W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od granicy Państwa do ul. 11-go Listopada


WOS.6220.5.8.2014.2015.BZ                               Świnoujście dnia 18 lutego 2015 r.
 
   
 
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
 
 
Na podstawie art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  Dz. U. z 2013 r. , poz. 267)
 
 
 
z a w i a d a m i a   s i ę
wszystkie strony w sprawie,
 
 
iż w dniu 9 lutego 2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, sygnatura sprawy WOS.6220.5.6.2014.2015.BZ, dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od granicy Państwa do ul. 11-go Listopada w Świnoujściu”.
W związku z powyższym informuje się, iż :
z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Miasta Świnoujście – Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa przy ul. Wyspiańskiego 35 c od poniedziałku do piątku, od godz. 7³º do godz. 15³º.  w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia.od przedmiotowej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Świnoujście, wniesione w terminie 14 dni od daty zawiadomienia.
Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.                                              
Zgodnie z art. 28 Kpa „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi”.
Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 18 lutego 2015 r.

Powiadom znajomego