W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Klauzula - obowiązek informacyjny (sesje Rady Miasta)

XML

OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO, informuję o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Świnoujście z siedzibą w Urzędzie Miasta Świnoujście,72-600 Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5.

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Świnoujście, może się Pani/Pan skontaktować z wyznaczonym w Urzędzie Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu: iod@um.swinoujscie.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miasta Świnoujście, Inspektor Ochrony Danych, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

3) Celem przetwarzania jest udostępnienie w Internecie nagrania przebiegu sesji osobom zainteresowanym oraz wykonanie obowiązku jawności działania organów gminy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 11b ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 19 ustawy o dostępie do informacji publicznej, zgodnie z którymi działalność organów gminy jest jawna, zaś Rada Miejska ma obowiązek sporządzania i udostępniania materiałów audiowizualnych lub teleinformatycznych rejestrujących w pełni obrady sesji Rady.

4) Odbiorcami danych osobowych będą uczestnicy sesji Rady oraz osoby odtwarzające nagranie z sesji w Internecie, a także upoważnieni pracownicy urzędu.

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6) Dane będą przechowywane przez okres kadencji Rady Miejskiej.

7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.

8) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pomimo cofnięcia zgody administrator może przetwarzać dane osobowe do celów archiwalnych w interesie publicznym.

9) Podanie danych osobowych co do zasady jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich przetwarzanie wynika z przepisu prawa. W przypadku, gdy podanie danych osobowych wynika z przepisu prawa niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości załatwienia sprawy.

10) Dane nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany

Brak artykułów