W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Stanowisko Obsługi Interesantów – ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście,

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa, ul. Wyspiańskiego 35c wejście 1, 72-600 Świnoujście, 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Świnoujście. 

Godziny przyjmowania petentów:

poniedziałek – piątek w godz. 7:00 - 15:00

w siedzibie  Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa przy ul. Wyspiańskiego 35c, pokój nr 203

Uwagi:

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

• posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,

• utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

• spełniania wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

• zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej,

 oraz do spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U.2013 r., poz. 122).

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Wpłata należnej opłaty skarbowej od złożenia wniosku.

Opłaty:

Opłata skarbowa:

- za uzyskanie wpisu do rejestru - 50 zł

- za zmianę wpisu - 25 zł

- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł 

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Świnoujście na konto o numerze: 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933 lub w opłatomacie znajdującym się na parterze w budynku Urzędu Miasta.

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Do 7 dni

Organ dokonując wpisu do rejestru, nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy oraz wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów;

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ;

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty:

1. wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierające:

- firmę (nazwę przedsiębiorcy), oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,

- oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,

- podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji,

- pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku występowania przez pełnomocnika;

- potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Załączniki:

- Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

- Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego