W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XXII/179/2004
uchwała nr XXII/179/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Nr XX/154/2004 z dnia 19 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na rok 2004.
uchwała nr: XXII/178/2004
uchwała nr XXII/178/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie absolutorium za 2003 rok.
uchwała nr: XXII/177/2004
uchwała nr XXII/177/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2023 rok.
uchwała nr: XXI/176/2004
uchwała nr XXI/176/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie wezwania do uchylenia uchwały
uchwała nr: XXI/175/2004
uchwała nr XXI/175/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych
uchwała nr: XXI/174/2004
uchwała nr XXI/174/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 3481, nr 33
uchwała nr: XXI/173/2004
uchwała nr XXI/173/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu
uchwała nr: XXI/172/2004
uchwała nr XXI/172/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Świnoujścia
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 3480, nr 33
uchwała nr: XXI/171/2004
uchwała nr XXI/171/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydanie identyfikatora na przeprawę w centrum Miasta Świnoujścia oraz za wydanie zezwolenia na pierwszeństwo wjazdu na promy Karsibór i za wydanie herbów Miasta na taksówki
uchwała nr: XXI/170/2004
uchwała nr XXI/170/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie dodatkowego oznakowania taksówek
uchwała nr: XXI/169/2004
uchwała nr XXI/169/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie umowy współpracy pomiędzy Miastem Świnoujście a Gminą Ystad
uchwała nr: XXI/168/2004
uchwała nr XXI/168/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVIII/139/2003 z 18 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
uchwała nr: XXI/167/2004
uchwała nr XXI/167/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/141/2003 z dnia 18.12.2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom publicznym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym działającym na terenie Miasta Świnoujścia – wpisanym do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Świnoujścia
uchwała nr: XXI/166/2004
uchwała nr XXI/166/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004
uchwała nr: XXI/164/2004
uchwała nr XXI/164/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie upoważnienia Dominiki Apanasik – podinspektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu do wydawania decyzji administracyjnych
uchwała nr: XXI/164/2004
uchwała nr XXI/164/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zasad przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze i usługi opiekuńcze
uchwała nr: XXI/163/2004
uchwała nr XXI/163/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
uchwała nr: XXI/162/2004
uchwała nr XXI/162/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 2479, nr 33
uchwała nr: XX/161/2004
uchwała nr XX/161/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie upoważnienia Kierownika Biura Prawnego Urzędu Miasta w Świnoujściu do reprezentowania Rady Miasta przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
uchwała nr: XX/160/2004
uchwała nr XX/160/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie skarg Pana
uchwała nr: XX/159/2004
uchwała nr XX/159/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie odwołania członka Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Alfreda Sokołowskiego w Świnoujściu oraz powołania nowego członka
uchwała nr: XX/158/2004
uchwała nr XX/158/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Świnoujścia” dla terenu jednostki obszarowej V
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 425, nr 22
uchwała nr: XX/157/2004
uchwała nr XX/157/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Świnoujście – Zakład Komunikacji Miejskiej w Świnoujściu
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 398, nr 20
uchwała nr: XX/156/2004
uchwała nr XX/156/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w Świnoujściu na rok 2004
uchwała nr: XX/155/2004
uchwała nr XX/155/2004
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004