Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

WIM-02 Lokalizacja zjazdu z drogi publicznej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Drogi publiczne

Komórka odpowiedzialna Wydział Inwestycji Miejskich

Treść

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
Biuro Obsługi Interesanta (parter)
 
KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.
 
GODZINY PRZYJMOWANIA
godziny pracy wydziału:                poniedziałek –piątek:                         7:30 – 15:30
Stanowisko Obsługi Interesanta:   poniedziałek, wtorek, środa, piątek:     7:30 – 15:30
                                                 czwartek:                                          8:30 – 16:30
 
TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (na podstawie kompletnego wniosku). Jednocześnie do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy innych podmiotów i z przyczyn niezależnych od organu wydającego decyzję. Z tych powodów w szczególnych przypadkach okres oczekiwania na decyzję wydłuża się do kilku miesięcy. Szczegółowe terminy wynikają ze specyfiki indywidualnych spraw.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świnoujście.
 
PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 2222 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami);
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późniejszymi zmianami).
 
 OPŁATY
Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
  • za decyzję na lokalizację zjazdu z drogi publicznej - 82 zł
  • za pełnomocnictwo - 17 zł
 
Opłatę skarbową można wnieść:
w kasie Banku PEKAO S.A. w Urzędzie Miasta w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5
na rachunek Pekao SA, I Oddział w Świnoujściu nr 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933
 
Nie podlega opłacie skarbowej:
wydanie decyzji na lokalizację zjazdu do nieruchomości przeznaczonej wyłącznie na cele mieszkaniowe,
 
 
WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY
 
- wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej;
- załączniki graficzne:
  • mapka geodezyjna w skali 1:500  terenu z zaznaczoną propozycją lokalizacji zjazdu w granicach pasa drogowego
  • projekt techniczny wykonania zjazdu w granicach pasa drogowego,
  • pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora;
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 
 
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij