W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Elektroniczna skrzynka podawcza

Wersja strony w formacie XML
Przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej do Urzędu
A. W celu złożenia wniosku w formie elektronicznej do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30-15:30) do Stanowiska Obsługi Interesanta Urzędu Miasta mieszczącym się na parterze   przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu na następujących nośnikach danych:
a. Dyskietka 1,44 MB
b. Pamięć masowa USB 2.0 lub 3.0
c. Płyta CD-RW, DVD

3. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

4. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.

5. Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, DOCX, RTF
b. XLS, XLSX
c. CSV
d. TXT, XPS, ODT,
e. GIF, TIF, BMP, JPG, GEOTIFF, PNG, SVG
f. PDF
g. PPT, PPTX, ODP
h. DWG, DWF, DXF, DGN, JP2
i. WAV, MP3, AVI, MPG, MPEG, MP4, M4A, MPEG4, OGG, OGV
j. kompresja: ZIP, TAR, GZ, GZIP, 7Z
k. HTML, XHTML, CSS
l. struktura i wizualizacja dokumentu elektronicznego: XML, XSD, GML, RNG, XLS, XSLT

6. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

7. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

B.
1. Po zarejestrowaniu się na platformie ePUAP  (http://epuap.gov.pl) (musimy posiadać Profil Zaufany lub ważny kwalifikowany podpis elektroniczny) możemy złożyć pismo w Elektronicznej Skrzynce Podawczej (ESP), która jest komponentem EUP

2. W zakładce Sprawy do załatwienia wybieramy właściwy druk lub wniosek, następnie go wypełniamy i zapisujemy lokalnie na dysku.

3. Otwieramy Pismo ogólne podmiotu publicznego w Elektronicznym Urzędzie Podawczym, na platformie ePUAP i uwierzytelniamy się za pomocą zarejestrowanego wcześniej na platformie ePUAP loginu i hasła.

4. Wypełniamy formularz WNIOSKU . Dołączamy do niego wypełnione druki, wnioski, załączniki i każdy z nich podpisujemy podpisem elektronicznym.

5. Po wysłaniu korespondencji przez EUP, wysyłający otrzyma Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru (EPO)

6. Szczegółowy opis korzystania z EUP na platformie ePUAP znajduje się tutaj: Profil_Podmiotu_Instrukcja_uzytkownika


7. Lista dostępnych usług na platformie ePUAP

pismo ogólne podmiotu publicznego (złożenie dowolnego wniosku do Urzędu, do wszystkich komórek organizacyjnych)
Pismo ogólne podmiotu publicznego


Prezydent Miasta:
Wniosek o objęcie patronatem imprez o charakterze lokalnym i ponadlokalnym

Rozpatrywanie wniosków o wyrażenie zgody na używanie herbu miastaBiuro Geodety Miasta:
Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznych

Zgłoszenie pracy geodezyjnej, kartograficznej


Przyjmowanie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót geologicznychWydział Komunikacji:
Wniosek o wydanie prawa jazdy po raz pierwszy


Wydział Architektury:
Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne

Wypisy i wyrysy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


Przyjmowanie wniosków i uwag do sporządzonego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


Zawiadomienie o odkryciu w trakcie robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem


Zawiadomienie o przypadkowym znalezieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym


Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej:
Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów


Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami:
Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego


Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa:
Wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie ww. działalności

Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów

Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko


Wydział Podatków i Opłat Lokalnych:
IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - Ministerstwo Finansów

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości - Ministerstwo Finansów


Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu:
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi


Wydział Spraw Obywatelskich:
Przyjmowanie zawiadomień o organizacji zgromadzenia publicznego


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest podstawowym komponentem Elektronicznego Urzędu Podawczego - EUP realizującego ustawowy wymóg określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2005 w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (DZ.U. 2005 Nr 200, poz. 1651). Oznacza to, że posiada funkcjonalność: "Dostępnego publicznie środka komunikacji elektronicznej służącego do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".

Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP)
Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) jest usługą świadczoną w formie outsourcingu, bazującą na kwalifikowanej usłudze "poświadczenia przedłożenia i odbioru. EUP został przygotowany dla instytucji, które chcą powierzyć administrację systemu wyspecjalizowanej firmie, w szczególności kwalifikowanemu centrum certyfikacji.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane