W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

LIX sesja Rady Miasta Świnoujście w dniu 23 maja 2018 r. o godz. 9.00 w sali nr 1 Urzędu Miasta

Projekt porządku obrad:
  1. Sprawy regulaminowe (stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XLVIII sesji Rady Miasta).
  2. Informacja Przewodniczącego o sprawach kierowanych do Rady Miasta w okresie między sesjami.
  3. Informacja Prezydenta Miasta o pracy między sesjami Rady.
  4. Interpelacje i zapytania Radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017:

a/ rozpatrzenie sprawozdania Prezydenta z wykonania budżetu Gminy Miasto Świnoujście za 2017 rok,

b/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Świnoujście za 2017 rok,

c/ zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 04.05.2018 r. dotyczącą sprawozdania Prezydenta Miasta Świnoujście z wykonania budżetu za 2017 rok,
d/ zapoznanie z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Miasto Świnoujście,
e/ zapoznanie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świnoujście z dnia 10 maja 2018 r.  w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świnoujście absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017,

f) zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej Rady  Miasta  Świnoujście  w  sprawie  udzielenia  Prezydentowi  Miasta Świnoujście absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2018.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2018-2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Miasto Świnoujście środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towaru i usług związanego z samorządowym zakładem budżetowym – Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście położonego w Świnoujściu przy ul. Krzywej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ulicy Wybrzeże Władysława IV.
11. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście.
12. Informacja o przygotowaniu Gminy Miasto Świnoujście do sezonu letniego 2018 roku.
13. Zapoznanie z:

a)  oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Miasto Świnoujście;
b)  monitoringiem „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością na lata 2016-2026”;
c) raportem z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Świnoujście za rok 2017”. 
14. Zapoznanie ze sprawozdaniem z:

a) Polityki Mieszkaniowej Miasta Świnoujście na lata 2012 – 2017;

b)  sprawozdaniem z Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Świnoujście na lata 2012-2018;

c)  sprawozdaniem z wykonania Uchwały Rady Miasta Świnoujście w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy Miasto Świnoujście na lata 2017-2021 oraz zasad ich wynajmowania.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.


Powiadom znajomego