W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Obwieszczenie o wszczęciu postęp. admin. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych pod planowaną inwestycję Baltic Park Molo


WOS.6341.22.2.BZ.2014.2015                                   Świnoujście dnia 29 stycznia 2015 r.
 
 
 
 
 
Zawiadomienie
 
 
 
Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4,  art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  Dz. U. z 2013 r. , poz. 267) w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 16 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 zm.).
 
 
 
Prezydent Miasta Świnoujście
 
 
obwieszcza stronom postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych pod planowaną inwestycję Baltic Park Molo zlokalizowaną na działkach o nr ewid. 18/5, 18/7, 18/8, 119/5, 120/8, 120/9 obr. 2 przy ul. Uzdrowiskowej w Świnoujściu na wniosek Zdrojowa Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 72/17 w Warszawie reprezentowanej przez pełnomocnika oraz zostały zebrane dokumenty i materiały niezbędne do wydania w/w decyzji.
Z aktami sprawy (wnioskiem, operatem wodnoprawnym wraz z projektem odwodnienia obiektu budowlanego zespołu hotelowo-apartamentowo-usługowego „Baltic Park Molo”, opisem prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Świnoujście – Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa przy ul. Wyspiańskiego 35 c od poniedziałku do piątku, od godz. 7³º do godz. 15³º w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia.                                              
Zgodnie z art. 28 Kpa „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi”.
Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 29 stycznia 2015 r.

Powiadom znajomego