W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. księgowości w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu. Dyrektor Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Specjalista ds. księgowości. I. Adres jednostki: Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu ul. Gdyńska 26 72-600Świnoujście II. Określenie stanowiska: Specjalista ds. księgowości III. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: 1. Wymagania niezbędne: 1) Ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia podyplomowe i 4 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe lub 2) Ukończona średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i 5 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe. 3) Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 4) Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 5) Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomość języka polskiego wystarczająca do wykonywania zadań. 6) Nieposzlakowana opinia. 2. Wymagania dodatkowe: 1) Umiejętność obsługi komputera i programów: PŁATNIK, VULCAN, EXEL. 2) Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, oświatowych, podatkowych, płacowych, ZUS i PFRON. 3) Umiejętność pracy w zespole. 4) Umiejętność planowania i organizowania pracy. 5) Doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań z zakresu pracy administracyjno- biurowej. 6) Predyspozycje do samokształcenia, komunikatywność. IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1) Sporządzanie list płac i innych dokumentów związanych z wynagrodzeniami. 2) Sporządzanie miesięcznych/rocznych deklaracji rozliczeniowych dot. podatku dochodowego od osób fizycznych i deklaracji ZUS. 3) Prowadzenie dokumentacji i rozliczanie stypendiów dla uczniów. 4) Sporządzanie dokumentacji i wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. IV a. Warunki pracy 1) 1/2 etatu. 2) Praca jednozmianowa. 3) 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku. 4) 20 godzin tygodniowo. 5) Miejsce wykonywania pracy: w budynku Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 6) Umowa na czas określony, po umowie na czas określony istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony. IV b. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia był niższy niż 6 %. V. Wymagane dokumenty: 1) Życiorys. 2) List motywacyjny 3) Kopie dokumentów, potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe. 4) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności. 5) Kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902). 6) Oświadczenia o: a) Posiadaniu obywatelstwa polskiego, b) Posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych, c) Niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego), d) Wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922). VI. Termin i miejsce składania dokumentów: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. księgowości w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu” do dnia 18 sierpnia 2017 r. w sekretariacie Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu, ul. Gdyńska 26 (pok. Nr 27) do godz. 10.00. Dokumenty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na tablicy informacyjnej w Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu i w Biuletynie Informacji Publicznej CEZiT /artykuly/872/ogloszenia-przetargi O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem tel. 91 321 45 66 Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostaną wybrane będą do odebrania u Kierownika Administracyjno- Gospodarczego/ Kadry ( pok. Nr 29).

Powiadom znajomego