Archiwum

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, sygnatura sprawy WOS.6220.8.4.2014.2015.BZ, dla przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji ściekowej na terenie osiedla Karsibór w Świnoujściu”.

Świnoujście, dnia 27 lutego 2015 r. WOS.6220.8.5.2014.2015.BZ         O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujście  z dnia 27 lutego 2015 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, sygnatura sprawy WOS.6220.5.6.2014.2015.BZ, dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od granicy Państwa do ul. 11-go Listopada w Świnoujściu”.

Świnoujście, dnia 16 lutego 2015 r. WOS.6220.5.7.2014.2015.BZ         O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujście  z dnia 16 lutego 2015 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postęp. admin. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych pod planowaną inwestycję Baltic Park Molo

WOS.6341.22.2.BZ.2014.2015                                   Świnoujście dnia 29 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postęp. admin. w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Grunwaldzkiej ...

Świnoujście, dnia 26 stycznia 2015 r. WOS.6220.11.3.2014.2015.AS   O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. , [...]

Obwieszczenie dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Transgraniczne połączenie pomiędzy Świnoujściem, a gminą Heringsdorf”

WOS.6220.12.10.BZ.2011.2012.2015                               Świnoujście dnia 19 stycznia 2015 [...]

Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych pod planowaną inwestycję Baltic Park Molo

WOS.6341.22.2014.BZ                                             Świnoujście dnia 24 grudnia  2014 r.I N F O R M A C J [...]

Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia „Na Wydmach”

WOS.6341.20.2014.BZ                                             Świnoujście dnia 20 listopada  2014 r. I N F O R M A C J [...]

Informacja w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia ODRA

WOS.6341.19.2014.BZ                                             Świnoujście dnia 20 listopada  2014 r. I N F O R M A C J [...]

Informacja w sprawie zmiany udzielonego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych do ziemi z terenu budynku centrum hotelowo–wypoczynkowo-konferencyjnego z usługami Medical Spa

WOS.6341.18.2014.BZ                                       Świnoujście dnia 20 października  2014 r.       I N F O R M A [...]

Informacja dla posiadaczy odpadów dotycząca ważności decyzji odpadowych

  Prezydent Miasta Świnoujście uprzejmie przypomina, że dnia 23 stycznia 2015 r. upływa termin ważności decyzji w zakresie gospodarowania odpadami, tj. zezwoleń [...]

Informacja o złożeniu wniosku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przejście przez wody powierzchniowe Cieśniny Świny linią światłowodow

WOS.6341.16.2014.BZ                                                 Świnoujście dnia 28 sierpnia  2014 r. I N F O R M [...]

Przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego tj. Samochód specjalistyczny pożarniczy

  Prezydent Miasta Świnoujście ogłasza do publicznej wiadomości przetarg nieograniczony  na  sprzedaż nw. środka trwałego tj. Samochód specjalistyczny pożarniczy Marka: Star 244 Model  pojazdu: P 244 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

WOS.6220.5.BZ.2014                                                    Świnoujście dnia 4 sierpnia 2014 [...]

Informacja o wszczęciu postęp. admin. w spr. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – odbudowa systemu melioracyjnego na terenie rodzinnego ogrodu działkowego „KOTWICA” i „OAZA”

WOS.6341.11.2014.BZ                                                 Świnoujście dnia 5 czerwca  2014 r.I N F O R M A C J [...]

obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej Spółce Polskie LNG pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt - Terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ul. Ku Morzu;

WOS.6223.1.4.2014.AS                                O B W I E S Z C Z E N I EPrezydenta Miasta Świnoujściez dnia 19 maja 2014 r.Na podstawie art. 38 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa V w rejonie ulicy Ludzi Morza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIEPrezydenta Miasta Świnoujściez dnia 12 maja 2014 r.o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa V w rejonie ulicy Ludzi Morzawraz z [...]

Informacja o wszczęciu postęp. admin. w sprawie :wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni samochodów osobowych zlokalizowanej na terenie stacji paliw przy ul. Skandynawskiej 17

WOS.6341.2.1.2014.BZ                                                 Świnoujście dnia 7 lutego  2014 r. I N F O R M A [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt - Terminal regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ul. Ku Morzu

Świnoujście, dn. 3 lutego 2014 r.WOS.6223.1.2014.AS      OBWIESZCZENIEPREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIEDziałając na podstawie art. 33 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa V w rejonie ulicy Ku Morzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 20 stycznia 2014 r.    o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postęp. admin. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – rozbiórkę i wykonanie nowych obudów studziennych, na ujęciu wody podziemnej Granica

WOS.6341.10.2013.BZ                                                 Świnoujście dnia 10 grudnia  2013 r. I N F O R M [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie iluminacji budynku Muzeum Rybołówstwa Morskiego

Świnoujście, dnia 28.10.2013 r.                     WUA.6733.26.2013.PP     O B W I E S Z C Z E N I E    Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta [...]

Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, sygnatura sprawy WOS.6220.1.9.2013.BZ, na realizację przedsięwzięcia pn. : „Modernizacja stacji radarowej Nr 57 BON w Świnoujściu”.

WOS.6220.1.9.2013.BZ                                          O B W I E S Z C Z E N I EPrezydenta Miasta Świnoujściez dnia 14 [...]

Obwieszczenie o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, sygnatura sprawy WOS.6220.2.9.2013.BZ, na realizację przedsięwzięcia pn. : „Modernizacja stacji radarowej Nr 54 PO w Świnoujściu”

WOS.6220.2.9.2013.BZ                                          O B W I E S Z C Z E N I EPrezydenta Miasta Świnoujściez dnia 14 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, sygnatura sprawy WOS.6220.3.9.2013.BZ, na realizację przedsięwzięcia pn. : „Modernizacja stacji radarowej Nr 60 I Brama Torowa Świnoujście”.

WOS.6220.3.9.2013.BZ                                          O B W I E S Z C Z E N I EPrezydenta Miasta Świnoujściez dnia 14 [...]

Informacja o wszczęciu postęp. admin. dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – rozbiórkę i wykonanie nowych obudów studziennych na terenie komunalnego ujęcia wody „Wydrzany”

WOS.6341.6.1.2013.BZ                             Świnoujście dnia 27 września  2013 r. I N F O R M A C J A Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne ( Dz.U. z [...]

Informacja o wszczęciu postęp. admin. dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu budynku usługowo-handlowego zlokalizowanego przy ul. Żeromskiego 56

WOS.6341.7.1.2013.BZ                                       Świnoujście dnia 27 września  2013 r.I N F O R M A C J A Na podstawie art. 127 [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa III w rejonie ulicy Krzywej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 22 lipca 2013 r.    o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru VII miasta Świnoujście obejmującego rejon komunikacji kolejowej

OBWIESZCZENIEPrezydenta Miasta Świnoujściez dnia 3. lipca  2013 rokuo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru VII miasta Świnoujście obejmującego rejon komunikacji [...]

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie : wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych

WOS.6341.4.1.2013.BZ                                       [...]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowania pt. : Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Świnoujście.

Uwaga- załącznik nr 1 i załącznik nr 3 opublikowano w formie archiwum samo rozpakowującego się. Po ściągnięciu z Internetu wszystkich  części, należy podwójnym kliknięciem uruchomić moduł z rozszerzeniem .exe, a następnie [...]

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za drugie półrocze 2012 roku, sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu.

W lewobrzeżnej części Miasta Świnoujście objęte były nadzorem stacje uzdatniania wody (SUW) i sieć wodociągów publicznych : - SUW „Granica”, - SUW „Wydrzany”, - sieć „Granica-Wydrzany”. Jakość wody z [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa

Na podstawie art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [...]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 10 grudnia 2012 r. o wydaniu decyzji Nr 3/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I EPrezydenta  Miasta  Świnoujściez dnia 10 grudnia  2012 r. Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie : wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód powierzchniowych pochodzących z polderu Ognica do cieśniny Świny.

WOS.6341.1.1.2012.BZ                                             Świnoujście dnia 21 listopada  2012 [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – Jednostka obszarowa VII w rejonie komunikacji kolejowej

  OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia  24 września 2012 roku    o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – Jednostka obszarowa VII w rejonie komunikacji kolejowej.

    OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 24  września  2012 roku    o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – Jednostka obszarowa V w rejonie ulicy Ludzi Morza

    OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia  25  lipca  2012 roku   o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – Jednostka obszarowa V w rejonie ulicy Ludzi Morza

  OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia  25 lipca 2012 roku   o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania [...]

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za pierwsze półrocze 2012 rok sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu.

W lewobrzeżnej części miasta Świnoujście objęte były nadzorem stacje uzdatniania wody (SUW) i sieć wodociągów publicznych : - SUW „Granica”, - SUW „Wydrzany”, - sieć „Granica - Wydrzany”. Jakość [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obiektów infrastruktury technicznej

                                                                Świnoujście, dnia [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście (rejon ul. Bohaterów Września, Placu Słowiańskiego i Placu Wolności)

  O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia  26 kwietnia 2012 r.    o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście (rejon [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście (rejon ul. Bohaterów Września, Placu Słowiańskiego i Placu Wolności)

O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia  26 kwietnia 2012 r.         Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na przebudowę ulicy Juliusza Słowackiego w Świnoujściu

                                                                      [...]

Obwieszczenie o wydaniu 12 kwietnia 2012 r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. : „Budowa drogi o nawierzchni twardej-droga nr 1 w Leśnictwie-Karsibór”

WOS.6220.15.6.2011.2012.BZ                                          O B W I E S Z C Z E N I Ez dnia 17 kwietnia 2012 r.Prezydenta Miasta [...]

Obwieszczenie dot. budowy obiektów wodnych i urządzeń dla uregulowania stosunków wodnych w dzielnicy Warszów w Świnoujściu w ramach zadania:„Melioracja terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście”.

           PREZYDENT MIASTA   ŚWINOUJŚCIE WUA. 6740.35.2012.ICD    Świnoujście, dnia 26.03.2012 r.OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 33-36 i art. 90 ust. 2 pkt. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/ZRiD/2012 znak: WUA.6740.1.4.2011.KD z dnia 12 marca 2012r.

                                              [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 6/CP/2012 znak: UA.6733.3.2012.PP z dnia 13.03.2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIEWUA.6733.3.2012.PPO B W I E S Z C Z E N I E    Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Świnoujście, Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5,  działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy [...]

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia pn. „Transgraniczne połączenie pomiędzy Świnoujściem, a gminą Heringsdorf”.

WOS.6220.12.5.2011.2012.BZ                                         Świnoujście dnia 12 marca 2012 r.OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1, [...]

Informacja Prezydenta Miasta Świnoujście o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za 2011 rok sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu

W lewobrzeżnej części Świnoujścia objęte były nadzorem stacje uzdatniania wody (SUW) i sieć wodociągów publicznych :- SUW „Granica”,- SUW „Wydrzany”,- sieć „Granica-Wydrzany”.Woda z wyżej wymienionych Stacji Uzdatniania Wody [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – Jednostka obszarowa III w rejonie ul. Karsiborskiej

O B W I E S Z C Z E N I EPrezydenta Miasta Świnoujściez dnia  20 lutego 2012 r.o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – Jednostka obszarowa III w rejonie ul. [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - Jednostka obszarowa III w rejonie ul. Karsiborskiej.

O B W I E S Z C Z E N I EPrezydenta Miasta Świnoujściez dnia  20 lutego 2012 r.     Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – Jednostka obszarowa III w rejonie ulicy Krzywej

OBWIESZCZENIEPrezydenta Miasta Świnoujściez dnia 14 lutego 2012 r.o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – Jednostka [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – Jednostka obszarowa III w rejonie ulicy Krzywej

OBWIESZCZENIEPrezydenta Miasta Świnoujściez dnia 14 lutego 2012 r.o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – Jednostka obszarowa III w rejonie ulicy Krzywej Na podstawie art. 17 pkt. 1 [...]

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej w 2012 roku

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej  Polskiej  (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.) i  rozporządzenia  Ministrów  Spraw [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postęp. admin. w spr. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego : zmiania sposobu użytkowania części budynku mieszkalno-usługowego położonego przy ul. Monte Cassino 22a-22b-22c-22d

      Świnoujście, dnia 02.02.2012 r.PREZYDENT MIASTAŚWINOUJŚCIEWUA.6733.3.2012.PP O B W I E S Z C Z E N I E    Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Świnoujście, Świnoujście, ul. Wojska [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Świnoujście Nr 2/2010 znak: WAB/73531/5/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. - Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu

PREZYDENT MIASTA        ŚWINOUJŚCIE  WUA.6740.1.4.2011.KD   O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 25 stycznia 2012 r.    Na podstawie art. 11d ust. 5 [...]

Obwieszczenie o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. : „Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego w Świnoujściu”

WOS.6220.13.7.2011.2012.BZ                                          O B W I E S Z C Z E N I Ez dnia 18 stycznia 2012 r.Prezydenta Miasta [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia WOS.6220.13.3.2011.BZ pn. : „Przebudowa ul. Jachtowej w Świnoujściu Etap I - budowa ścieżki rowerowej i chodnika”

WOS.6220.13.4.2011.2012.BZ                                          O B W I E S Z C Z E N I Ez dnia 18 stycznia 2012 r.Prezydenta Miasta [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia WOS.6220.14.5.2011.BZ : „Przebudowa ul. Słowackiego w Świnoujściu”

WOS.6220.14.7.2011.2012.BZ                                          O B W I E S Z C Z E N I Ez dnia 17 stycznia 2012 r.Prezydenta Miasta [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej

WUA.6733.18.2011.ID             Świnoujście, dnia 21.12.2011 r.     O B W I E S Z C Z E N I E    Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej niskiego 0,4 kV napięcia

Świnoujście, dnia 20.12.2011 r.     O B W I E S Z C Z E N I E    Wydział Urbanistyki i Architektury  Urzędu Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5,  działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia obejmującego rejon Basenu Północnego i fortów w Świnoujściu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIEPrezydenta Miasta Świnoujściez dnia 28 listopada 2011 r.o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia obejmującego rejon Basenu Północnego i fortów w [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy H. Kołłątaja na całej długości

          Świnoujście 09.11.2011WUA.6740.1.1.2011.AS   O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujście    z dnia  9 listopada  2011r.     Na podstawie [...]

Obwieszczenie o o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - jednostka obszarowa II

OBWIESZCZENIEPrezydenta Miasta Świnoujściez dnia 16 listopada 2011 r.o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - jednostka obszarowa II wraz z prognozą [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego Śródmieścia

WOS.6220.13.4.2011.BZ                                             Świnoujście dnia 15 listopada 2011 r.OBWIESZCZENIE Na podstawie [...]

Obwieszczenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście (rejon ul. Dąbrowskiego, Piastowskiej i Konstytucji 3 Maja) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

O B W I E S Z C Z E N I Ez dnia 24 października 2011 r.Prezydenta Miasta Świnoujścieo drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście (rejon ul. Dąbrowskiego, Piastowskiej [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oświetlenia placu sportowego położonego terenie Parku Zdrojowego

              Świnoujście, dnia 14.10.2011r.     O B W I E S Z C Z E N I E    Wydział Urbanistyki i Architektury  Urzędu Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, [...]

Obwieszczenie o przyjęciu przez Rade Miasta Świnoujście „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Świnoujście na lata 2013 – 2032”.

O B W I E S Z C Z E N I EPrezydenta Miasta Świnoujściez dnia 12  października 2011 r. Na podstawie art. 21  ust.2 pkt 6 oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r.         o udostępnianiu informacji o [...]

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie : wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu”.

WOS.6220.14.3.2011.BZ                                         Świnoujście dnia 3 października  2011 r.I N F O R M A C J A Na podstawie [...]

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie : wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Transgraniczne połączenie pomiędzy Świnoujściem, a gminą Heringsdorf”.

WOS.6220.12.3.2011.BZ                                         Świnoujście dnia 3 października  2011 r.I N F O R M A C J A Na podstawie [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/Dr/2011 znak:- WUA.6774.2011.ICD zmieniającej decyzję Nr 5/Dr/2010 z dnia 25 listopada 2010r. znak:- WAB/ICD/73531/18/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

O B W I E S Z C Z E N I EPREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIEz dnia 1 września 2011 rokuznak:- WUA.6740.74.2011.ICD Zgodnie z wymogiem przepisu zawartego w art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia WOS.6330.6.2.2011.„Rewitalizacja parku przy ul. Chopina w Świnoujściu”

WOS.6330.6.3.2011                                          O B W I E S Z C Z E N I Ez dnia 31 sierpnia 2011 r.Prezydenta Miasta [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Nr 5/Dr/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Wolin i Karsibór wraz z rozbiórką M

Świnoujście, 3.08.2011r.WUA.6740.74.2011.ICDO B W I E S Z C Z E N I EPREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE Zgodnie z wymogiem przepisu zawartego w art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i [...]

Informacja o prowadzonym postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowanego projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Świnoujście wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Świnoujście, 8 lipca 2011 r.O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 39 ust.1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnoujście wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - w dniach od 13 lipca 2011 r. do 11 sierpnia 2

O B W I E S Z C Z E N I Ez dnia 28 czerwca 2011 r.Prezydenta Miasta Świnoujścieo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnoujście wraz z prognozą [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście obszaru położonego w rejonie ulic: Hołdu Pruskiego, Monte Cassino, Piastowskiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego

O B W I E S Z C Z E N I EPrezydenta Miasta Świnoujściez dnia  8 czerwca 2011 r.o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście obszaru położonego w rejonie ulic: Hołdu Pruskiego, [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń miejscowego planu do sporządzanego w oparciu o podjętą przez Radę Miasta Św

O B W I E S Z C Z E N I EPrezydenta Miasta Świnoujściez dnia  8 czerwca 2011 r.     Na podstawie art. 39 ust. 1  w związku z art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 2 ustawy  z dnia 3 października 2008 r.  o [...]

KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ: Kontenera sanitarnego będącego własnością Urzędu Miasta Świnoujście

PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIE ponownie ogłaszaKONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ:Kontenera sanitarnego będącego własnością Urzędu Miasta Świnoujście.1. Postępowanie obejmuje kontener sanitarny; rok produkcji 1990, wymiary 600 x 240 x 260, [...]

KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ: Kontenera sanitarnego będącego własnością Urzędu Miasta Świnoujście.

PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIEogłaszaKONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ: Kontenera sanitarnego będącego własnością Urzędu Miasta Świnoujście.1. Postępowanie obejmuje kontener sanitarny; rok produkcji 1990, wymiary 600 x 240 x 260, waga około 1270 [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście (rejon ul. Dąbrowskiego, Piastowskiej i Konstytucji 3 Maja)

O B W I E S Z C Z E N I Ez dnia 04 maja 2011 r.Prezydenta Miasta Świnoujścieo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście (rejon ul. Dąbrowskiego, Piastowskiej i Konstytucji 3 [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnoujście wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

O B W I E S Z C Z E N I Ez dnia 04 maja 2011 r.Prezydenta Miasta Świnoujścieo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnoujście wraz z prognozą oddziaływania [...]

Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Świnoujście

Prezydent Miasta Świnoujście, działając na podstawie art. 34 a ust. 7 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.), informuje o rozpoczęciu w dniu 9 marca 2011 r. konsultacji społecznych nad [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie preizolowanej sieci cieplnej...

Świnoujście, dnia 03.03.2011 r.  O B W I E S Z C Z E N I E       Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5,  działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obiektów infrastruktury technicznej dla zamierzenia polegającego na: przebudowie ulic Hołdu Pruskiego,

 URZĄD MIASTA Świnoujście            Świnoujście, dnia 03.03.2011 r.     Wydział Architektury i Budownictwa  ul. Wojska Polskiego 1/5     72-600 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń melioracyjnych dla obszaru dzielnicy Warszów i terenu Bazy Las”

WGK-7624/BZ/26-7/2009/2011                                          O B W I E S Z C Z E N I Ez dnia 21 luty 2011r.Prezydenta Miasta [...]

Obwieszczenie o wydaniu dnia 16 lutego 2011 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń melioracyjnych dla obszaru dzielnicy Warszów i terenu Bazy Las” znak WGK-7624/BZ

WGK-7624/BZ/26-6/2009/2011                                    Świnoujście dnia 18 lutego 2011 r.OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49, 61 § [...]

obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się stron, co do zebranych materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Budowa i przebudowa obiektów i urządzeń melioracyjnyc

WGK-7624/BZ/26-4/2009/2011                                    Świnoujście dnia 27 stycznia 2011 r.OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - jednostka obszarowa II

OBWIESZCZENIEPrezydenta Miasta Świnoujściez dnia 5 stycznia 2011 r.o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - jednostka obszarowa IINa podstawie art. 17 pkt 9) i 11) [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa V – rejon ulicy Ku Morzu

OBWIESZCZENIEPrezydenta Miasta Świnoujściez dnia 28 grudnia 2010 r.o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa V – rejon ulicy Ku Morzu Na podstawie art. 17 pkt. 1) [...]

obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka obszarowa V – rejon ulicy Ku Morzu

OBWIESZCZENIEPrezydenta Miasta Świnoujściez dnia 28 grudnia 2010 r.o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – jednostka [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 4/2010 znak: WAB/KD/73531/15/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: budowa ścieżki rowerowej i chodnika wraz z oświetleniem oraz elementami małej architektury w ulicy Uzdrowiskowej w Świnoujściu

 Świnoujście, dnia 8 grudnia 2010 r.WAB/KD/73531/21/2010O B W I E S Z C Z E N I EPREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIEz dnia 8 grudnia 2010 r. Zgodnie z wymogiem przepisu zawartego w art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - jednostka obszarowa V (rejon ul. Barlickiego – Modrzejewskiej - Norweskiej)

O B W I E S Z C Z E N I Ez dnia 30 listopada 2010 r.Prezydenta Miasta Świnoujścieo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - jednostka obszarowa V (rejon ul. [...]

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 17 listopada 2010r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Zaułek Parkowy wraz ze skrzyżowaniami z ulicą Piłsudskiego, Wyspiańskiego, Dąbrowskiego i ulicą Piastowską w Św

WGK-7624/ BT/ 12 - 10   /2010   Świnoujście, dnia 18 listopada  2010r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Zaułek Parkowy wraz ze skrzyżowaniami z ulicą Piłsudskiego, Wyspiańskiego, Dąbrowskiego i ulicą Piastowską w Świnoujściu”.

WGK-7624/ BT/ 12 - 9   /2010   Świnoujście, dnia 18 listopada  2010r.O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 49 i art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie : wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ulicy Zaułek Parkowy wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Piłsudskiego, Wyspiańskiego, Dąbrowskiego i ulicą Piasto

WGK-7624/ BT/ 12 -4   /2010   Świnoujście, dnia 29 września  2010r.OBWIESZCZENIENa podstawie  art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie mostu nad Starą Świną łączącego wyspy Wolin i Karsibór wraz z rozbiórką Mostu Piastowskiego..

                         Świnoujście, 22.09.2010r.WAB/ICD/73531/17/2010O B W I E S Z C Z E N I EPREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE Zgodnie z wymogiem przepisu zawartego w [...]

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 15 września 2010 r. decyzji (znak WGK-7624/BZ/16-6/2008-2010) o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i przebudowa przystani w Świnoujściu-Łunowie”.

WGK-7624/BZ/16-7/2008-2010                                          O B W I E S Z C Z E N I Ez dnia 20 września 2010r.Prezydenta [...]

Obwieszczenie o przyjęciu w dniu 26 sierpnia 2010r. Uchwałą Nr LXXIV/591/2010 przez Radę Miasta Świnoujście Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Świnoujście 2010-2020.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 17 września 2010 r. Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt. 6 oraz art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie : wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu bazy logistyczno-magazynowej przedsiębiorstwa „KOROS” sp. z o.o.

WGK-6210/BZ/6-1/2010                                            Świnoujście dnia 5 sierpnia  2010 r.I N F O R M A C J A Na [...]

Informacja Prezydenta Miasta Świnoujście o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za I półrocze 2010 r.

Świnoujście, dnia  26.07.2010 r.Informacja  Prezydenta  Miasta  Świnoujścieo jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za  I półrocze 2010 r.sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienie wyjaśniające wątpliwości w treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu”

WGK-7624/BZ/4-7/2010                                           Świnoujście dnia 16 lipca 2010 r.OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 § 1 i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie centralnego układu komunikacyjnego śródmieścia w Świnoujściu (wraz z oświetleniem, odwodnieniem i zagosp

        PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIEO B W I E S Z C Z E N I EPrezydenta Miasta Świnoujściez dnia 28 czerwca 2010r.     Na podstawie art.11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych [...]

Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu dla zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych projektu operatu opisowo-kartograficznego ewidencji budynków i lokali dotyczący obrębów nr 10,14 położonych w Gminie – Miasto

Stosownie do art. 24a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027, z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Biura Geodety Miasta w Świnoujściu  ul. Wojska Polskiego 1/3 w [...]

zczenie o wydaniu decyzji Nr 4/CP/2010 znak:- WAB/ICD/7331/189/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obiektów infrastruktury technicznej obejmujących zamierzenie polegające na:- budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM

  O B W I E S Z C Z E N I E PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIA z dnia 10.06.2010 r.    Zgodnie z wymogiem przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obiektów infrastruktury technicznej obejmujących zamierzenie polegające na:- budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM „Stacja Bazowa BT

  O B W I E S Z C Z E N I E PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIA z dnia 27.05.2010 r.    Zgodnie z wymogiem przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 123/PB/2010 znak:- WAB/ICD/7353/274/2010 o pozwoleniu na budowę na:system kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Karsibór w Świnoujściu

OBWIESZCZENIEPREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIEz dnia 17 lutego 2010 roku Zgodnie z wymogiem art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – w rejonie ul. Bohaterów Września, Monte Cassino, Armii Krajowej i Bol

OBWIESZCZENIEz dnia 5 maja 2010 r.Prezydenta Miasta Świnoujścieo przystąpieniu do sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r.o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – rejon ul. Dąbrowskiego, Piastowskiej i Konstytucji 3 Maja

    O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 4 maja 2010 r.   Prezydenta Miasta Świnoujście   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście – rejon ul. Dąbrowskiego, Piastowskiej i Konstytucji 3 Maja

    O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 4 maja 2010 r.   Prezydenta Miasta Świnoujście   o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na [...]

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie : wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi ze zlewni „ul. Ludzi Morza” oraz wykonanie urządzeń wodnych.

WGK-6210/BZ/2-1/2010                                            Świnoujście dnia 15 kwietnia  2010 r.I N F O R M A C J A Na [...]

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia rozszerzającego zakres udzielonego pozwolenia na budowę o działkę nr 63/6 obrębu 14 w decyzji Nr 281/PB/2009 znak:- WAB/ICD/7353/618/2009 zezwalającej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Okólnej –

OBWIESZCZENIEPREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIEz dnia 15 kwietnia 2010 roku Zgodnie z wymogiem art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prawobrzeżnej części miasta Świnoujścia dla lokalizacji gazociągów przesyłowych

  O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 14 kwietnia 2010 r.   Prezydenta Miasta Świnoujście    o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowych planów zagospodarowania [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 1/2010 z dnia 25 marca 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ciągu pieszo–rowerowego wraz z oświetleniem i elementami małej architektury – w Świnoujściu w ulicy Żeromsk

 O B W I E S Z C Z E N I EPrezydenta Miasta Świnoujściez dnia   30  marca   2010r.Na podstawie art. 11 f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg [...]

Obwieszczenie o o terminie sesji Rady Miasta Świnoujście rozpatrującej nie uwzględnione przez Prezydenta Miasta Świnoujście protesty założone po trzecim ograniczonym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „ Miejscowego planu zagospodarowan

O B W I E S Z C Z E N I Ez dnia  29 marca  2010 r.Prezydenta Miasta Świnoujścieo terminie sesji Rady Miasta Świnoujście rozpatrującej nie uwzględnione przez Prezydenta Miasta Świnoujście protesty założone po trzecim ograniczonym [...]

Obwieszczenie o terminie sesji Rady Miasta Świnoujście w sprawie uchwalenia „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście obejmującego teren Dzielnicy Nadmorskiej”.

O B W I E S Z C Z E N I Ez dnia  29 marca  2010 r.Prezydenta Miasta Świnoujścieo terminie sesji Rady Miasta Świnoujście w sprawie uchwalenia „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście obejmującego teren [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 42/2010 o pozwoleniu na budowę „Terminalu regazyfikacyjny skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu - część morska

WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI                                                               [...]

Otwarty nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólnego zarządzania projektem

PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIEOGŁASZA OTWARTY  NABÓR  PARTNERÓWw celu wspólnego przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólnego zarządzania projektemZgodnie z Art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach [...]

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie : wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych do ziemi z terenu przebudowywanej ulicy Sosnowej w Świnoujściu oraz na w

WGK-6210/BZ/1/2010                                            Świnoujście dnia 27 stycznia  2010 r.I N F O R M A C J A Na [...]

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - jednostka obszarowa VII

    O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 19 stycznia 2010 r.   Prezydenta Miasta Świnoujście    o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (z dnia 30 listopada 2009r. znak WGK-7624/BZ/20-4/2009) pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Prusa do granicy Państwa w Ahlbeck”.

WGK-7624/BZ/20-5/2009                                         O B W I E S Z C Z E N I Ez dnia 22 grudnia 2009r.Prezydenta Miasta [...]

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 listopada 2009r. dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu przy ul.Kołłątaja 4 decyzji Nr 280/PB/2009 znak:- WAB/ICD/7353/617/2009 o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarn

    OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 27 listopada 2009 roku        Zgodnie z wymogiem art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 27 listopada 2009r. dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu przy ul.Kołłątaja 4 decyzji Nr 281/PB/2009 znak:- WAB/ICD/7353/618/2009 o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarn

    OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 27 listopada 2009 roku        Zgodnie z wymogiem art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o [...]

Obwieszczenie o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia, ograniczonego do terenów, dla których zostały uwzględn

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 26 listopada 2009 r.   Prezydenta Miasta Świnoujście    o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko wraz z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście obejmującego obszar Dzielnicy Nadmorskiej Świnoujścia

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 26 listopada 2009 r.   Prezydenta Miasta Świnoujście    o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko wraz z projektem miejscowego [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwizięcia Basen Północny w Porcie Świnoujście – Dokończenie budowy nabrzeży Nr 1, Nr 2, Nr 10

Świnoujście, dnia 9 listopada 2009 r. O B W I E S Z C Z E N I E Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5 na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nabrzeża w porcie zewnętrznym w Świnoujściu

 WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI                                                             [...]

Informacja Prezydenta Miasta Świnoujście o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres III kwartał 2009 r. sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu

Podstawa prawna: art.12 ust.5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.       W lewobrzeżnej części  Świnoujścia objęte były nadzorem ujęcia i [...]

oObwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 16/CP/2009 z dnia 24.09.2009r. znak:- WAB/ICD/7331/ 338/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obiektów infrastruktury technicznej na zamierzenie polegające na rozbudowie wodociągowej sieci prze

O B W I E S Z C Z E N I EPREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIEz dnia 29.09.2009 r.Zgodnie z wymogiem przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi [...]

Informacja Prezydenta Miasta Świnoujścia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres II kwartał 2009 r. sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu.

Świnoujście, dnia  11.09.2009 r.Informacja  Prezydenta  Miasta  Świnoujścia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres II kwartał 2009 r. sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 49/CP/2005 z dnia 27.07.2005 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obiektów infrastruktury technicznej dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie wo

O B W I E S Z C Z E N I EPREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIEz dnia 10.09.2009 r.Zgodnie z wymogiem przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 196/2009 o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Falochron osłonowy dla portu zewnętrznego w Świnoujściu

 WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI                                                             [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujścia dla Obszaru II

OBWIESZCZENIEPrezydenta Miasta Świnoujściaz dnia 23 lipca 2009 r.o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko.Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 24/CP/2004 z dnia 17.05.2004 r.

         URZĄD MIASTA Świnoujście                 Świnoujście, dnia 07.07.2009 [...]

Sprawdzanie stanów prawnych nieruchomości

PREZYDENT MIASTA ŚWINOUJŚCIA ZAWIADAMIA  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. [...]

Zaproszenie do składania ofert na zorganizowanie kolonii letnich z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w formie turnusu 14-dniowego dla 30 dzieci z terenu miasta Świnoujścia

1. Termin zorganizowania kolonii – 20 lipca 2009 r. - 17 sierpnia 2009 r.2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy składać do  Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Świnoujścia  przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w terminie [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świnoujście wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 18 czerwca 2009 r. Prezydenta Miasta Świnoujścia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Świnoujście wraz z prognozą [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia (rejon ul. Herbowej, Ułańskiej

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 01 czerwca 2009 r. Prezydenta Miasta Świnoujścia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia (rejon ul. Herbowej, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 7/CP/2009 znak: WAB/KD/7331/137/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 6/CP/2009 znak: WAB/KD/7331/136/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                         &nbs [...]

Informacja Prezydenta Miasta Świnoujścia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres I kwartał 2009 r. sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu

Świnoujście, dnia  29.04.2009 r. Informacja  Prezydenta  Miasta  Świnoujścia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres I kwartał 2009 r. sporządzona na podstawie danych  przedstawionych przez [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu prognozy oddziaływania na środowisko

                                         [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia projektów prognoz oddziaływania na środowisko

  OBWIESZCZENIEPrezydenta Miasta Świnoujściaz dnia 31.03.2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia projektów prognoz oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 4/LD/2009 , znak : WAB/JP/7331/88/2009 z dnia 19.03.2009 r. o ustaleniu lokalizacji drogi

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujścia z 11 marca 2009 r. w sprawie ustalenia lokalizacji ulicy Wrzosowej w Świnoujściu

  O B W I E S Z C Z E N I EPrezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 11 marca 2009 r.Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr [...]

Przypomnienie o obowiązkach wynikających z treści „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świnoujścia” w zakresie usuwania odchodów zwierzęcych

Prezydent Miasta Świnoujścia przypomina właścicielom zwierząt domowych,  w szczególności psów, o  obowiązkach wynikających z treści „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Świnoujścia”   w [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi (powiatowej i gminnej)

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o przeprowadzeniu dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - jednostka obszarowa VII

    O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 13 lutego 2009 r. Prezydenta Miasta Świnoujścia o przeprowadzeniu dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta [...]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 13 lutego 2009 r. o przeprowadzeniu dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - jednostka obszarowa VII

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 13 lutego 2009 r. Prezydenta Miasta Świnoujścia  o przeprowadzeniu dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta [...]

Obwieszczenie o zebraniu niezbędnych materiałów i dokumentów do ponownego wydania decyzji o lokalizacji drogi kategorii gminnej dojazdowej projektowanej na działkach ...

   O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 14 stycznia 2009 r.  Na podstawie art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - jednostka obszarowa VII.

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 12 stycznia 2009 r. Prezydenta Miasta Świnoujścia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - jednostka obszarowa VII. Na [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 41/LD/2008 , znak : WAB/JP/7331/545/2008 z dnia 20.10.2008 r.

                                          &n [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 40/LD/2008 , znak : WAB/JP/7331/541/2008 z dnia 17.10.2008 r.

                                          &n [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 39/CP/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obiektów infrastruktury technicznej

O B W I E S Z C Z E N I Ez dnia 14.10.2008 r. Zgodnie z wymogiem przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na:budowie sieci gazowej ś/c de 63 PE wraz z przyłączem gazowym de 25PE dla potrzeb b

    URZĄD MIASTA ŚWINOUJŚCIAWydział Architektury i Budownictwaul.Wojska Polskiego 1/572-600 Świnoujścietel.091 321 31 02 WAB/KD/7331/515/2008 O B W I E S Z C Z E N I Ez dnia 1 października 2008r.     Wydział [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi (1)

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obiektów infrastruktury technicznej przestawieniu istniejącego masztu masztu stacji bazowej telefonii komórkowej w obrębie tego samego budynku, pod

O B W I E S Z C Z E N I EPREZYDENTA MIASTA ŚWINOUJŚCIAz dnia 19.09.2008 r. Zgodnie z wymogiem przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – Jednostka obszarowa V (rejon ul. Barlickiego – Modrzejewskiej - Norweskiej).

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 08.09.2008 r. Prezydenta Miasta Świnoujścia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – Jednostka obszarowa V (rejon ul. Barlickiego – [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obiektów infrastruktury technicznej dla zamierzenia polegającego na:budowie kanalizacji deszczowej w ul.Turniejowej

WAB/KD/7331/450/2008 O B W I E S Z C Z E N I Ez dnia 25 sierpnia 2008r.     Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Świnoujścia, Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5,  działając zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia (rejon ul. Herbowej, Ułańskiej i 11-Listopada)

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 20.08.2008 r. Prezydenta Miasta Świnoujścia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia (rejon ul. Herbowej, Ułańskiej i [...]

Informacja Prezydenta Miasta Świnoujścia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres II kwartał 2008 r.

Świnoujście, dnia  11.08.2008 r. INFORMACJA  PREZYDENTA  MIASTA  ŚWINOUJŚCIAo jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres II kwartał 2008 r.sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prawobrzeżnej części miasta Świnoujścia dla lokalizacji gazociągów przesyłowych LNG.

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 10.07.2008 r. Prezydenta Miasta Świnoujścia o przystąpieniu do sporządzenia  zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prawobrzeżnej części miasta Świnoujścia dla lokalizacji [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 10.07.2008 r. Prezydenta Miasta Świnoujścia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia.  Na podstawie art. 11 pkt. 1 w [...]

Obwieszczenie o terminie sesji Rady Miasta Świnoujścia rozpatrującej nie uwzględnione przez Prezydenta Miasta Świnoujścia protesty i zarzuty założone po drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „ Miejscowego planu zagospodarowania prz

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia  9 lipca  2008 r. Prezydenta Miasta Świnoujścia   o terminie sesji Rady Miasta Świnoujścia rozpatrującej nie uwzględnione przez Prezydenta Miasta Świnoujścia protesty i zarzuty założone [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 23/LD/2008 znak:- WAB/ICD/7331/293/2008 o lokalizacji drogi kategorii gminnej dojazdowej ulicy Wrzosowej

 O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 3 czerwca 2008 r.             Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych [...]

Zawiadomienie o potrzebie sprawdzenia stanów prawnych swoich nieruchomości

Prezydent Miasta Świnoujścia zawiadamia  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji drogi kategorii gminnej dojazdowej

 O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 15 kwietnia 2008 r.  Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie: kanalizacji TV kablowej(...)

             Świnoujście, dnia 28.03.2008r.       O B W I E S Z C Z E N I E     Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta [...]

Komunikat w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Świnoujścia w przedmiocie utworzenia jednostki pomocniczej Dzielnica Uzdrowiskowa

KOMUNIKAT    W związku z realizacją postanowień zawartych w Uchwale Nr XXXIII/283/2008 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Świnoujścia w przedmiocie [...]

Obwieszczenie o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia obejmującego teren Dzielnicy Nadmorskiej.

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 13 marca  2008 r. Prezydenta Miasta Świnoujścia o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia obejmującego teren [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia Obszaru VII.

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 13.03.2008 r. Prezydenta Miasta Świnoujścia o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia Obszaru VII. Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Konsultacje dot. utworzenia jednostki pomocniczej

W związku z uchwałą Rady Miasta Świnoujścia z dnia 28.02.2008 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Świnoujścia w przedmiocie utworzenia jednostki pomocniczej Dzielnica Uzdrowiskowa, Prezydent Miasta Świnoujścia [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 12/CP/2008 znak: WAB/KD/7331/101/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia (rejon Basenu Północnego i fortów).

O B W I E S Z C Z E N I Ez dnia 05.02.2008 r.Prezydenta Miasta Świnoujściao przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia (rejon Basenu Północnego i fortów).Na podstawie art. 17 ust. 1 [...]

Obwieszczenie o wszczęciu się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: wykonaniu utwardzonego ciągu pieszego wraz z oświetleniem latarniami typu ...

Świnoujście, dnia 31 stycznia 2008r. Urząd Miasta Świnoujścia Wydział Architektury i Budownictwaul.Wojska Polskiego 1/572-600 Świnoujście WAB/KD/7331/62/2008 O B W I E S Z C Z E N I E     Wydział Architektury i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 36/LD/2007 znak: WAB/KD/7331/725/2007 o ustaleniu lokalizacji drogi

                           O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Świnoujścia z dnia 08.01.2008r. Na [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej

                                         &nbs [...]

Obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Działając na podstawie art. 162 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.  Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci gazowej ś/c de 63 PE wraz z przyłączem gazowym de 25PE dla potrzeb.

            WAB/KD/7331/692/2007 O B W I E S Z C Z E N I Ez dnia 10 grudnia 2007r.     Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Świnoujścia, Świnoujście, ul. [...]

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Sp. z o.o. nr 5430/5581 (6321) Świnoujście PLAC SŁOWIAŃSKI

    Świnoujście, dnia 07 grudnia  2007r. WGK-7624/BT/27-2/2007   ZAWIADOMIENIE   Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2006r., Nr 129, poz. 902) oraz art. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi

                           O B W I E S Z C Z E N I EPrezydenta Miasta Świnoujściaz dnia 26.11.2007r. Na podstawie [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

    Świnoujście, dnia 29.11.2007r.     O B W I E S Z C Z E N I E     Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5,  działając zgodnie z [...]

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

WGK-6210/BZ/5/2007                                      &nbs [...]

Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 Prezydent Miasta Świnoujścia informuje mieszkańców miasta o obowiązku przekazywania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych , pochodzących z gospodarstw domowych (m.in. lodówki, zamrażarki, kuchenki, pralki, monitory, [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi

        Obwieszczenie    Prezydenta Miasta Świnoujścia    z dnia  07 listopada  2007 roku  Na podstawie art. 7 ust. 2 i ust. 3  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 [...]

Informacja Prezydenta Miasta Świnoujścia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres III kwartał 2007 r.

Świnoujście, dnia  07.10.2007 r. Informacja  Prezydenta  Miasta  Świnoujścia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres III kwartał 2007 r. sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez [...]

Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji drogi dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Zaułek Kościelny w Świnoujściu położonej na działkach ...

ObwieszczeniePrezydenta Miasta Świnoujściaz dnia 12 października 2007 roku   Na podstawie art. 5 ust. 5 w związku z art. 1 ust. 1 oraz art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

                                         &nbs [...]

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres II kwartał 2007 r.

Świnoujście, dnia  07.08.2007 r. INFORMACJA  PREZYDENTA  MIASTA  ŚWINOUJŚCIAo jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres II kwartał 2007 r.sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez [...]

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn...

Świnoujście, dnia 03 sierpnia 2007r. WGK-7624/BT/7-6/2007   OBWIESZCZENIE W związku z wszczętym na wniosek Pana Artura Kozłowskiego działającego w imieniu Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia Obszaru V (rejon ulicy Ku Morzu).

  O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 19 lipca 2007 r. Prezydenta Miasta Świnoujścia   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia Obszaru V (rejon ulicy [...]

Zawiadomienie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ...

WGK-7624/BT/15-12007                                      &n [...]

Obwieszczenie w spr. wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...

Świnoujście, dnia 10 lipca 2007r. WGK-7624/BT/7-5/2007   OBWIESZCZENIE   W związku z wszczętym na wniosek Pana Artura Kozłowskiego działającego w imieniu Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje [...]

Zawiadomienie o rozbudownie stacji telefonii komórkowej sieci ERA nr 33 809

WGK-7624/BT/10-1/2007                                      [...]

Zawiadomienie o rozbudownie stacji telefonii komórkowej sieci ERA nr 33802

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa V (rejon ul. Ku Morzu).

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 04.06.2007 r. Prezydenta Miasta Świnoujścia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia – jednostka obszarowa V (rejon ul. Ku [...]

Obwieszczenie dot."Rozbudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV poprzez ułożenie kabla energetycznego łączącego stacje transformatorowe „ Tęcza” nr 2873 i „ Bryza” nr 2864 przy ul. Malczewskiego.

             Świnoujście, dnia 08.05.2007r.     O B W I E S Z C Z E N I E     Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta [...]

Obwieszczenie dot. „Rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA nr 33804 – zlokalizowanej w Świnoujściu przy ul. Wojska Polskiego 93”,

Świnoujście, dnia 08 maja 2007r. WGK-7624/BT/31-6/2006/7   OBWIESZCZENIE   W związku z wszczętym na wniosek Pana Adama Dużalskiego działającego w imieniu Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje [...]

Obwieszczenie dot.

             Świnoujście, dnia 07.05.2007r.     O B W I E S Z C Z E N I E     Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 10 / CP / 2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obiektów infrastruktury technicznej...

O B W I E S Z C Z E N I Ez dnia 26.04.2007r. Zgodnie z wymogiem przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr80, poz. 717) Prezydent Miasta Świnoujścia zawiadamia, że na wniosek z [...]

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres I kwartał 2007 r.

Świnoujście, dnia  23.04.2007 r. INFORMACJA  PREZYDENTA  MIASTA  ŚWINOUJŚCIA o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres I kwartał 2007 r.sporządzona na podstawie danych przedstawionych przez [...]

Zawiadomienie o wpłynieciu wniosku o o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

                                         &nbs [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - obszar V (rejon ulicy Ludzi Morza)

  O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 18 kwietnia  2007 r. Prezydenta Miasta Świnoujścia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - obszar V (rejon ulicy [...]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - obszaru V (rejon ulicy Fińskiej).

  O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 18 kwietnia  2007 r. Prezydenta Miasta Świnoujścia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujścia - obszaru V (rejon [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 6 / CP / 2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obiektów infrastruktury technicznej

  O B W I E S Z C Z E N I Ez dnia 4.04.2007r. Zgodnie z wymogiem przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr80, poz. 717) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 14.02.2007r.  [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania admin. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych ...

Świnoujście, dnia 26 marca 2007r. WGK-7624/BT/31-5/2006/7    OBWIESZCZENIE    Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska Urzędu Miasta Świnoujścia, ul. Wojska Polskiego 1/5, działając zgodnie z [...]

Zawiadomienie o wpłynieciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na ...

  Świnoujście, dnia 26 marca 2007r.WGK-7624/BT/31-4/2006/7    ZAWIADOMIENIE     Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2006r., Nr 129, poz. [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postęp. w spr.ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

  O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 1.03.2007 r. Zgodnie z wymogiem przepisu art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Prezydent [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij