W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

kwalifikacje

 Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1. zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców,
3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
4. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia  z listy wychowanków.
 Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1. organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
2. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
3. propozycje Dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
4. projekt planu finansowego przedszkola.


 Rada Pedagogiczna w roku szk. 2015/2016 składa się :

Imię i nazwisko nauczyciela
kwalifikacje kierunkowe, dodatkowe, specjalistyczne
Stopień awansu zawodowego

------------------------------------------------------------
mgr Ewa Zdziarska
Dyrektor 

SWP – wychowanie przedszkolne; US - pedagogika wychowawczo-opiekuńcza;                    
WSZ -zarządzanie w oświacie, Ekspert d/s awansu zawodowego nauczycieli,                                                                                                                
Nauczyciel dyplomowany
----------------------------------------------------------
mgr Agnieszka Nowicka
Wicedyrektor
WSH TWP- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, zarządzanie w oświacie                   
Nauczyciel mianowany
---------------------------------------------------------
Paulina Skowronek -  APS pedagogika - wychowanie przedszkolne, terapia pedagogiczna
Nauczyciel kontraktowy
-------------------------------------------------------------
Beata Barańska
SWP – wychowanie przedszkolne.
Nauczyciel dyplomowany
--------------------------------------------------------------
mgr Joanna Janiak
SWP – wychowanie przedszkolne, US pedagogika wczesnoszkolna, WSH TWP pedagogika specjalna oligofrenopedagogika                                                          
Nauczyciel dyplomowany

-------------------------------------------------------------
mgr Teresa Domalewska
SWP – wychowanie przedszkolne
WSP TWP – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
US pedagogika ogólna
WSH TWP Studia Podyplomowe – pedagogika rehabilitacji ruchowej, fizjoprofilaktyki i korekty fizycznej
Nauczyciel dyplomowany
-------------------------------------------------------------
mgr Hanna Świerczyńska
WSP – wychowanie przedszkolne;WSAP Szczecin Studia Podyplomowe - nadzór pedagogiczny, WSAP Szczecin Studia Podyplomowe - organizacja i zarządzanie oświatą
Nauczyciel dyplomowany
-------------------------------------------------------------- 
Barbara Ćwikła
SWP – wychowanie przedszkolne, TWP - nauczanie zintegrowane - licencjat
Nauczyciel dyplomowany
--------------------------------------------------------------
mgr Ewa Komorek
US - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 
Studia Podyplomowe - edukacja elementarna - kształcenie zintegrowane w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Nauczyciel mianowany

----------------------------------------------------------------------
mgr Hanna Marcinkowska

WSP-pedagogika edukacja wczesnoszkolna  Studia Podyplomowe - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna - kształcenie zintegrowane.
Nauczyciel dyplomowany
----------------------------------------------------------------------------

mgr Karolina Kaczmarek

WSHE - licencjat Psychopedagogika, AH-E  pedagogika - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
Nauczyciel dyplomowany                                                                    
-----------------------------------------------------------------------------------

mgr Irena Klorek

SN wychowanie przedszkolne, nauczyciel kontraktowy,  TWP - nauczanie zintegrowane - licencjat, WSH TWP- pedagogika- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią korekcyjno-kompensacyjną.
Nauczyciel mianowany                                             

-------------------------------------------------------------------------------------

mgr Ewa Rogalska

US - pedagogika specjalna i rewalidacja osób upośledzonych, UŁWi NOW - profilaktyka uzależnień.                
Nauczyciel dyplomowany

-----------------------------------------------------------------------------------

mgr Aleksandra Matysiak-Turlejska

US- filologia polska, US -logopedia i terapia pedagogiczna, neurologopeda,                       
Nauczyciel dyplomowany            

------------------------------------------------------------------------------------

mgr Ewa Kamińska

WSP TWP -pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna; WSH TWP - pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.
Nauczyciel mianowany

-----------------------------------------------------------------------------------

mgr Joanna Grabowska

U. im. A. Mickiewicza - pedagogika; wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
Nauczyciel dyplomowanyPowiadom znajomego