W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Oferta

W ramach przeprowadzonego rozeznania rynku wybrana została  najkorzystniejsza cenowo oferta firmy: Ogólnobudowlana Spółdzielnia Rzemieślnicza "REMOBUD" Plac Wolności 15 w Świnoujściu. Dyrektor SP-2Świnoujście, 14.11.2014 r.    Znak sprawy: SP-2.3110.1.1.2014.DB
              Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świnoujściu  
ZAPYTANIE  OFERTOWE 1. Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Świnoujściu, ul. Białoruska 2
     
2. Dane do kontaktu: tel. 913215232, fax 913215232, email: administracja@sp2.swi.pl
          Zaprasza do złożenia ofert na: Wykonanie termomodernizacji ściany Szkoły Podstawowej                         Nr 2, usytuowanej w Świnoujściu, przy ulicy Białoruskiej 2 3. Opis przedmiotu zamówienia:
- usunięcie luźnych i głuchych tynków
- uzupełnienie szczelin i gruntowanie  powierzchni
- wymiana na nową  starej blacharki, okuć i parapetów okiennych  (24 okna)
- obłożenie ścian styropianem grubości min.10 cm. (167 m²)
- otynkowanie i pomalowanie powierzchni pokrytej styropianem (167 m²) Kryteria oceny ofert: najniższa cena 4. Data realizacji zamówienia: 31 grudnia 2014 r. 5. Okres gwarancji: 36 miesięcy 6. Miejsce i termin złożenia oferty: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Świnoujściu,
          ul. Białoruska 2 – Sekretariat szkoły, do  godz. 10:00 w dniu 24.11.2014 r.
          do godz. 14:00 7. Data otwarcia ofert: 24.11.2014 r., godz. 14.00 w gabinecie Dyrektora SP-2 8. Warunki płatności: przelew, 14 dni od daty wystawienia faktury.
9. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy umieścić w kopercie opisanej (zaadresowanej) w następujący sposób: „Oferta na wykonanie termomodernizacji ściany budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Świnoujściu. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert w dniu 24.11.2014 r. godz.14:00”.
Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na załączonym formularzu ofert – zał. Nr 1.
                                                                                                      
  
                                                                                                        Dorota Brzysko
                                                                                                        Kierownik gospodarczy SP-2 Zał. Nr 1
OFERTA  W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr ……………………….. z dnia ……………………..
Dotyczące (opisać przedmiot zamówienia, ew. dołączyć do oferty): ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………
Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: Cenę netto ………………… zł (słownie złotych: ………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………...) Podatek VAT ………………zł (słownie złotych: ………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………...)
Cenę brutto   ………………zł (słownie złotych: ………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………...) Oświadczam, ze zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. Nazwa wykonawcy: ………………………………………………………………………………….. Adres, tel., e-mail wykonawcy: ……………………………………………………………………… NIP: ……………………………………… Regon: …………………………………………………. Nr rachunku bankowego: ……………………………………………………………………………. Termin realizacji zamówienia: ………………………………………………………………………. Okres gwarancji: ……………………………………………………………………………………… Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia: ………………………………………………….   Miejscowość ………………………………..,      dnia ……………………………………………….
Podpis wykonawcy/osoby upoważnionej                  ………………………………………………….                            
                            Pieczątka wykonawcy                   ………………………………………………….
 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane