W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: LXXXVII/678/2023
uchwała nr LXXXVII/678/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Świnoujście
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 6943
uchwała nr: LXXXVII/677/2023
uchwała nr LXXXVII/677/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie miejscowego planu rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, pl. Wolności i pl. Kościelny
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 6942
uchwała nr: LXXXVII/676/2023
uchwała nr LXXXVII/676/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie stwierdzenia, że zgłoszony do uchwalenia miejscowy plan rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście dla kwartału położonego w rejonie ulic: Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Bema, pl. Wolności i pl. Kościelny nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Świnoujście oraz Gminnego programu rewitalizacji Gminy Miasto Świnoujście
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVII/675/2023
uchwała nr LXXXVII/675/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie uchwalenia „Powiatowego Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2023-2026”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVII/674/2023
uchwała nr LXXXVII/674/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego miasta Świnoujście na lata 2023-2027”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVII/673/2023
uchwała nr LXXXVII/673/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 6941
uchwała nr: LXXXVII/672/2023
uchwała nr LXXXVII/672/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie uchwalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVII/671/2023
uchwała nr LXXXVII/671/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2023 - 2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVII/670/2023
uchwała nr LXXXVII/670/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 6940
uchwała nr: LXXXVII/669/2023
uchwała nr LXXXVII/669/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników
uchwała nr: LXXXV/668/2023
uchwała nr LXXXV/668/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zatwierdzenia uchwał Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Warszów
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXV/667/2023
uchwała nr LXXXV/667/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów zgłoszonych na ławników
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXV/666/2023
uchwała nr LXXXV/666/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie połączenia samorządowych jednostek budżetowych Gminy Miasta Świnoujście: Żeglugi Świnoujskiej w Świnoujściu i Zarządu Dróg Miejskich w Świnoujściu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXV/665/2023
uchwała nr LXXXV/665/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu poza kolejnością na liście osób oczekujących na taki lokal
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXV/664/2023
uchwała nr LXXXV/664/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie cofnięcia przez Prezydenta Miasta Świnoujście udziałów w spółce
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXV/663/2023
uchwała nr LXXXV/663/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o dofinansowanie oraz przyjęcie do realizacji projektu pod nazwą „Miejski Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Świnoujście”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXV/662/2023
uchwała nr LXXXV/662/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Okólnej 15 w Świnoujściu, na działkach nr: 61/3, 61/5, 46/6, 61/6, obręb 0014 Warszów wraz z inwestycją towarzyszącą: budowa drogi na działkach nr 46/7, 63/14, 46/8, 132/1, obręb 0014 Warszów
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5930
uchwała nr: LXXXV/661/2023
uchwała nr LXXXV/661/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie pl. im. Adama Mickiewicza
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5863
uchwała nr: LXXXV/660/2023
uchwała nr LXXXV/660/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie opłaty uzdrowiskowej
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5862
uchwała nr: LXXXV/659/2023
uchwała nr LXXXV/659/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5861
uchwała nr: LXXXV/658/2023
uchwała nr LXXXV/658/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2023 - 2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXV/657/2023
uchwała nr LXXXV/657/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 5929
uchwała nr: LXXXIV/656/2023
uchwała nr LXXXIV/656/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas dłuższy niż 3 lata
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXIV/655/2023
uchwała nr LXXXIV/655/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie projektu remontu i adaptacji wnętrz zabytkowej latarni morskiej w Świnoujściu" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXIV/654/2023
uchwała nr LXXXIV/654/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. "Remont wnętrza Kościoła Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świnoujściu" w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
status uchwały obowiązująca