W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Wyszukiwarka uchwał

uchwała nr: XC/702/2024
uchwała nr XC/702/2024
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej i kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Miasto Świnoujście
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 988
uchwała nr: XC/701/2024
uchwała nr XC/701/2024
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej społeczności lokalnej Gminy Truskawiec (Ukraina)
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XC/700/2024
uchwała nr XC/700/2024
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2024 - 2037
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: XC/699/2024
uchwała nr XC/699/2024
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2024
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 986
uchwała nr: LXXXIX/698/2024
uchwała nr LXXXIX/698/2024
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2023-2027”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVIII/697/2023
uchwała nr LXXXVIII/697/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie ustalenia terminów sesji Rady Miasta Świnoujście w 2024 roku
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVIII/696/2023
uchwała nr LXXXVIII/696/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Świnoujście na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVIII/695/2023
uchwała nr LXXXVIII/695/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2024-2027
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVIII/694/2023
uchwała nr LXXXVIII/694/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVIII/693/2023
uchwała nr LXXXVIII/693/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2024-2037
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVIII/692/2023
uchwała nr LXXXVIII/692/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2024
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 534
uchwała nr: LXXXVIII/691/2023
uchwała nr LXXXVIII/691/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego
uchwała nr: LXXXVIII/690/2023
uchwała nr LXXXVIII/690/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2023 - 2036
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVIII/689/2023
uchwała nr LXXXVIII/689/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2023
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 56
uchwała nr: LXXXVII/688/2023
uchwała nr LXXXVII/688/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie przeprowadzenia kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Świnoujście w zakresie przestrzegania procedur zamówień oraz realizacji prac dotyczących modernizacji budynku CAM nr 5 w latach 2020 – 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVII/687/2023
uchwała nr LXXXVII/687/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w wysokości wyższej niż określona w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 6951
uchwała nr: LXXXVII/686/2023
uchwała nr LXXXVII/686/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół prowadzonych przez Miasto Świnoujście
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 6950
uchwała nr: LXXXVII/685/2023
uchwała nr LXXXVII/685/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 6949
uchwała nr: LXXXVII/684/2023
uchwała nr LXXXVII/684/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie określenia rodzajów zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXXXVII/683/2023
uchwała nr LXXXVII/683/2023
jakiego organu Rady Miasta Świnoujście
z dnia
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028 oraz określenie zasad zwrotu wydatków od osób objętych programem w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 6948