W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Obwieszczenie dot. przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. : „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od granicy Państwa do ul. 11 Listopada w Świnoujściu”.

WOS.6220.5.5.BZ.2014                                              Świnoujście dnia 19 stycznia 2015 r.Zawiadomienie


Na podstawie art. 49 oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  Dz. U. z 2013 r. , poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).Prezydent Miasta Świnoujście


obwieszcza stronom postępowania, że zostały zebrane dokumenty i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. : „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od granicy Państwa do ul. 11 Listopada w Świnoujściu”.
Postępowanie jest prowadzone na wniosek Gminy Miasto Świnoujście z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 1/5 w Świnoujściu reprezentowanej przez pełnomocnika.
Z aktami sprawy (wnioskiem, kartą informacyjną wraz z załącznikami, postanowieniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Prezydenta Miasta Świnoujście) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Świnoujście – Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa przy ul. Wyspiańskiego 35 c od poniedziałku do piątku, od godz. 7³º do godz. 15³º w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia.                                               
Zgodnie z art. 28 Kpa „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi”.
Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 22 stycznia 2015 r.

Powiadom znajomego