W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór na wolne stanowisko pracy

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. księgowości w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu.
Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. księgowości.
I.                   Adres jednostki:
Centrum Edukacji 
Zawodowej i Turystyki
w Świnoujściu
ul. Gdyńska 26
72-600Świnoujście
 
II.                Określenie stanowiska:
Specjalista ds. księgowości
 
III.             Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
1.      Wymagania niezbędne:
1)      Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia podyplomowe i 4 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe
lub
Ukończona średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i 5 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe.
2)      Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
3)      Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4)      Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań.
5)      Nieposzlakowana opinia.
2.      Wymagania dodatkowe:
1)      Umiejętność obsługi komputera i programów: PŁATNIK, VULCAN, EXEL.
2)      Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, oświatowych, podatkowych, płacowych, ZUS i PFRON.
3)      Umiejętność pracy w zespole.
4)      Umiejętność planowania i organizowania pracy.
5)      Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań z zakresu pracy administracyjno- biurowej.
6)      Predyspozycje do samokształcenia, komunikatywność.
 
IV.              Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)      Sporządzanie list płac i innych dokumentów związanych z wynagrodzeniami.
2)      Sporządzanie miesięcznych/rocznych deklaracji rozliczeniowych dot. podatku dochodowego od osób fizycznych  i deklaracji ZUS.
3)      Prowadzenie dokumentacji i rozliczanie stypendiów dla uczniów.
4)      Sporządzanie dokumentacji i wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 
IV a.   Warunki pracy
1)      1/2 etatu.
2)      Praca jednozmianowa.
3)      4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku.
4)      20 godzin tygodniowo.
5)      Miejsce wykonywania pracy: w budynku Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki            w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26
6)      Umowa na czas określony, po umowie na czas określony istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.
 
IV b.         Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był niższy niż 6 %.  
 
V.                Wymagane dokumenty:
1)      Życiorys.
2)      List motywacyjny
3)      Kopie dokumentów, potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe.
4)      Kopie  dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.
5)      Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902).
6)      Oświadczenia o:
a)      Posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b)      Posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
c)      Niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),
d)     Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 
VI.             Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko                Specjalisty ds. księgowości w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu” do dnia 22 grudnia 2017 r. w sekretariacie Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki               w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 (pok. Nr 27) do godz. 10.00. Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. 
Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu i w Biuletynie Informacji Publicznej CEZiT  /artykuly/872/ogloszenia-przetargi
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem tel. 91 321 45 66 
Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wybrane będą do odebrania u Kierownika Administracyjno- Gospodarczego/ Kadry ( pok. Nr 29).
 
 

Powiadom znajomego