Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

WUA-3 Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne

Komórka odpowiedzialna Wydział Urbanistyki i Architektury

Treść

1.       MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
Biuro Obsługi Interesanta (parter)
Stanowisko Obsługi Interesanta – delegatura Wydziału Urbanistyki i Architektury (parter)
 
2.       KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.
 
3.       GODZINY PRZYJMOWANIA
godziny pracy wydziału:                    
poniedziałek –piątek:                          7:30 – 15:30
Stanowisko Obsługi Interesanta:    
poniedziałek, wtorek, środa piątek:       7:30 – 15:30
czwartek:                                            8:30 – 16:30
 
4.       TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydanie decyzji następuje w czasie nie dłuższym niż 30 dni od dnia dostarczenia wniosku z
kompletem materiałów.
Do podanego wyżej terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do wykonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
5.       TRYB ODWOŁAWCZY
Termin wniesienia odwołania od decyzji – 14 dni, od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świnoujście.
 
6.       PODSTAWA PRAWNA
 
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1202 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. Poz. 1257 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1044 z późniejszymi zmianami).
 
7.       OPŁATY
Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
 • od przeniesienia pozwolenia na budowę - 90 zł
 • za pełnomocnictwo - 17 zł
 
Opłatę skarbową można wnieść:
w kasie Banku PEKAO S.A. w Urzędzie Miasta w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5
na rachunek Pekao SA, I Oddział w Świnoujściu nr 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933
 
 Nie podlega opłacie skarbowej:
 • wydanie pozwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego,
 • wydanie pozwolenia w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia.
Zwalnia się z opłaty skarbowej jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.
 
8.       WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY
 • wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
 • zgoda strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby;
 • oświadczenie inwestora o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji;
 • w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną proszę podać numer z „Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego;
 • pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora;
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 
9.       UWAGI
 • pozwolenie na budowę nie może być przeniesione na nowego inwestora, jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę wygasła;
 • decyzja wygasa, jeżeli inwestor nie rozpoczął budowy przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata;
 • stronami w postępowaniu są jedynie wnioskodawca i strona, na rzecz której została wydana pierwotna decyzja.
 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij