Strona główna  >  Przetargi  >  Unieważnione  >  2017

Przetargi unieważnione z 2017 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 75) starsze przetargi »zamówienie na:

usługę odbiór i demontaż pojazdów usuniętych z drogi Gminy Miasto Świnoujście na podstawie art. 130a i art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WOS.7031.4.7.2017.JT
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 17 listopada 2017  08:30
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia poniżej 

zamówienie na:

zakup i dostawę 4 szaf biurowych na potrzeby wyposażenia Centrum Usługowo- Doradczego w Euroregionie Pomerania w ramach projektu: „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo –Doradczych w Euroregionie Pomerania wraz z Powiatem Märkische Oderland- Interreg va”.

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WRG.272.2.06.2017 RK
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia poniżej 

zamówienie na:

dostawę wyposażenia Centrum Usługowo – Doradczego w ramach projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Märkich-Oderland - Interreg VA”.

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WRG.272.2.07.2017.RK
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 14 listopada 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia poniżej 

zamówienie na:

REMONT NABRZEŻY ZEWNĘTRZNYCH NR 4 I NR 13.1 NA TERENIE PORTU JACHTOWEGO – BASEN PÓŁNOCNY W ŚWINOUJŚCIU – ODCINEK NR 13.1 N

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz”
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OSIR/ZP/10/2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 26 października 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: Procedura udzielenia zamówienia na Remont nabrzeży zewnętrznych nr4 i 13.1 na terenie Portu Jachtowego – Basen Północny w Świnoujściu – odcinek nr 13.1 N:, , zostaje nierozstrzygnięta, ze względu na to, że kwota proponowana przez Oferenta przekracza wysokość środków przeznaczonych na ten cel przez Zamawiającego. 

zamówienie na:

świadczenie do 31.12.2020 roku usług w zakresie telefonii komórkowej dla 2 numerów telefonicznych wraz z dostawą aparatów na potrzeby Urzędu Miasta Świnoujście w celu realizacji projektu „Transgraniczna Sieć Centrów Usługowo-Doradczych w Euroregionie POMERANIA wraz z Powiatem Markich-Oderland - Interreg VA”.

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WRG.272.1.10.2017.RK
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 20 października 2017  23:59
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia poniżej 

zamówienie na:

usunięcie drzew i krzewów na ulicy Tadeusza Kościuszki w Świnoujściu, ilość drzew 48 szt.

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WIM.271.2.107.2017.AD
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 17 października 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia poniżej  

zamówienie na:

Iluminacja budynku Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Świnoujściu Plac Rybaka 1

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście – Muzeum Rybołówstwa Morskiego 72-600 Świnoujściu Plac Rybaka 1
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: MRMŚ 21/5/2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 16 października 2017  13:00
przyczyna unieważnienia:  

zamówienie na:

Przebudowa sięgacza ul. Hołdu Pruskiego 9 w Świnoujściu

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIM.271.1.61.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 października 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu – utwardzenie dróg gruntowych

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIM.271.1.60.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 10 października 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia poniżej 

zamówienie na:

wymiana opraw świetlnych na słupach oświetlenia zewnętrznego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WEZ.271.2.103.2017.SO
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 5 października 2017  09:00
przyczyna unieważnienia: w postępowaniu WEŹ.271.2.103.2017.SO dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Wymiana opraw świetlnych na słupach oświetlenia zewnętrznego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu” wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew rosnących na działkach nr 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 obręb 3 przy ul. Wojska Polskiego/Bałtyckiej w Świnoujściu z uwzględnieniem gatunków chronionych

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WEZ.271.2.98.2017.AS
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 20 września 2017  15:30
przyczyna unieważnienia: Ze względu na to, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego postanowiono unieważnić postępowanie. 

zamówienie na:

Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Świnoujściu

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIM.271.1.55.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 12 września 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia poniżej 

zamówienie na:

Wykonanie ogródka dydaktycznego przy budynku Szkoły Podstawowej nr 6 na terenie działki nr 262 obręb 8 na powierzchni ok. 500 m2 w Świnoujściu.

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WEZ.271.2.94.2017.AS
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 11 września 2017  15:30
przyczyna unieważnienia: Ze względu na to, że w terminie określonym w postępowaniu na składanie ofert nie wpłynęła żadna oferta, unieważnia się postępowanie. 

zamówienie na:

Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w Świnoujściu – utwardzenie dróg gruntowych

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIM.271.1.56.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 18 sierpnia 2017  10:00
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia poniżej 

zamówienie na:

: mycie ścian korytarzy szkolnych do wysokości 1,60 m ciepłą wodą z detergentami w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Staszica 17 w Świnoujściu. Powierzchnia ścian do umycia około 450 m2.

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WEZ.271.2.82.2017.LK
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 14 sierpnia 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono 

zamówienie na:

Budowa przystani jachtowej w Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIM.271.1.29.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 9 sierpnia 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia poniżej 

zamówienie na:

Przebudowa dróg powiatowych w Świnoujściu – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Pomorskiej

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIM.271.1.52.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 8 sierpnia 2017  12:00
przyczyna unieważnienia: nie złożono żadnej oferty 

zamówienie na:

Wykonanie ogrodzenia części terenu przy budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 przy ul. Kościuszki 11 w Świnoujściu

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WEZ.271.2.80.2017.LK
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 8 sierpnia 2017  11:00
przyczyna unieważnienia: Z uwagi na konieczność zmiany parametrów technicznych ogrodzenia postępowanie unieważniono. 

zamówienie na:

budowa magazynu sprzętu w ramach zadania : "Poprawa funkcjonalności stadionu miejskiego w Świnoujściu przy ul. Jana Matejki 22, poprzez budowę infrastruktury lekkoatletycznej"

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: WIM.271.1.34.2017
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 7 sierpnia 2017  14:00
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia poniżej 

zamówienie na:

wykonanie remontu podłogi w pomieszczeniach biurowych na parterze i II piętrze budynku Urzędu Miasta Świnoujscie przy ul. Wojska Polskiego 1/2

zamawiający: Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: WO.DG.271.264.2017
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 7 sierpnia 2017  13:00
przyczyna unieważnienia: przyczyna unieważnienia poniżej 

Przetargi o pozycjach 1 - 20 (z 75) starsze przetargi »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij