Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2017

Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 63) starsze przetargi »zamówienie na:

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew rosnących na działkach nr 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 obręb 3 przy ul. Wojska Polskiego/Bałtyckiej w Świnoujściu z uwzględnieniem gatunków chronionych

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WEZ.271.2.98.2017.AS
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 20 września 2017  15:30
przyczyna unieważnienia: Ze względu na to, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego postanowiono unieważnić postępowanie. 

zamówienie na:

Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świnoujściu

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIM.271.1.55.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 września 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu – utwardzenie dróg gruntowych

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIM.271.1.56.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 18 sierpnia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia poniżej 

zamówienie na:

Budowa przystani jachtowej w Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIM.271.1.29.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 sierpnia 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa dróg powiatowych w Świnoujściu – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Pomorskiej

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIM.271.1.52.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 8 sierpnia 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: nie złożono żadnej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie ogrodzenia części terenu przy budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 przy ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WEZ.271.2.80.2017.LK
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 8 sierpnia 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Z uwagi na konieczność zmiany parametrów technicznych ogrodzenia postępowanie unieważniono. 

zamówienie na:

budowa magazynu sprzętu w ramach zadania : "Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu przy ul. Jana Matejki 22, poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej"

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIM.271.1.34.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 sierpnia 2017  14:00
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia poniżej 

zamówienie na:

wykonanie remontu podłogi w pomieszczeniach biurowych na parterze i II piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujscie przy ul. Wojska Polskiego 1/2

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WO.DG.271.264.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 7 sierpnia 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia poniżej 

zamówienie na:

zamknięcie kurtynami dymowymi klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w Świnoujściu

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WEZ.271.2.79.2017.LK
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 7 sierpnia 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: W terminie do dnia 07.08.2017 r. nie złożono żadnej oferty w związku z czym postępowanie unieważniono 

zamówienie na:

Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu – utwardzenie dróg gruntowych

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIM.271.1.51.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 2 sierpnia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia poniżej 

zamówienie na:

organizację oraz kompleksową obsługę Jarmarku Świątecznego 2017

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WPT-P.0541.6.2017.WP
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2017  15:00
przyczyna unieważnienia: Procedura udzielenia zamówienia na: organizację i kompleksową obsługę Jarmarku Świątecznego 2017, odbywającego się w okresie od 08 grudnia 2017 r. do 23 grudnia 2017 r., zostaje nierozstrzygnięta, ze względu na to, że kwoty proponowane przez Oferentów przekraczają wysokość środków przeznaczonych na ten cel przez Zamawiającego.  

zamówienie na:

opracowanie graficzne i przetłumaczenie na język niemiecki oraz język angielski oraz wydrukowanie na folii samoprzylepnej formatu A3 10 szt. egzemplarzy instrukcji automatycznej toalety publicznej

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WEZ.271.2.71.2017.SO
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 31 lipca 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Prezydent Miasta Świnoujście informuje o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne nr WEZ.271.2.71.2017.SO w związku z tym, że do dnia 31.07.2017 r. nie wpłynęła żadna oferta. 

zamówienie na:

Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu - ukształtowanie terenu i zieleni przy ul. Hołdu Pruskiego

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIM.271.1.48.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 28 lipca 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia poniżej 

zamówienie na:

wykonanie odcinków drogi pieszo jezdnej z kostki betonowej na terenie Cmentarza Komunalnego

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie cenowe
nr sprawy: WEZ.271.2.65.2017.SO
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 28 lipca 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: Prezydent Miasta Świnoujście informuje o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne nr WEZ.271.2.65.2017.SO w związku z tym, że najniższa oferta złożona w postępowaniu przekraczała kwotą jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Przebudowę placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Świnoujściu w ramach zadania pn.: „Przedszkole Miejskie nr 3 przy ul. Batalionów Chłopskich - prace inwestycyjne”

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIM.271.1.46.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 27 lipca 2017  14:00
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie modernizacji korytarzy i klatek schodowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Świnoujściu w ramach zadania: „Modernizacja obiektów użyteczności publicznej”

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIM.271.1.42.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 lipca 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia poniżej 

zamówienie na:

Remont podłogi sportowej sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Witosa 12 w Świnoujściu

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WEZ.271.1.7.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 19 lipca 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia poniżej 

zamówienie na:

: remont sanitariatu na parterze budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. Warszawskiej 13 w Świnoujściu

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WEZ.271.2.63.2017.LK
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 18 lipca 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: W terminie do dnia 18.07.2017 r. złożono dwie oferty, których wartość przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia w związku z czym postępowanie unieważniono 

zamówienie na:

przeprowadzenie deratyzacji na terenach położonych przy ul. Marynarzy, Placu Słowiańskim, Placu Rybaka, Skweru Małkowskich w Świnoujściu

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WOS.272.2.16.2017.AG
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 11 lipca 2017  08:00
przyczyna unieważnienia: Cena jedynej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, w związku z czym Zamawiający unieważniania postępowanie.  

zamówienie na:

remont posadzek w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w Świnoujściu.

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WEZ.271.2.61.2017.LK
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 10 lipca 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: W terminie do dnia 10.07.2017 r. złożono jedną ofertę, której wartość przekracza kwotę jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia w związku z czym postępowanie unieważniono 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 63) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij