W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zapytanie ofertowe - poręcze, balustrady.

W ramach przeprowadzonego rozeznania rynku wybrana została oferta firmy POL-STAL z Kołobrzegu, jako najkorzystniejsza cenowo przy jednoczesnym spełnieniu warunków zapytania
Świnoujście, 24.11.2014 r.    
Znak sprawy: SP-2.3110.2.1.2014.DB
              

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej 
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świnoujściu
ZAPYTANIE  OFERTOWE

1. Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Świnoujściu, ul. Białoruska 2
      
2. Dane do kontaktu: tel. 913215232, fax 913215232, email: administracja@sp2.swi.pl
          Zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie i montaż poręczy i balustrad wewnętrznych schodowych 

3. Opis przedmiotu zamówienia: 
- demontaż istniejących poręczy i balustrad
- montaż balustrad o n/w parametrach i wymiarach
Balustrada wykonana z rur Fi 42
Tralki pionowe
Balustrada do sufitu: 3,10 m x 1,70 m – 2 sztuki
Poręcze ze szczebelkami 3,70 m x 1,65 m – 4 sztuki
Poręcze na ścianę (bez szczebelków) 3,80 m – 10 sztuk
Balustrada- osłona okna 3,80 m x 1,10 m – 2 sztuki


Kryteria oceny ofert: najniższa cena

4. Data realizacji zamówienia: 31 grudnia 2014 r.

5. Okres gwarancji: 36 miesięcy

6. Miejsce i termin złożenia oferty: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Świnoujściu, 
          ul. Białoruska 2 – Sekretariat szkoły, do  godz. 10:00 w dniu 01.12.2014 r.
          do godz. 14:00

7. Data otwarcia ofert: 02.12.2014 r., godz. 14.00 w gabinecie Dyrektora SP-2

8. Warunki płatności: przelew, 14 dni od daty wystawienia faktury.

9. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej (zaadresowanej) w następujący sposób: „Oferta na wykonanie termomodernizacji ściany budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świnoujściu. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert w dniu 02.12.2014 r. godz.14:00”.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym formularzu ofert – zał. Nr 1.


                                                                                                       
    Dorota Brzysko
                                                                                                             Kierownik gospodarczy SP-2

Zał. Nr 1


OFERTA

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ……………………….. z dnia ……………………..
Dotyczące (opisać przedmiot zamówienia, ew. dołączyć do oferty):

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę netto ………………… zł (słownie złotych: …………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………...)

Podatek VAT ………………zł (słownie złotych: …………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………...)


Cenę brutto   ………………zł (słownie złotych: …………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………...)

Oświadczam, ze zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………………..

Adres, tel., e-mail wykonawcy: ………………………………………………………………………

NIP: ……………………………………… Regon: ………………………………………………….

Nr rachunku bankowego: …………………………………………………………………………….

Termin realizacji zamówienia: ……………………………………………………………………….

Okres gwarancji: ………………………………………………………………………………………

Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: ………………………………………………….Miejscowość ………………………………..,      dnia ……………………………………………….


Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej                  ………………………………………………….

                            
                            Pieczątka wykonawcy                   ………………………………………………….


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane