Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

WUA-16 Opinia o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego / decyzją o warunkach zabudowy*(w przypadku braku mpzp) proponowanego projektu podziału geodezyjnego nieruchomości

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Architektura, budownictwo, zagospodarowanie przestrzenne

Komórka odpowiedzialna Wydział Urbanistyki i Architektury

Treść

1.       MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
Biuro Obsługi Interesanta (parter)
Stanowisko Obsługi Interesanta – delegatura Wydziału Urbanistyki i Architektury (parter)
 
2.       KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.
 
3.       GODZINY PRZYJMOWANIA
godziny pracy wydziału:                     
poniedziałek –piątek:                          7:30 – 15:30
Stanowisko Obsługi Interesanta:    
poniedziałek, wtorek, środa piątek:       7:30 – 15:30
czwartek:                                            8:30 – 16:30
 
4.       TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Załatwianie sprawy w formie postanowienia w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 
5. TRYB ODWOŁAWCZY
Stronom przysługuje zażalenie na postanowienie, które wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świnoujście w terminie 7 dni od daty otrzymania.
 
6. PODSTAWA PRAWNA
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1202 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. Poz. 1257 z późniejszymi zmianami).
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., Poz. 1044 z późniejszymi zmianami).
 7.       OPŁATY
Wydanie postanowienia nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z późn. zm.)
Wysokość opłaty skarbowej wynosi:
za pełnomocnictwo - 17 zł
 
Opłatę skarbową można wnieść:
w kasie Banku PEKAO S.A. w Urzędzie Miasta w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/5
na rachunek Pekao SA, I Oddział w Świnoujściu nr 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933
 
8.       WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY
1, wniosek o wydanie opinii o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego / decyzją o warunkach zabudowy (w przypadku braku mpzp)  proponowanego projektu podziału geodezyjnego nieruchomości;
2. 3 egz. wstępnego podziału nieruchomości podpisanego przez uprawnionego geodetę, który musi zawierać:
  • granice nieruchomości  podlegającej podziałowi;
  • oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi wg danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku – według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości;
  • powierzchnię nieruchomości  podlegającej  podziałowi;
  • naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu wraz z podaniem ich powierzchni ( na jednym egzemplarzu pozostającym w aktach archiwalnych wydziału należy nanieść dane dot. szerokości frontów działek oraz opisać wielkości kątów linii podziału w stosunku do linii regulacyjnych dróg publicznych);
3. przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej;
4. oświadczenie uprawnionego geodety  o zgodności projektowanego podziału z ustaleniami miejscowego planu lub warunków zabudowy zawierające stwierdzenie, że projekt podziału posiada  linie regulacyjne pasów drogowych oraz obowiązujące linie podziału wg współrzędnych uzyskanych od Geodety Miasta Świnoujście ( w przypadku planów miejscowych wykonanych w układzie współrzędnych);
5. pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora;
6. dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij