W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Opiekun dziecięcy 

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Opiekun dziecięcy 
Miejsce pracy Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek”, ul. Wyspiańskiego 2,  72-600 Świnoujście
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert w sekretariacie żłobka, 72-600 Świnoujście, ul. Wyspiańskiego 2
Status w trakcie rozstrzygania

Dyrektor Żłobka Miejskiego „Kubuś Puchatek”

Ogłasza rekrutację na stanowisko  opiekun dziecięcy 

1.     Miejsce pracy: Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek”, ul. Wyspiańskiego 2,  72-600 Świnoujście

2.     Stanowisko pracy:  opiekun dziecięcy 

3.     Wymiar czasu pracy: pełny etat

4.     Forma zatrudnienia: zatrudnienie na umowę o pracę

5.     Planowany termin zatrudnienia: od  1 lipca 2024r.

6.      Termin i miejsce składania dokumentów:

7.     Wymagane dokumenty rekrutacyjne można składać do dnia 15.06.2024r.  w godzinach od 8:00 do 14:00 w sekretariacie żłobka.

8.     Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

9.      Wymagania formalne dla kandydata na stanowisko  opiekun dziecięcy.

-   posiada obywatelstwo polskie,

-   posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

-     ma ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub

-     wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbyła 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności

1)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

2)     jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

3)      jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,

4)     daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

5)     ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 

10.  Wymagania dodatkowe:

-     bardzo dobry kontakt z dziećmi,  wysoka kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, kreatywność,

 

11.  Wymagane dokumenty: 

1)     Podanie i CV (curriculum vitae),

2)     kwestionariusz osobowy dla kandydata,

3)     kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje, potwierdzone za zgodność z oryginałem kandydata,

4)     podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

5)     przed podjęciem zatrudnienia przedstawi zaświadczenie o niekaralności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem pracy

6)     podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że, nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

7)      podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji celu rekrutacji na w/w stanowisko.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

       12.        Dodatkowe informacje: 

1. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana.

2. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Żłobka Miejskiego „Kubuś Puchatek” ul. Wyspiańskiego 2, 72-600 Świnoujście, w dni powszednie w godz. 8.00 – 14.00 lub pod numerem telefonu 91 321 45 07

Powiadom znajomego