W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ogłoszenie na składanie ofert na realizację programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc

Ogłoszenie na składanie ofert na realizację programu psychologiczno - terapeutycznego dla osób stosujących przemoc.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zaprasza do składania ofert na prowadzenie programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących zachowania przemocowe.
Kwalifikacje osób składających oferty muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno edukacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 50, poz. 259 ).
Program psychologiczno – terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest kontynuacją programu korekcyjno – edukacyjnego i ma na celu utrwalenie dokonanej zmiany postaw i zachowań nabytych w trakcie wspomnianego programu.
W ofercie należy wskazać jednoznacznie, czy program jest realizowany w wymiarze godzin zegarowych czy dydaktycznych.
Zajęcia powinny być prowadzone w formie spotkań indywidualnych i sesji grupowych (w tym minimum 3 spotkanie indywidualne z każdym uczestnikiem programu). Ogólna liczba godzin programu nie może być mniejsza niż 55 godzin. Przerwy pomiędzy zajęciami nie mogą być dłuższe niż jeden tydzień.
Grupa powinna liczyć nie mniej niż 6 osób. Realizator programu zobowiązany jest określić w ofercie:
- miejsce realizacji zajęć inne niż Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu;
- łączny czas trwania programu ze wskazaniem liczby godzin do zrealizowania z podziałem na sesje grupowe i indywidualne;
- harmonogram zajęć;
- częstotliwość spotkań;
- bloki tematyczne;
- liczbę uczestników;
- formy i metody pracy;
- rodzaj prowadzonej dokumentacji, w tym m.in. lista obecności, kontrakt, ewidencja zajęć, sprawozdanie z realizacji programu;
- sposób przeprowadzenia ewaluacji ( np. ankieta );
- sposób monitorowania efektów przeprowadzonych oddziaływań.
Oferty należy składać w terminie do dnia 16 sierpnia 2021 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, III piętro, pokój 314, do godziny 15.00.
Dodatkowe informacje udziela w godzinach 08.00 – 15.00 Pani Agnieszka Zygarlicka – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4, pok. 202, Tel. 91 322-54 -81. Program będzie realizowany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.

Powiadom znajomego