W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kwalifikacje

 Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia  z listy wychowanków.
 Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1. organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
2. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
3. propozycje Dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
4. projekt planu finansowego przedszkola.


Rada Pedagogiczna w roku szk. 2015/2016 składa się :

Imię i nazwisko nauczyciela
kwalifikacje kierunkowe, dodatkowe, specjalistyczne
Stopień awansu zawodowego

------------------------------------------------------------

mgr Ewa Zdziarska
Dyrektor 

SWP – wychowanie przedszkolne; US - pedagogika wychowawczo-opiekuńcza;                    
WSZ -zarządzanie w oświacie, Ekspert d/s awansu zawodowego nauczycieli,                                                                                                        
Nauczyciel dyplomowany

----------------------------------------------------------

mgr Agnieszka Nowicka
Wicedyrektor

WSH TWP- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, zarządzanie w oświacie, integracja sensoryczna                 
Nauczyciel dyplomowany

---------------------------------------------------------

mgr Paulina Skowronek

APS pedagogika - wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna
Nauczyciel mianowany

-------------------------------------------------------------

Beata Barańska

SWP – wychowanie przedszkolne.
Nauczyciel dyplomowany

--------------------------------------------------------------

mgr Joanna Janiak

SWP – wychowanie przedszkolne, US pedagogika wczesnoszkolna, WSH TWP pedagogika specjalna oligofrenopedagogika                                                          
Nauczyciel dyplomowany

-------------------------------------------------------------

mgr Teresa Domalewska

SWP – wychowanie przedszkolne
WSP TWP – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
US pedagogika ogólna
WSH TWP Studia Podyplomowe – pedagogika rehabilitacji ruchowej, fizjoprofilaktyki i korekty fizycznej
Nauczyciel dyplomowany

-------------------------------------------------------------

mgr Hanna Świerczyńska

WSP – wychowanie przedszkolne;WSAP Szczecin Studia Podyplomowe - nadzór pedagogiczny, WSAP Szczecin Studia Podyplomowe - organizacja i zarządzanie oświatą
Nauczyciel dyplomowany
-------------------------------------------------------------- 

Barbara Ćwikła

SWP – wychowanie przedszkolne, TWP - nauczanie zintegrowane - licencjat
Nauczyciel dyplomowany
--------------------------------------------------------------

mgr Ewa Komorek

US - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
Studia Podyplomowe - edukacja elementarna - kształcenie zintegrowane w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Nauczyciel mianowany

----------------------------------------------------------------------

mgr Hanna Marcinkowska

WSP-pedagogika edukacja wczesnoszkolna  Studia Podyplomowe - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - kształcenie zintegrowane.
Nauczyciel dyplomowany
----------------------------------------------------------------------------

mgr Karolina Kaczmarek

WSHE - licencjat Psychopedagogika, AH-E  pedagogika - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
Nauczyciel dyplomowany                                                                    
-----------------------------------------------------------------------------------

mgr Irena Klorek

SN wychowanie przedszkolne, nauczyciel kontraktowy,  TWP - nauczanie zintegrowane - licencjat, WSH TWP- pedagogika- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią korekcyjno-kompensacyjną.
Nauczyciel mianowany                                             

-------------------------------------------------------------------------------------

mgr Ewa Rogalska

US - pedagogika specjalna i rewalidacja osób upośledzonych, UŁWi NOW - profilaktyka uzależnień.                
Nauczyciel dyplomowany

-----------------------------------------------------------------------------------

mgr Aleksandra Matysiak-Turlejska

US- filologia polska, US -logopedia i terapia pedagogiczna, neurologopeda,                       
Nauczyciel dyplomowany            

------------------------------------------------------------------------------------

mgr Ewa Kamińska

WSP TWP -pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna; WSH TWP - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Nauczyciel dyplomowany

-----------------------------------------------------------------------------------

mgr Joanna Grabowska

U. im. A. Mickiewicza - pedagogika; wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
Nauczyciel dyplomowany

-------------------------------------------------------------------------------------

Jolanta Zapałowska

SWP - wychowanie przedszkolne.                                                                   

Nauczyciel dyplomowany

------------------------------------------------------------------------------------

mgr Ewelina Dudek

SSW CB - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna                                 

Nauczyciel początkujący

-----------------------------------------------------------------------------------

mgr Lucyna Fryska

WSPiA - zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna                 

Nauczyciel dyplomowany

Powiadom znajomego