W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Podatek leśny

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna (ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym – Dz. U. z 2019 poz. 888 ze zm.)
Stawka podatku na 2023 r. na terenie gminy Świnoujście wynosi:
-  dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 35,5498 zł za 1 ha lasu,
-  dla lasów pozostałych – 71,0996 zł za 1 ha lasu
(komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. - M. P. poz. 996).
Termin składania deklaracji na podatek przez podatników niebędących osobami fizycznymi – 15 stycznia każdego roku kalendarzowego. W przypadku osób fizycznych - informacja na podatek powinna być złożona w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego (np. nabycia). Wszyscy podatnicy są zobowiązani korygować deklarację / informację w razie wystąpienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
Od 2016 r. nie są wydawane decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego, jeżeli wysokość tego zobowiązania nie przekracza najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe - obecnie kwota ta wynosi 9,80 zł (art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
Płatność podatku : dla osób fizycznych – w ratach i terminach płatności wskazanych w decyzji w sprawie podatku, która doręczana jest każdemu podatnikowi dla pozostałych podatników – w 12 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczonego w deklaracji, do dnia 15 każdego miesiąca.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Każdy podatnik posiada swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać podatek. Informacja na ten temat znajduje się w uzasadnieniu każdej decyzji w sprawie podatku, a dla osób prawnych – Urząd listownie informuje o nadanym numerze rachunku bankowego.W razie problemów podatek można również uiszczać na ogólny numer rachunku Urzędu Miasta: PeKaO S. A. 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933.
Informacje na temat obowiązku podatkowego oraz wypełniania deklaracji / informacji uzyskać można pod numerami telefonów: 0-91 327-86-91, 327-86-92, 327-86-95, 327-86-89 ; wpo@um.swinoujscie.pl lub osobiście na Sali Obsługi Interesanta (stanowisko „Finanse i podatki”).

Powiadom znajomego