W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

WZP.8010.14.2023.KJ

Szczegóły
Przedmiot konkursu Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świnoujścia w wieku od 60 roku życia
Znak sprawy WZP.8010.14.2023.KJ
Kategoria zdrowie
Termin składania ofert

Prezydent Miasta Świnoujście na podstawie art. 48 b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej w 2023 roku.

1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór realizatora/realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. "Program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Świnoujścia w wieku od 60 roku życia", przyjętego uchwałą Nr LXXX/626/2023 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 maja 2023 roku z zachowaniem założeń/wymagań w nim określonych.

2. Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991), udzielające świadczeń zdrowotnych podstawowej opieki zdrowotnej na terenie Świnoujścia, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w budżecie Miasta Świnoujście na realizację programu wynosi w 2023 roku: 220.000,00 zł.

4. Szacunkowa liczba mieszkańców zaplanowana do udziału w programie: 2200 osób.

5. Na całkowity koszt programu składają się niżej wymienione pozycje:
1) koszt realizacji szczepień, w tym: koszt szczepionki, badanie lekarskie kwalifikujące do szczepienia, wykonanie szczepienia,
2) koszty związane z organizacją programu w tym: akcji promocyjnej, akcji edukacyjnej, anonimowych badań ankietowych dot. satysfakcji z programu.

6. Przewidywany termin realizacji programu szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób od 60 roku życia od 1 września 2023 r. do 30 listopada 2023 r. 

7. Przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone w „Szczegółowych warunkach konkursu”.

8. Zainteresowani mogą pobrać obowiązujący formularz ofertowy, wzór oświadczeń i „Szczegółowe warunki konkursu", ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście pod adresem: www.bip.um.swinoujscie.pl 

9. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w Urzędzie Miasta Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, Stanowisko Obsługi Interesanta, w terminie do dnia 15 czerwca 2023 r. do godz. 15.00. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresem oferenta oraz nazwy programu.

10. Oferty dostarczone po terminie wskazanym wyżej nie będą brały udziału w konkursie.

11. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16 czerwca 2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/2 pok. 207.

12. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia  28 czerwca 2023 r.

Wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych: Urzędu Miasta Świnoujście pod adresem: www.swinoujscie.pl, w Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Świnoujście pod adresem: www.bip.um.swinoujscie.pl

13. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

14. Prezydent Miasta Świnoujście zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu oraz zamknięcia konkursu bez wyboru ofert bez podania przyczyny.

15. Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).

16. W zakresie nieuregulowanym w ustawie, o której mowa w pkt 14, do trybu przeprowadzenia konkursu ofert i zawarcia umów na realizację programu polityki zdrowotnej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące przetargu.
                                                                                                                

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU OFERT NA REALIZATORA /REALIZATORÓW  PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ 
        

Uprzejmie informuję, że dnia 16 czerwca 2023 roku Prezydent Miasta Świnoujście zaakceptował do realizacji programu - ofertę złożoną przez Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.,  ul. Mieszka I 7, Świnoujście.

W związku z powyższym, Szpitalowi zlecone zostanie wykonanie 2200 szczepień. Planowany termin realizacji programu: 1 września 2023 r. – 30 listopada 2023 r.

Na realizację przedmiotowego zadania w budżecie miasta zabezpieczone zostały środki finansowe w kwocie  220.000,00 zł.  

Załączniki

Powiadom znajomego