanie i realizacja wraz z ewaluacją programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki...

Świnoujście, dnia 8 kwietnia 2016 r.   WZP.524.  4 .2016   W dniu 3 marca 2016 r. Prezydent Miasta Świnoujście zarządzeniem Nr 148/2016 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania  publicznego z [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz ...

                 Wydział  Spraw  Obywatelskich  i Urząd Stanu  Cywilnego Urzędu   Miasta    Świnoujście   [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2016 roku: „Prowadzenie w Świnoujściu Punktu Konsultacyjnego Specjalistycznej Poradni FAS..."

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na  realizację zadania  publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia  w 2016 roku: „Prowadzenie w Świnoujściu  Punktu Konsultacyjnego  Specjalistycznej  Poradni [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wzbogacającego ofertę sportową miasta

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wzbogacającego ofertę sportową miasta poprzez kompleksową organizację i przeprowadzenie w dniach od [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2016r.

 pn. „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na  terenie miasta Świnoujścia”    w okresie od 25 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Organizacja edukacji ekologicznej w mieście”. 2016r.

Prezydent Miasta Świnoujście w dniu 12 stycznia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Organizacja edukacji ekologicznej w mieście” w 2016 [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku

Zarządzeniem Nr 97/2016 z dnia 9 lutego 2016 roku Prezydent Miasta Świnoujście zlecił do realizacji w 2016 roku niżej wymienionym organizacjom pozarządowym zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w formie ich [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie miasta Świnoujścia”

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia   pn. „Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie miasta Świnoujścia” w okresie od [...]

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, pn. „Promocja i prowadzenie Lokalnego Centrum Wolontariatu na terenie miasta Świnoujście"

 Prezydent  Miasta Świnoujście z dniu 17 grudnia 2015 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu, pn. „Promocja      i [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenie rehabilitacji społecznej, skierowanej do pełnoletnich osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Świnoujścia...

Ogłoszenie wyniku otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego  „Prowadzenie rehabilitacji społecznej, skierowanej do pełnoletnich osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Świnoujścia, w okresie [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka (2016r.)

W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do 30 grudnia 2015 r. wpłynęły cztery oferty: 1) oferta nr 1 - Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z siedzibą w Szczecinie, przy ul.    Wieniawskiego 5, na [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, poradnictwa oraz udzielanie pomocy psychologicznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin...

Ogłoszenie wyniku otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, poradnictwa oraz udzielanie pomocy psychologicznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób (2016r.)

W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do 30 grudnia 2015 r. wpłynęły dwie  oferty: 1) Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Wieniawskiego 5 - oferta nr 1 na prowadzenie Dziennego [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej (2016r.)

W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do 30 grudnia 2015 r. wpłynęła jedna oferta:  – Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego     w Świnoujściu, przy ul. Piłsudskiego [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu, w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.”.

W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do 30 grudnia 2015 r. wpłynęła jedna oferta: - Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Z Upośledzeniem Umysłowym Koła z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Basztowej 11 – oferta nr [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu, przy ul. Portowej 10 w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31grudnia 2016 r.

W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do dnia 30 grudnia 2015 r. wpłynęła jedna oferta: - Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Henryka Wieniawskiego 5 – oferta nr 1. Na posiedzeniu [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień w Świnoujściu ...

Prezydent Miasta Świnoujście w dniu 2 grudnia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert  na  realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia w Zakresie Uzależnień w Świnoujściu przy ul. Hołdu Pruskiego [...]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU OFERT

Na podstawie zarządzenia nr 625/2015 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 11 grudnia 2015 roku - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Świnoujściu” w 2016 roku [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „Prowadzenie rehabilitacji społecznej, skierowanej do pełnoletnich osób niepełnosprawnych intelektualnie...

Ogłoszenie wyniku otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego  „Prowadzenie rehabilitacji społecznej, skierowanej do pełnoletnich osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Świnoujścia, w okresie [...]

Wynik otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Opracowanie i realizacja programu z zakresu rehabilitacji społecznej...

Wynik  otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych „Opracowanie  i realizacja programu z zakresu rehabilitacji społecznej, skierowanego do pełnoletnich [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku

        Na realizację przedmiotowego zadania, w przewidzianym terminie składania ofert tj. do dnia   27 lipca 2015 r. wpłynęła jedna oferta: Morskiego Klubu Sportowego „Flota”.Na posiedzeniu w [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

Na realizację przedmiotowego zadania, w przewidzianym terminie składania ofert tj. do dnia   30 lipca 2015 r. wpłynęła jedna oferta: Świnoujskiej Organizacji Turystycznej.Na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2015 r.,  Komisja [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2015r.

Realizacja na terenie szkół  ponadgimnazjalnych w Świnoujściu zajęć edukacyjno-profilaktycznych pn. „Ciąża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu”, w okresie od  1  września 2015 r. do 20 grudnia 2015 r. Prezydent [...]

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizatora /realizatorów programu polityki zdrowotnej - „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Świnoujście w wieku od 60 r.ż.” w 2015

Na realizację przedmiotowego programu, w przewidzianym terminie składania ofert zostały złożone dwie oferty, przez:             1.  Szpital Miejski im. Jana Garduły w [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w okresie od 1 czerwca 2015 r. do 31 maja 2016 r. zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt pn.: „Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu”.

Prezydent Miasta Świnoujście w dniu 22 kwietnia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt pn.: „Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu” w okresie od 1 [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pn. „Rozwój programu morskiego wychowania dzieci i młodzieży w 2015 roku”.

 Na realizację przedmiotowego zadania, w przewidzianym terminie składania ofert tj. do dnia    13 marca 2015 r. wpłynęła jedna oferta: Jacht Klub Marynarki Wojennej „Kotwica” Oddział w Świnoujściu.Na posiedzeniach w [...]

Przygotowanie i realizacja programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki HIV i zapobiegania AIDS dla uczniów z VI klas szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego   z   zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: „Przygotowanie i realizacja programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki HIV i [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Wydział  Spraw  Obywatelskich  i Urząd Stanu  Cywilnego Urzędu   Miasta    Świnoujście   informuje,  że   w  dniu  21 kwietnia  2015 roku [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie kampanii informacyjnej przeciwdziałającej żebractwu” w Świnoujściu, w okresie od marca 2015 r. do grudnia 2015 r.

W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do 26 lutego 2015 r. wpłynęła  oferta wspólna oznaczona nr 1 – złożona przez:  1) Stowarzyszenie Kobiet Po Chorobie Raka Piersi „Anna” z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku

Na posiedzeniu komisji w dniu 13 marca 2015 roku, dokonano ocen złożonych ofert na dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku. Zarządzeniem Nr 151/2015 z dnia 23 marca 2015 r., [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku

Na posiedzeniu komisji w dniu 13 marca 2015 roku, dokonano ocen złożonych ofert na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. Zarządzeniem Nr 150/2015 z dnia 23 marca 2015 r., Prezydent Miasta [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.„Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie miasta Świnoujścia” w okresie...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.„Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie miasta Świnoujścia” w okresie od kwietnia [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do 11 lutego 2015 r. wpłynęła jedna oferta: – Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego     w Świnoujściu, przy ul. Piłsudskiego 11, [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Organizacja edukacji ekologicznej w mieście” - 2015.

Prezydent Miasta Świnoujście w dniu 23 stycznia 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Organizacja edukacji ekologicznej w mieście” w 2015 [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujścia”

Na realizację  zadania pn. „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujścia” w okresie od marca 2015 r. do grudnia 2015 r., w przewidzianym terminie składania ofert została złożona jedna [...]

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, pn. „Prowadzenie kampanii informacyjnej przeciwdziałającej żebractwu” w Świnoujściu.

Unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie kampanii informacyjnej przeciwdziałającej żebractwu” w Świnoujściu, ponieważ w terminie do dnia 16 stycznia 2015 r. nie [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. „Edukacja w zakresie cukrzycy na terenie miasta Świnoujście” w okresie od 1 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.

Na realizację przedmiotowego zadania, w przewidzianym terminie składania ofert została złożona jedna oferta: - Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Bydgoszczy - Oddział Grodzki w [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu

 pn. „ Promocja i prowadzenie Lokalnego Centrum Wolontariatu na terenie miasta Świnoujście w okresie od 15 stycznia 2015 r. Do 31 grudnia 2015 r.”.W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do 7 stycznia 2015  r. wpłynęła [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku

pn.” Organizacja Międzynarodowego Turnieju Grapplingu Ragnarok 5” w  okresie od 27.09 – 22.12.2014 r. Na realizację zadania w przewidzianym terminie składania ofert została złożona jedna oferta: Ludowego Uczniowskiego [...]

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

pn. „Edukacja w zakresie cukrzycy na terenie miasta Świnoujście” w okresie od września 2014 r. do grudnia  2014 r.      Na realizację przedmiotowego zadania, w przewidzianym terminie składania ofert [...]

Ogłoszenie wyników konkursu ofert na realizatora /realizatorów programu zdrowotnego

- „Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Miasta Świnoujście w wieku od 60 r.ż.” w 2014             [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2014 roku

1)  Realizacja  na terenie szkół   ponadgimnazjalnych zajęć edukacyjno-profilaktycznych   pn. „Ciąża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu”  wraz z organizacją  konferencji miejskiej nt [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej ...

Ogłoszenie wyniku otwartego  konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób   W [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Organizacja edukacji ekologicznej w mieście”.

Prezydent Miasta Świnoujście w dniu 19 maja 2014 r. ogłosił otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn.: „Organizacja edukacji ekologicznej w mieście” w 2014 r. W przewidzianym [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt pn.: „Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu”.

Prezydent Miasta Świnoujście w dniu 7 maja 2014 r. ogłosił otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt pn.: „Prowadzenie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu” w okresie od 1 [...]

Regaty „DNI MORZA 2014” i Regaty „WIATRAK 2014”

W dniu 16 maja 2014 roku do Urzędu Miasta Świnoujście wpłynęła oferta Jacht Klubu Marynarki  Wojennej „KOTWICA” O/Świnoujście na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Regaty „DNI MORZA 2014” i Regaty „WIATRAK [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia n. „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na terenie miasta Świnoujścia”

Na realizację przedmiotowego zadania, w przewidzianym terminie składania ofert została złożona jedna oferta:- Fundacji Hospicyjnej Przystań z siedzibą w Świnoujściu, ul. Sosnowa 5A. Na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2014 r. Komisja [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej

W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do 4 kwietnia 2014 r. wpłynęła jedna oferta:  – Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddziału Rejonowego     w Świnoujściu, przy ul. [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia {1}

pn.„Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie miasta Świnoujścia” w okresie od kwietnia 2014 r. do grudnia 2014 r.                 Na [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

„Przygotowanie i realizacja programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki HIV i zapobiegania AIDS  dla uczniów z VI  klas szkół podstawowych i młodzieży  gimnazjalnej,  wraz z organizacją [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywaniu szans tych rodzin i osób

W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do 24 stycznia 2014 r. wpłynęła jedna oferta:  – Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej w Szczecinie, przy ul. Wieniawskiego 5, oferta nr 1. Na posiedzeniu w dniu 3 lutego [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do 8 stycznia 2014 r. wpłynęła jedna oferta:  – Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego w Szczecinie, przy ul. Jarowita 2, oferta nr 1. Na [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego „ Promocja i prowadzenie wolontariatu"

pn. Promocja i prowadzenie Lokalnego Centrum Wolontariatu na terenie miasta Świnoujście" w okresie od 2 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.        W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do 7 [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w roku 2013

Wydział   Spraw   Obywatelskich  i Urząd Stanu Cywilnego Urzędu   Miasta    Świnoujście   informuje,  że  w  dniu 09 października  2013 [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w postaci zajęć profilaktycznych

pn.:  „Ciąża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu”  w okresie od  15 października do  15 grudnia  2013 r.    Prezydent Miasta Świnoujścia w dniu 4 września  2013 r. ogłosił otwarty konkurs [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Integracja sąsiedzka” w Świnoujściu, w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.”.

W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do 19 czerwca 2013 r. wpłynęła jedna oferta:- Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Henryka Wieniawskiego 5 – oferta nr 1.Na posiedzeniu w dniu 26 [...]

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocja zdrowia w roku 2013

Prezydent Miasta Świnoujście Zarządzeniem Nr 355/2013  z dnia  31 maja  2013 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocja zdrowia w roku 2013 - opracowanie i realizacja [...]

Promocja odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach organizowana na terenie miasta Świnoujście w okresie od 1 lipca 2013r. do 30 września 2013r.

  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej  pod nazwą : „Promocja odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach organizowana na [...]

Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie miasta Świnoujścia” w okresie od maja 2013 r. do grudnia 2013 r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn. Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie miasta Świnoujścia” w okresie od maja 2013 r. do [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

pn. „Poprawa jakości życia chorych onkologicznie i ich rodzin na  terenie miasta Świnoujścia” w okresie od kwietnia 2013 r. do grudnia 2013 r.                 [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego   z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  i patologiom społecznym   pn.:  „Przygotowanie i realizacja [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Organizacja edukacji ekologicznej w mieście”. Planowana kwota dotacji 20.000 zł.

Na realizację przedmiotowego zadania, w przewidzianym terminie składania ofert tj. do dnia 18 lutego 2013r. wpłynęła jedna oferta.  Ofertę przedłożyła Liga Ochrony Przyrody - Okręg w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Żubrów [...]

Przygotowanie i realizacja programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki HIV i zapobiegania AIDS dla uczniów z VI klas szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej, w okresie od 18 marca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego   z   zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: „Przygotowanie i realizacja programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki HIV i [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „ Działalność na rzecz promocji i prowadzenia wolontariatu..."

OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO  KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego pn. „ Działalność na rzecz promocji i prowadzenia wolontariatu poprzez utworzenie i prowadzenie oraz zapewnienie dostępu społeczności lokalnej [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu...

OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO  KONKURSU OFERTna realizację zadania publicznego pn. „Udzielanie schronienia i posiłku osobom bezdomnym w Świnoujściu, przy ul. Portowej 10w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31grudnia 2015 r. W [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Świnoujściu, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.”

OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO  KONKURSU OFERTna realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej w Świnoujściu,  w okresie od  1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia  2015 [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, poradnictwa oraz udzielanie pomocy psychologicznej na...

OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO  KONKURSU OFERTna realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, poradnictwa oraz udzielanie pomocy psychologicznej na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,  na [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Dziennych Domów Pomocy w Świnoujściu, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.”

OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO  KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Dziennych Domów Pomocy w Świnoujściu,  w okresie od  1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia  2013 r.”. W przewidzianym [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu, w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r.”

OGŁOSZENIE WYNIKU OTWARTEGO  KONKURSU OFERT na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Świnoujściu, w okresie od  1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia  2015 r.”. W przewidzianym [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2013-2015

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego   z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  i patologiom społecznym   pn.:  „Prowadzenie Centrum Pomocy i Wsparcia  w [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Realizacja  zajęć profilaktycznych pn.: „Ciąża bez alkoholu”, „Prowadzę bez alkoholu” w okresie od 1 października  do 30 listopada 2012 r.     Na realizację przedmiotowego  zadania,  [...]

głoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w roku 2012

Wydział   Spraw   Obywatelskich  i Urząd Stanu Cywilnego Urzędu   Miasta    Świnoujście   informuje,  że  w  dniu 10 września  2012 [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

pn.  „Promocja prozdrowotnych zachowań w zakresie krwiodawstwa i udzielania pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży szkolnej oraz dorosłych mieszkańców miasta Świnoujścia” w okresie od sierpnia 2012 r. do grudnia 2012 [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w 2012 roku, pn. „Utworzenie Biblioteki Romskiej”.

Wydział   Spraw   Obywatelskich  i Urząd Stanu Cywilnego Urzędu   Miasta    Świnoujście   informuje,  że  w  dniu 12 lipca  2012 roku został  [...]

Unieważnienie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2012.

Prezydent Miasta Świnoujście zarządzeniem Nr 223/12  z dnia  19 kwietnia  2012 r. ogłosił otwarty konkurs ofert   na realizację dwóch zadań publicznych  z zakresu przeciwdziałania   [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą : „Promocja odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach organizowana na terenie miasta Świnoujście

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej  pod nazwą : „Promocja odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach organizowana na terenie  miasta [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt pn. „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świnoujściu”

              Na realizację przedmiotowego zadania, w przewidzianym terminie składania ofert zostały złożone dwie oferty : Zachodniopomorskiego Towarzystwa Praw Zwierząt z [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: „Prowadzeie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: „Prowadzeie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie Miasta Świnoujścia” w okresie od czerwca 2012 r. [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w roku 2012.

Wydział   Spraw   Obywatelskich   Urzędu   Miasta    Świnoujście   informuje,  że   w  dniu  23 kwietnia  2012 roku  został   rozstrzygnięty  otwarty  konkurs [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w roku 2012

               Wydział   Spraw   Obywatelskich  i Urząd Stanu Cywilnego Urzędu   Miasta    Świnoujście   informuje,  że  w  [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej tj. organizacji edukacji ekologicznej w mieście.

  Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej tj. organizacji edukacji ekologicznej w mieście. Planowana kwota dotacji 21.000 [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej

na realizację w 2012 roku zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej tj. zorganizowania  dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Świnoujście w formie obozów wypoczynkowych warsztatów ekologicznych. Planowana kwota dotacji 9.000 [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn.: „Przygotowanie i realizacja programu profilaktycznego w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień dla dzieci

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na  realizację zadania publicznego   z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom  i patologiom społecznym   pn.:  „Przygotowanie i realizacja programu [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację projektu pn. „Integracja sąsiedzka” w Świnoujściu, w okresie od sierpnia 2011 r. do grudnia 2012 r.

W przewidzianym terminie składania ofert, tj. do 24 czerwca 2011 r. wpłynęły 2 oferty:1) Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej III Szczep Harcerski „Słowianie” im. Zawiszy Czarnego z siedzibą w Świnoujściu, przy ul. Wybrzeża Władysława [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej pod nazwą : „Promocja odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadania publicznego z zakresu edukacji ekologicznej  pod nazwą : „Promocja odzysku i recyklingu aluminiowych puszek po napojach organizowana na terenie  miasta [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: „Promocja prozdrowotnych zachowań w zakresie krwiodawstwa i udzielania pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dor

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.: „Promocja prozdrowotnych zachowań w zakresie krwiodawstwa i udzielania pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

1) Realizacja programu profilaktycznego z zakresu wczesnej interwencji narkotykowej (profilaktyka selektywna) w okresie od września do grudnia 2011 r. Planowana  kwota dotacji wynosi  10.000,00 zł.2) Organizacja  miejskiej kampanii [...]

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia pn.„Prowadzenie działań w zakresie profilaktyki cukrzycy na terenie miasta Świnoujścia” w okresie od maja 2011 r. do grudnia 2011

Na realizację przedmiotowego zadania, w przewidzianym terminie składania ofert została złożona jedna oferta Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Zarząd Główny w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 33. Na posiedzeniu w dniu 22 [...]

Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w roku 2011

O G Ł O S Z E N I E               Wydział   Spraw   Obywatelskich   Urzędu   Miasta    Świnoujścia   informuje,  że  w  dniu 28 kwietnia  2011 roku [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij