W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Nabór na wolne stanowisko specjalisty ds. ksiegowości

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. księgowości w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu.

Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. księgowości.

I. Adres jednostki:

Centrum Edukacji

Zawodowej i Turystyki

w Świnoujściu

ul. Gdyńska 26

72-600Świnoujście


II. Określenie stanowiska:

Specjalista ds. księgowości


III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1. Wymagania niezbędne:

1) Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia podyplomowe i 4 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe

lub

2) Ukończona średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i 5 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe.

3) Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5) Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań.

6) Nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1) Umiejętność obsługi komputera i programów: PŁATNIK, VULCAN, EXEL.

2) Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, oświatowych, podatkowych, płacowych, ZUS i PFRON.

3) Umiejętność pracy w zespole.

4) Umiejętność planowania i organizowania pracy.

5) Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań z zakresu pracy administracyjno- biurowej.

6) Predyspozycje do samokształcenia, komunikatywność.


IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Sporządzanie list płac i innych dokumentów związanych z wynagrodzeniami.

2) Sporządzanie miesięcznych/rocznych deklaracji rozliczeniowych dot. podatku dochodowego od osób fizycznych i deklaracji ZUS.

3) Prowadzenie dokumentacji i rozliczanie stypendiów dla uczniów.

4) Sporządzanie dokumentacji i wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


IV a. Warunki pracy

1) 1/2 etatu.

2) Praca jednozmianowa.

3) 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku.

4) 20 godzin tygodniowo.

5) Miejsce wykonywania pracy: w budynku Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26

6) Umowa na czas określony, po umowie na czas określony istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.


IV b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był niższy niż 6 %.


V. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys.

2) List motywacyjny

3) Kopie dokumentów, potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

4) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności.

5) Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902).

6) Oświadczenia o:

a) Posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b) Posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

c) Niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),

d) Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922).


VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. księgowości w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu” do dnia 22 września 2017 r. w sekretariacie Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 (pok. Nr 27) do godz. 10.00. Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu i w Biuletynie Informacji Publicznej CEZiT /artykuly/872/ogloszenia-przetargi

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem tel. 91 321 45 66

Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wybrane będą do odebrania u Kierownika Administracyjno- Gospodarczego/ Kadry ( pok. Nr 29).Powiadom znajomego