W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

WOS.6220.1.4.2022.BZ                       Świnoujście dnia 19 lipca 2022 r.

 
Zawiadomienie 

Na podstawie art. 10, 49, 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  Dz. U. z 2020 r. , poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 284 ze zm.),

Prezydent Miasta Świnoujście

obwieszcza stronom postępowania, że na wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kołłątaja 4 w Świnoujściu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie urządzenia wodnego- studni zastępczej T34a zlokalizowanej na terenie ujęcia wód podziemnych przy ul. Małachowskiego obr. 1 Miasta Świnoujście”.

Jednocześnie, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm) - zawiadamiam, że zostały zebrane dokumenty i materiały niezbędne do wydania w/w decyzji.                                                                                                                                                                                                                                                   

Z aktami sprawy : wnioskiem o wydanie decyzji, kartą informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami oraz opiniami : Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można zapoznać się w Urzędzie Miasta Świnoujście – Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa przy ul. Wyspiańskiego 35 c od poniedziałku do piątku, od godz. 7ºº do godz. 15ºº w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia (proszę o uprzedni kontakt telefoniczny 913278643 lub e-mail bzakrzewski@um.swinoujscie.pl).                                               

Zgodnie z art. 28 Kpa „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty 
w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi”.

Podanie do publicznej wiadomości nastąpi dnia 20 lipca 2022 r.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego