W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2017/2018


Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające w roku szkolnym 2017/2018
 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Miasto Świnoujście

wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
załącznik do wniosku
 
Dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, nie biorą udział w rekrutacji na kolejny rok szkolny. Ich rodzice mogą składać deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego dziecka. Taką deklarację należy pobrać i złożyć w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym, do którego aktualnie uczęszcza dziecko, w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem rekrutacji;
· rekrutacja dzieci, które dotąd nie uczęszczały do przedszkoli miejskich, odbędzie się na wolne miejsca do:
Przedszkola Miejskiego nr 1 „Perełki Bałtyku”, ul. Warszawska 13; Przedszkola Miejskiego nr 3 „Pod Żaglami”, ul. Batalionów Chłopskich 5, Przedszkola Miejskiego nr 5 „Bajka”, ul. Witosa 7; Przedszkola Miejskiego nr 7, ul. Sąsiedzka 13a; Przedszkola Miejskiego nr 9, ul. Sosnowa 16; Przedszkola Miejskiego nr 10 „Kolorowy Świat”, ul. Monte Cassino 24 – 25 oraz Przedszkola Miejskiego nr 11 „Tęcza”, ul. Gdyńska 27b;
·   Wychowanie przedszkolne realizowane będzie także w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w Szkole Podstawowej nr 1, ul. Narutowicza 10 oraz w Szkole Podstawowej nr 6, ul. Staszica 17.
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym  jest Gmina Miasto Świnoujście, ustalony zarządzeniem nr 148/2017 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 17 marca 2017 r.:
 
   1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym:   od 27 marca 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00. Termin w postępowaniu uzupełniającym:od 15 maja 2017 r. do 19 maja 2017 r. do godz. 15.00

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59);Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 21 kwietnia 2017 r. Termin w postępowaniu uzupełniającym: do 24 maja 2017 r. do godz. 15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym:   21 kwietnia 2017 r. do godz. 15.00. Termin w postępowaniu uzupełniającym: 30 maja 2017 r. do godz. 15.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia dziecka do jednego wybranego przedszkola - w postaci pisemnego oświadczenia; Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: do 26 kwietnia 2017 r. do godz.15.00. Termin w postępowaniu uzupełniającym: 02 czerwca 2017 r. do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym: 28 kwietnia 2017 r. do godz. 12.00. Termin w postępowaniu uzupełniającym: 05 czerwca 2017 r. do godz. 15.00  
 
Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przeszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
Zgodnie z treścią art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017, poz. 59, do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
 
W przypadku większej liczby kandydatów - mieszkańców Gminy Miasto Świnoujście niż liczba wolnych miejsc w publicznych przedszkolach, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1)    wielodzietność rodziny kandydata;
2)    niepełnosprawność kandydata;
3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
Kryteria te mają jednakową wartość.
 
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez Radę Miasta Świnoujście:
 
Określone przez Radę Miasta Świnoujście kryteria, to:
 
  1.   Kandydat w danym roku kalendarzowym podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub Kandydat w danym roku kalendarzowym kończy 3, 4 lub 5 lat.ilość punktów 10 - dokumenty: Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

2. Kandydat z rocznika dopełniającego wolne miejsca w grupach kontynuujących wychowanie przedszkolne. ilość punktów 10- dokumenty: Informacja dyrektora przedszkola o naborze na wolne miejsca.


 3. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza albo ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub szkoły, do których składany jest wniosek. ilość punktów 10 - dokumenty: Pisemne oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola lub szkoły.

4. Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo lub uczą się
w trybie dziennym: - Potwierdzenie pieczęcią zakładu pracy lub uczelni na druku oświadczenia stanowiącego załącznik do wniosku. Ilość punktów: Matka/opiekun prawny 4punkty oraz  Ojciec/opiekun prawny 4punkty .


5. Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni rozliczają podatek dochodowy
od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Świnoujściu. Dokumenty: Pisemne oświadczenie: Matka/opiekun prawny - ilość punktów 2 oraz Ojciec/opiekun prawny - ilość punktów 2

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania 42.
 

 
Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dostępny jest także na stronach internetowych przedszkoli miejskich i szkół podstawowych oraz na stronie www.swinoujscie.pl
 
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zostanie określony po zatwierdzeniu przez Radę Miasta Świnoujście obwodów (rejonów) szkół podstawowych Miasta Świnoujście.
 

Załączniki

Powiadom znajomego