W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Opiekunka dziecięca

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Opiekunka dziecięca
Miejsce pracy Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek” w Świnoujściu, ul. Wyspiańskiego 2
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert w sekretariacie żłobka, 72-600 Świnoujście, ul. Wyspiańskiego 2
Status w trakcie rozstrzygania

Dyrektor Żłobka Miejskiego „Kubuś Puchatek”

Ogłasza rekrutację na stanowisko

Opiekunka dziecięca 

I.              Miejsce pracy: Żłobek Miejski „Kubuś Puchatek”, ul. Wyspiańskiego 2,                         72-600 Świnoujście

II.            Stanowisko pracy: młodszy opiekun

III.           Wymiar czasu pracy: pełny etat

IV.          Forma zatrudnienia: zatrudnienie na umowę o pracę

V.            Planowany termin zatrudnienia: od 02 maja 2024r.

VI.          Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty rekrutacyjne można składać do dnia 12.04.2024r.                  w godzinach od 8:00 do 14:00 w sekretariacie żłobka.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

VII.         Wymagania formalne dla kandydata na stanowisko  opiekunka            dziecięca.

1)    posiada obywatelstwo polskie,

2)    posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

3)    ma ukończone studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub

4)    to osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenia z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

a)    wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbyła 80 – godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

b)    średnie branżowe i co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3,

5)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6)    jest osobą, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne oraz nie widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

7)    jest osobą, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona oraz ograniczona,

8)    daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

9)    ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

VIII.        Wymagania dodatkowe:

1)    znajomość ustawy o opiece do lat 3,

2)    znajomość podstaw pielęgnacji małego dziecka,

3)    bardzo dobry kontakt z dziećmi,

4)    wysoka kultura osobista,

5)    umiejętność pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,

6)    kreatywność,

7)    aktualna książeczka zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych,

8)    predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, cierpliwość, wyrozumiałość, kreatywność, zdolność empatii, komunikatywność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy z dzieckiem do lat 3.

IX.          Zakres obowiązków:

1)    dbanie o bezpieczeństwo dzieci,

2)    zaspokajanie potrzeb dzieci i ich usamodzielnianie,

3)    wspomaganie rozwoju dzieci,

4)    sprawowanie opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia do lat 3,

5)    wykonywanie codziennych czynności w zakresie karmienia, mycia, układania do snu oraz czynnościach higienicznych, ubierania, rozbierania,

6)    realizacja programu wychowawczego poprzez różnorodność prowadzonych zajęć,

7)    przygotowywanie pomocy do zajęć i dekoracji pomieszczeń,

8)    dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń grupy,

9)     organizowanie dzieciom wypoczynku na świeżym powietrzu,

10)  dbałość o wyposażenie,

11)  podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

12)  budowanie pozytywnego wizerunku żłobka oraz realizacja jego wizji i misji, a także standardów opieki w żłobku oraz zgłaszanie wniosków w tym zakresie,

X.            Wymagane dokumenty: 

1)    Podanie i CV (curriculum vitae),

2)    kwestionariusz osobowy dla kandydata,

3)    kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje, potwierdzone za zgodność z oryginałem kandydata,

4)    kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i staż pracy,

5)    podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6)    podpisane oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz że, nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,

7)    podpisane oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

8)    podpisane oświadczenie dawania rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi, 

9)    podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji celu rekrutacji na w/w stanowisko.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”. 

XI.           Dodatkowe informacje: 

1. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku nieobecności kandydata oferta nie będzie rozpatrywana.

2. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Żłobka Miejskiego „Kubuś Puchatek” ul. Wyspiańskiego 2, 72-600 Świnoujście, w dni powszednie w godz. 8.00 – 14.00 lub pod numerem telefonu 91 321 45 07

Powiadom znajomego